Архів для категорії ◊ Адміністрація селища ◊

• 08, вівторок, Квітень 2014


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 березня 2014 року                                                    № 11

смт Гребінки

Про заходи щодо економії та

використання бюджетних

коштів

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконком селищної ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади протягом 2014 року по Гребінківській селищній раді (додаток № 1).

Селищний голова                                                 Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток № 1

до рішення виконкому

від 17.03.2014 року № 11

Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади протягом 2014 року по Гребінківській селищній раді .

1.Припинення проведення ремонтів за рахунок бюджетних коштів. Косметичні ремонти приміщень проводити власними силами ( ДНЗ «Казочка», ДНЗ «Дзвіночок», бібліотеки).

2.Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (ДНЗ «Казочка», ДНЗ «Дзвіночок»).

3.Припинення заповнення вакантних посад ( директор Будинку культури - 1 одиниця, спеціаліст І категорії ( державна служба) – 1 одиниця).

4.Розроблення заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату енергоносіїв ( ДНЗ «Казочка», ДНЗ «Дзвіночок», КП «Гребінківське ЖКГ»).

5.В зв’язку із значним підвищенням температури повітря закінчити опалювальний сезон у приміщенні:

- Будинку культури з 15.03.2014 року

- бібліотеки для дорослих з 01.04.2014 року.

Категорія: Рішення сесій
• 20, четвер, Березень 2014

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2014 року                                                                                № 12

смт Гребінки

Про затвердження проекту “Програми охорони навколишнього середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки”

Заслухавши інформацію селищного голови Збаращенко Н.С. про подання Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області від 28.02.2014 року № 1715 вих. 14 про усунення порушень вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншого законодавства та відповідно до п. 2   ст. 33  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки”  та Заходів щодо виконання  Програми згідно додатку № 1.

2. Оприлюднити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” на сайті Гребінківської селищної ради.

3. Рекомендувати постійній комісії Гребінківської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Силенко В.М.) розглянути проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” і внести зауваження та пропозиції.

4. Після спливу місячного терміну з дня опублікування на сайті винести для затвердження на чергову сесію Гребінківської селищної ради  “Програму охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” з врахуванням зауважень і  пропозицій громадськості та постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                                                 С.Збаращенко

Додаток № 1

до рішення виконкому № 12

від 17.03.2014 року

ПРОГРАМА (Проект)

охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 - 2020 роки

1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена виконкомом Гребінківської селищної ради відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991року; Постанови КМУ “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”  від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами: Постанова КМУ від 21.10.2009року) та враховуючи “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” від 04.12.2006 року № 367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на території,  підвідомчій селищній раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

2.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Гребінківської селищної ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Гребінківської селищної ради характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси селищної ради і здоров’я людей.

Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях,  поблизу річки Протока та водоймищ, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є організація робіт по вивозу відходів з приватного сектору та локалізація стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території селищної ради потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження в селищі представлені центральним парком – 2,0 га, бульваром по вулиці Леніна з  величних тінистих дерев, які посаджені ще в минулому столітті – 3,0 га, сквером в  районі ПАТ “Саливонківський цукровий завод” – 3,5 га, сквером в районі залізниці і вулиці Білоцерківська – 2,5 га.

Насадження обмеженого користування представлені озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків, стадіону і т.п.

Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями селищної програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

3. Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

4. Покращення якості питної води.

5. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

6. Охорона і раціональне використання земель.

7. Озеленення, благоустрій селища, збереження природно-заповідного фонду.

8. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

9. Екологічна освіта і виховання.

4. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селища та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

- збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення  Гребінківської селищної  ради;

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

- покращення стану зелених насаджень на території Гребінківської селищної ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території селищної ради.

5. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів місцевого фонду охорони навколишнього середовища ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. Фонд охорони навколишнього середовища утворюється у відповідності з Положенням про фонд охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради (додаток № 2 до Програми).

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях селищної ради.

6.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної  ради передбачена шляхом виконання заходів,  наведених в додатку 1 до Програми.

Додаток № 1

до Програми охорони навколишнього

природного середовища Гребінківської

селищної ради на 2014-2020 роки

ЗАХОДИ (ПРОЕКТ)

Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки

п/п

Зміст заходів

Термін вико-нання

Джерело фінансу-вання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради

1.1.

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного

стану річки Протока та водоймищ на території селищної ради

2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств та фізичних осіб

Виконком, ПАТ “Саливонківсь-

кий цукровий завод”, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.

1.2. Санітарна очистка прибережних смуг річки Протока та водоймищ селища 2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств та фізичних осіб

Виконком, ПАТ “Саливонківсь-

кий цукровий завод”, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.

1.3

Облаштування зон санітарної охорони водозаборів, в тому числі:

- Виготовлення проекту зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, ПАТ “Гребін-

ківський ма-

шинобудівний

завод”, ТДВ “Агропрогрес”, ДП ДГ “Сали-вінківське”

1

2

3

4

5

2

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.1

Ліквідація наслідків буреломів

-”- -”- Виконком
2.2.

Озеленення вулиць на території селищної ради, розширення паркових зон

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.1

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

-”- Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.4

Утримання газонів та узбіччя центральних доріг селища, парків та скверів на території ради:

1. придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів;

2. фінансування робіт

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
3.

Розвиток земельних відносин та охорона земель

-”- Місцевий бюджет Виконком
3.1

Проведення заходів щодо недопущення підтоплення земель

2014 -2020 роки Місцевий бюджет, кошти фізичних осіб Виконком, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.
3.2

Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ

-”- Місцевий

бюджет

Виконком
3.3

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

2014 -2020 роки Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, ПАТ “Гребін-

ківський ма-

шинобудівний

завод”, ТДВ “Агропрогрес”, ДП ДГ “Сали-вінківське”

1

2

3

4

5

3.4

Зниження забруднення атмосферного повітря до рівнів гранично допустимих концентрацій  на території селищної ради

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком
4

Санітарна очистка селища

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, КП

“Гребінківсь-

кий ККП”

4.1.

Розроблення Схеми санітарної очистки селища

2014 -2015 роки Місцевий бюджет Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, КП

“Гребінківсь-

кий ККП”

Заступник селищного голови                                                       В.М.Руденко

Додаток № 2

до Програми охорони навколишнього

природного середовища Гребінківської

селищної ради на 2014-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради

1.Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) є складовою частиною селищного бюджету Гребінківської селищної ради.

2. Фонд  створено  з  метою   фінансування   природоохоронних заходів  та  заходів,  пов’язаних  з  раціональним використанням і збереженням  природних  ресурсів  (далі   -   природоохоронні   та ресурсозберігаючі заходи).

3. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надійшли від сплати   екологічного   податку  та   інших  джерел,  визначених законодавством.

4. Розподіл коштів Фонду здійснюється виконкомом селищної ради. Головний Розпорядник коштів Фонду – сесія селищної ради

5. Координацію роботи визначених розпорядників здійснює постійна комісія Гребінківської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Силенко В.М.).

6. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт в межах екологічної Програми, яка затверджується сесією селищної ради, відповідно до  ”Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

7. Витрати фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду про­ва­ди­ть­ся в межах надходження коштів до нього у вс­та­но­в­ле­н­о­му законо­да­в­с­т­вом порядку.

8. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

9. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до Фонду здійснюють органи державної податкової служби.

10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здій­с­нює­ головний розпорядник коштів.

Головний розпорядник коштів:

- одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.

11. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не під­ля­га­ють, пере­хо­дять на наступний рік і використовуються на цілі, пе­редбачені цим По­ло­женням.

12. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальною громадою.

Заступник селищного голови                                                        В.М.Руденко

Категорія: Рішення сесій
• 19, середа, Березень 2014


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 березня 2014  року                                                                               № 9

смт Гребінки

Про проведення двомісячника

по благоустрою, озелененню

та санітарній очистці селища

З метою поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення селища, територій підприємств, організацій та установ, житлових фондів та прилеглих до них територій, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04 березня  2014 року № 51 ”Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів“, розпорядження в.о. голови Васильківської районної державної адміністрації від 07.03.2014 року № 80  ”Про проведення у Васильківському районі Київської області двомісячника благоустрою населених пунктів“, відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2009 року № 1320-р ”Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки“, п.7 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Провести в селищі з 20 березня по 20 травня 2014 року двомісячник по благоустрою, озелененню та поліпшенню санітарного стану селища.

2. Просити жителів селища привести садибні та прилеглі до них території  до належного санітарного стану і скористатися можливістю безкоштовного вивезення сміття на селищне сміттєзвалище.

3. З метою координації робіт по проведенню двомісячника по благоустрою утворити селищний штаб згідно додатку № 1.

4. Виконкому селищної ради (селищний голова Збаращенко Н.С.) спільно з керівниками підприємств, організацій та установ селища:

- забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: озеленення, благоустрою селища, очищення водних джерел тощо;

- організувати проведення робіт по побілці дерев по вулиці Леніна;

- організувати в рамках Всеукраїнської акції з благоустрою “Чисте довкілля” проведення дня благоустрою території селища 12 квітня 2014 року;

- організувати проведення акції ”Посади своє дерево“;

- залучати до проведення заходів двомісячника громадськість та учнівську молодь.

5. Адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ” (директор Парфьонов М.С.):

- до 20 квітня привести в належний санітарний стан території житлового фонду, території селищного меморіалу загиблим в роки війни односельчанам, старого та нового кладовищ, Меморіалу жертвам голодомору 1932-33 років;

- до 1 квітня 2014 року провести роботу по заключенню договорів з мешканцями приватного сектору селища;

- розробити Схему санітарної очистки селища.

6. Рекомендувати адміністрації КП “Гребінківське ККП” (директор Даниленко П.А.):

- привести територію сміттєзвалища до належного санітарного стану;

- до 20 квітня привести в належний санітарний стан територію житлового фонду (житлові будинки №№ 17, 19 по вулиці Леніна);

- забезпечити безкоштовний прийом сміття від населення на селищному сміттєзвалищі під час проведення двомісячника по благоустрою.

7. Просити адміністрацію ПАТ ”Саливонківський цукровий завод“ (в.о. виконавчого директора Рябчун П.М.):

-  надати навантажувач типу “Мерло” для організації механізованої погрузки сміття з територій селищного меморіалу загиблим в роки війни односельчанам, старого та нового кладовищ, Меморіалу жертвам голодомору 1932-33 років;

- виділити 10 (десять) тон вапна для організації побілки дерев по вулиці Леніна та інших потреб;

8. Рекомендувати орендарям водоймищ, розташованих на території селища, зокрема СПД Вакуленку Ю.О., ТОВ “Укррибпродукція” (директор Дєньга В.А.), , ТОВ “Тихий Дніпро” (генеральний директор Нагорний В.О.), ФОП Грюкановій О.О. привести в належний санітарний стан території, прилеглі до водоймищ.

9. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ селища до 20 квітня благоустроїти та впорядкувати території виробництв, житлових фондів та прилеглих територій, зокрема:

9.1. Адміністрації ПАТ “Саливонківський цукровий завод” ( в.о.виконавчого директора Рябчун П.М. ):

- територію кагатних полів та прилеглу до вулиць Ворошилова, Заводська, Південна, Білоцерківська, Фрунзе;

- територію в зоні відведення під’їздної залізниці, особливо в районі вулиць Білоцерківська, Південна, Заводська та біля діючого кладовища;

- територію, прилеглу до гуртожитків по вулиці Південна;

- під’їзд до жомової ями по вулиці Фрунзе.

9.2. Адміністрації ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (голова правління Майструк Ю.Б.):

- територію парку та братської могили по вулиці Білоцерківська та частину вулиць Білоцерківська, Ворошилова, прилеглих до території заводу;

- територію незавершеного будівництва хімводоочистки та 4-х квартирного житлового будинку по вулиці Проектна;

- територію, прилеглу до артсвердловини по вулиці Київська і мережі водогону по вулиці 1 Травня та Леніна;

- території житлового фонду та прилеглі до них території.

9.3. Адміністрації  ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт” (голова правління Зосим Л.М.):

- привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна.

9.4. Адміністрації ТДВ “Агропрогрес” (голова правління Гайсинський Е.Й.):

- житловий фонд та прилеглі до нього території вулиць Київська та Франка, Індустріальна;

9.5. Адміністрації СТОВ “Гребінківське” (директор Калашніков В.А.):

- територію І відділку, прилеглу до вулиць Київська та Партизанська;

- територію ІІ відділку, прилеглу до автомобільної дороги Гребінки-Устимівка;

- території дитячих садків по вулицях Карла Маркса, Партизанська та прилеглі до них території.

9.6. Адміністрації ДП ДГ “Саливінківське” (директор Фурман В.А.):

- парк по вулиці Білоцерківська та частину вулиці Білоцерківська, прилеглу до господарства, територію відділку “Черниші”, житлового фонду по вулиці Лугова та прилеглі до них території;

- організувати проведення робіт по ліквідації стихійно утворених сміттєзвалищ на території відділку “Черниші”;

- знести споруду колишнього корівника по вулиці Білоцерківська.

9.7. Адміністрації ШРП-3 Васильківської ДЕД (виконроб Усенко В.В.):

- привести в належний санітарний і робочий стан ливневу каналізацію з обох сторін автомагістралі Київ-Одеса ;

- привести в належний санітарний стан підземні і надземні переходи, автобусні зупинки, забезпечити їх своєчасне прибирання;

- привести розчистку дерев в зелених зонах відводу частини автомобільної дороги Київ-Одеса, яка проходить через селище;

9.8. Адміністраціям Гребінківського споживчого товариства (голова правління Прухніцький Р.А.), Гребінківського торгівельно-закупівельного товариства (директор Прухніцька М.Ю.):

- території Споживчого та торгівельно-закупівельного товариств та прилеглих до них територій з вулиць Пушкінська, Радянська та 1 Травня;

- території, прилеглі до магазинів та барів на території селища.

9.9. Адміністрації Гребінківського об′єднання громадського харчування (директор Волошин В.М.):

- частину вулиці Київська, прилеглу до кафе “Молодіжне”.

9.10. Рекомендувати адміністраціям Гребінківської об’єднаної дільниці Васильківської філії Центру телекомунікаційних послуг № 14 ПАТ “Укртелеком” (начальник Григоренко В.А.), Гребінківського відділення поштового зв′язку (начальник Токарська Л.В.), СПД Цюрупа В.І., СПД Даниленко Т.А., ПРАД ВНТ “Укрзооветпостач” (директор Миронюк Р.П.) привести в належний санітарний стан територію незавершеного будівництва вузла зв′язку і прилеглу до нього територію та  територію, прилеглу до магазинів та ветаптеки по вулиці Київська, влаштувати квітники між територіями магазинів і частини автомагістралі Київ-Одеса.

9.11. Рекомендувати адміністрації Гребінківської районної лікарні (головний лікар Хоменко С.П. привести до належного санітарного стану території лікарні, поліклініки, колишньої молочної кухні та прилеглі до них території.

9.12. Адміністрації ТОВ “Ресурс-сервіс” (директор Корнієнко В.П.):

- частину вулиць Ворошилова та Київська, прилеглих до території ринку;

- територію, виділену під будівництво ринкового комплексу.

9.13. Рекомендувати СПД Сіденко В.І. привести в належний санітарний стан ливневу каналізацію на з′їзді з вулиці К.Маркса на вулицю Л.Українки.

9.14. Рекомендувати СПД Вяткіній О.М. привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до з′їзду з вулиці Київська на вулицю Димитрова навпроти території кафе “Надія”.

9.15. Рекомендувати Гребінківській дільниці Васильківської філії ПАТ “Київоблгаз” (майстер Марчук С.П.) привести в належний санітарний стан територію дільниці та прилеглу до неї територію.

9.16. Рекомендувати ФГ “Олександра” (директор Поліченко Т.М.)   до 20 квітня привести в належний санітарний стан територію орендованої земельної ділянки, прилеглої до вулиць Індустріальна, Франка та діючого кладовища.

9.17. Рекомендувати СПД Шкапенко В.П., СПД Кулида В.В., КП “Джерело” (директор Вдовенко Т.М.), ТОВ “Гребінкипласт”(директор Вдовенко В.В.), ПАТ “Гребінки-Агрохім” (директор Марченко М.І.) привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна.

9.18. Рекомендувати СПД Курдіну О.М. привести в належний  стан прилеглу до магазину “Міні-маркет” та незакінченого будівництва торгівельного центру по вулиці Київська.

9.19. Рекомендувати адміністрації Васильківського районного підрозділу ПАТ “Київобленерго” (директор Куксенок В.А.) привести до належного санітарного стану території підстанції, житлового фонду по вулиці Київська та прилеглі до них території.

9.20. Рекомендувати адміністрації Васильківського СТ (голова правління Гурковська Л.С.) привести до належного санітарного стану територію автопарку по вулиці 1 Травня, 47 та прилеглу до неї території і постійно утримувати її в належному санітарному стані.

9.21. Рекомендувати адміністраціям АБЗ “Гребінки” (начальник Осьмук Ю.В.), ПП “Нафтотермінал” (начальник начальник сектору Соколовський Г.К.), ТОВ “Ресурс-Ойл” (начальник Калюжна М.Ю.), ТОВ “Мить” (директор Стецій А.Ю.):

- привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна;

- провести поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна.

9.22. Рекомендувати адміністраціям ТОВ “Агронерудремпостач”(директор Ходаківський О.П.), ТОВ “Аллен Плюс” (директор Годяєв С.А.),  привести до належного санітарного стану території, прилеглі до вулиць Індустріальна та Київська.

9.23. Рекомендувати адміністраціям Васильківського районного ЦДЮТ (директор Шевченко Л.В.), Гребінківського відділу соціального захисту населення УПСЗН Васильківської РДА (начальник Руденко К.М.), управління Пенсійного фонду в м. Василькові та Васильківському районі (начальник Проскурня Г.І.), бібліотеки для дорослих (завідувач Шевель Л.Ф.), бібліотеки для дітей (Меньших Т.А.) привести до належного санітарного стану території, прилеглі до адміністративних приміщень, вулиці Леніна та фруктового садка.

9.24. Рекомендувати власнику адміністративної будівлі з кімнатами для відпочинку по вул.1Травня, 43 ФОП Кривцову В.Д.:

- утримувати адмінбудівлю та прилеглу до неї територію зі сторони вулиць 1 Травня та Пушкінська в належному санітарному стані;

- по межі адміністративної будівлі зі сторони вулиць 1 Травня та Пушкінська у відповідності з межами земельної ділянки встановити бордюри.

9.25. Рекомендувати адміністрації МПП “Беркут” (директор Мошук М.В.) привести до належного санітарного стану території, прилеглі до будівлі побуткомбінату  по вулиці Леніна, 116.

10. Рекомендувати адміністраціям Гребінківських гімназії  ( директор Осьмак Л.Б.) та ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Ковальчук В.М.):

- провести роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді, батьків по питанню підтримки в належному санітарному стані довкілля, недопущення випадків засмічення території селища;

- залучити учнівську молодь до проведення робіт по приведенню в належний санітарний стан центральної частини селища, Меморіалів загиблим односельчанам та жертв голодомору, парків, стадіону, посадці квітів та дерев.

11. Рекомендувати релігійній громаді Української Православної церкви (Покровської) (архімандрит Ігнатій) організувати проведення робіт прихожанами церкви в приведенні до належного санітарного стану територій старого та нового кладовищ.

12.  Гребінківському СВМ (начальник Копилов В.Ю.) здійснювати постійний контроль за утриманням в належній чистоті дворів, прибудинкових територій, вулиць, площ, парків, меморіальних комплексів, Правил благоустрою селища, на порушників складати адміністративні протоколи для притягнення до відповідальності.

13. Про хід проведення двомісячника по благоустрою постійно інформувати жителів селища через місцеве радіомовлення.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                              Н.С.Збаращенко

ДОДАТОК № 1

до рішення виконкому від

17.03.2012 року № 17

СКЛАД

селищного штабу з проведення двомісячника по благоустрою

Руденко                                           - заступник селищного голови,

Василь Миколайович                              керівник штабу

Парфьонов                                               - директор КП ”Гребінківське ЖКГ“,

Михайло Сергійович                               заступник керівника штабу

Васьковська                                    - спеціаліст-землевпорядник виконкому,

Лариса Петрівна                                      секретар штабу

Члени штабу:

Копилов                                          - начальник Гребінківського СВМ

Вадим Юрійович

Даниленко                                       - директор КП “Гребінківський ККП”

Петро Антонович

Ляшок                                             - депутат селищної ради

Ірина Анатоліївна

Ліберт                                             - дільничий інспектор Гребінківського

Анатолій Григорович                                       СВМ

• 27, понеділок, Січень 2014

d0b3d0b5d0bdd0bfd0bbd0b0d0bd-d0b3d180d0b5d0b1d196d0bdd0bad0b8

• 28, субота, Грудень 2013

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

Річний план закупівель на очікувану вартість  2014 рік

Гребінківська селищна рада Васильківського району Київської області
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 04359152

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет - них коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

(ДК016:2010)         код 35.11.1 Енергія  електрична

2273

Селищний бюджет

492999,20 грн. (Чотириста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 20 коп.)

Закупівля у одного учасника

Грудень 2013р.

Руденко Василь Миколайович

Зайцева Олена Миколаївна

(ДК016:2010)         код 35.21.1 Газ природний

2274

Селищний бюджет

199749,52 грн. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч сімсот сорок дев’ять гривень 52 коп.)

Закупівля у одного учасника

Грудень 2013р.

Руденко Василь Миколайович

Зайцева Олена Миколаївна

Всього

692748,72 грн. (шістсот дев’яносто дві тисячі сімсот сорок вісім грн. 72 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів

від 10.01.2014 року протокол № 1

Голова комітету з конкурсних торгів                Руденко В.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів           Головата Ю.В.

• 18, середа, Грудень 2013

ПРОЕКТ

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2013 року                                                               №269-ХХ-УІ

смт Гребінки

Про встановлення  ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, ст.24 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України від 04.11.2011 року № 4014-УІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», враховуючи пропозиції Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції та постійної комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити з 1 січня 2014 року  ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців в залежності від виду господарської діяльності згідно з додатками № 1 та № 2 до цього рішення.

2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року.

3.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку покладається на Васильківську об’єднану державну податкову інспекцію.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                         Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 18, середа, Грудень 2013

ПРОЕКТ

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2013 року                                                               №270-ХХ-УІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Керуючись ст..ст.143, 144 Конституції України, ст.26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні, ст..265 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до доходної частини бюджету селища, сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади селища Гребінки, на виконання листа Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області від 10.09.2013 року № 129/9/10-07-17-02-27,  селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.Встановити ставки податку для фізичних осіб за 1 кв.м. житлової площі об’єкта житлової нерухомості у розмірах:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

- для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна площа яких не перевищує 740 кв.м. становить один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

- для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку,сумарна площа яких перевищує 740 кв.м.становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

3.Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток 1

до рішення селищної ради

№ 270-ХХ-VI від 16.12.2013 р.

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Визначення понять

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до міського бюджету.

Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку для фізичних осіб за 1 кв.м. житлової площі об’єкта житлової нерухомості у розмірах:

6.1.1. для квартир, житлова площа яких не перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.1.2. для квартир, житлова площа яких перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.3. для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна площа яких не перевищує 740 кв.м. становить один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.4. для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку,сумарна площа яких перевищує 740 кв.м.становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.5. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

6.1.6. для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року;

6.1.7. для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.  Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення – рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.4. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

8.5. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набирає чинності це Положення, та надалі щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.7. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію (розрахунок) за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.8. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.9. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику, впродовж трьох місяців, після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а)  фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12.  Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

Секретар ради                                                                       О.І.КРАСОВСЬКА


Категорія: Рішення сесій
• 18, середа, Грудень 2013

проект

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  16 грудня 2013 року                                              № 271-ХХ-VІ

смт Гребінки

Про встановлення місцевих зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 ст.8, статті 10, пунктів 12.3,12.4 і 12.5 ст.12, статей 266, 267,268, пункту 5 розділу ХІУ “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України, ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (згідно з додатком 1 до цього Рішення) з 01.01.2014 року.

2.До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових та короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО


Додаток № 1

до рішення сесії № 271-ХХ-УІ

від 16  грудня 2013року.

Збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності.

Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять  підприємницьку діяльність.

1.Ставка збору становить 0,1 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно за провадження слідуючих видів торговельної діяльності:

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

- роздрібна торгівля поза магазинами;

- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;

- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;

- оптова торгівля будівельними матеріалами;

- роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;

- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;

- роздрібна торгівля косметичними, парфумерними та миючими засобами;

- роздрібна торгівля пальним; паливом;

- оптова торгівля пальним;

- роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;

- оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами;

- посередництво торгівлі товарами широкого асортименту;

- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;

- інші види оптової та роздрібної торгівлі (квіти, тощо);

- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами;

- оптова торгівля фармацевтичними товарами;

- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

2.Ставка збору становить 0,4 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно за :

- торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом.

3.Ставка збору становить 0,1 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно за діяльність з надання платних побутових послуг :

- надання послуг перукарнями та салонами краси;

- ритуальні послуги та надання інших індивідуальних послуг;

- виробництво іншого одягу та аксесуарів;

- ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури;

- ремонт побутової техніки;

4.Ставка збору становить 0,04 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється  щомісячно за надання платних  побутових послуг:

- ремонт взуття;

- ремонт одягу;

5.Ставка збору становить 0,1 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно за діяльність з надання слідуючих видів послуг:

- діяльність таксі;

- діяльність автомобільного вантажного транспорту;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- організація перевезення вантажів;

- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

- діяльність автомобільного регулярного транспорту;

- ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення;

- транспортне оброблення вантажів;

- надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту;

- діяльність агенств нерухомості;

- допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту;

- послуги в організації подорожувань;

- електромонтажні роботи;

- лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини;

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря;

- надання інших комерційних послуг;

- послуги шиномонтажу;

- будівництво будівель;

- розбирання та знесення будівель, земляні роботи;

- інші спеціалізовані будівельні роботи;

- здавання в оренду власного нерухомого майна;

- медична практика;

6.Ставка збору становить 0,1 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно за:

г) діяльність ресторанів, кафе, барів.

7. Діяльність у сфері розваг на квартал:

- за використання столів для більярда – розмір мінімальної заробітної плати. за кожний стіл;

- за використання грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати.

- за проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

Строк сплати збору – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

8.Ставка збору становить 0,1 мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно за слідуючі  види діяльності:

- виробництво (без ремонту) машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва;

- монтаж інших машин та устаткування іншого призначення;

- виготовлення інших готових металевих виробів;

- монтаж машин та устаткування для перероблення сільськогосподарських продуктів;

- виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

- виробництво інших машин та устаткування ля сільського та лісового господарства;

- виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;

- виробництво скловолокна;

- виробництво виробів з бетону для будівництва;

- вирощування зернових та технічних культур;

- змішане сільське господарство;

- виробництво харчових концентратів (дегідратів);

- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

- рибальство, надання послуг у рибальстві;

- розведення інших тварин (бджіл);

- виробництво нерафінованих олії та жирів;.

9. Туристичний збір. Ставка збору становить 1%  суми вартості проживання особи, яка споживає туристичні послуги ( установи готельного типу та інші).

10. Ставки збору:

- за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати. Сплата збору – не пізніше як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

- за провадження торгівельної діяльності із придбанням торгового патенту – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Сплата здійснюється щомісячно.

- за провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового  торгового патенту  - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати. Ставка збору за пільговий патент встановлюється для державного підприємства поштового зв”язку «Укрпошта» і сплачується щорічно.

Секретар ради                                                              О.І.КРАСОВСЬКА

Категорія: Рішення сесій
• 18, середа, Грудень 2013

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2013 року                                                               № 272 -ХХ-УІ

смт Гребінки

Про оприлюднення проектів рішень.

З метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики, керуючись ст..143 Конституції України, на виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІУ та « Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» від 14.12.2010 року № 2784-УІ, п.28 ст.26 Закону України   « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 04.11.2011 року № 4014-УІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Оприлюднити шляхом винесення на сайт Гребінківської селищної ради, передачі по місцевому радіомовленню та  розміщення для ознайомлення в приміщенні селищної ради проектів рішень « Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території селища Гребінки» та додатків 1,2 до нього, « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та додатку № 1 до нього, « Про встановлення місцевих зборів» та додатку № 1 до нього.

2.Зобов’язати селищного голову, виконавчий комітет селищної ради, Васильківську об’єднану державну податкову інспекцію, постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів проаналізувати пропозиції  та зауваження до проектів вищеназваних рішень Гребінківської селищної ради і не пізніше, як через місяць від дня оприлюднення цього рішення подати його ( із урахуванням пропозицій та зауважень) на розгляд засідання постійних депутатських комісій з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                  Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 30, середа, Жовтень 2013

Особистий прийом громадян

керівництвом Васильківської реєстраційної служби проводиться за таким графіком

Прізвище, ім’я,

по батькові

Місце прийому

Дні прийому

Години прийому

Галущенко Валерій Михайлович

м. Васильків, вул. Луначарського, 5

вівторок кожного тижня

10.00 – 13.00

Горбач

Ірина Сергіївна

м. Васильків, вул. Володимирська, 2

середа кожного тижня

10.00 – 13.00

Кострубіцька

Альона

Миколаївна

м. Васильків, вул. Луначарського, 5

Четвер кожного тижня

10.00 – 13.00

Реєстраційна служба знаходиться за адресою: м. Васильків, вул. Луначарського, 5 та за адресою: м. Васильків, вул. Володимирська, 2 (відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби)

 1 2 3 4 5