• 18th, Четвер, Червень 2009
08662, Київська обл., Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 1, тел.: (04471) 7-10-06, 7-12-25; факс: (04471) 7-10-07, 7-21-68.

Саливонківський цукровий заводСьогодні ВАТ “Саливонківський цукро­вий завод” – це сучасне модернізоване підприємство, яке посідає провідне місце серед виробників цукру. Добова потужність переробки цукрових буряків становить 5 тис. т, виробництво основної продукції цукру-піску – 600-700 т на добу.

Основними напрямами діяльності під­приємства є відродження бурякоцукрової галузі, повернення їй іміджу найбільш роз­виненої та провідної в Україні, забезпечен­ня населення країни доброякісним цукром та солодощами, розробка і впровадження нових, економічно ефективних технологій у вирощуванні та переробці цукрових буря­ків, надання допомоги партнерам у сіль­ськогосподарській галузі. З метою уник­нення питань правильного вибору міндобрив з отриманням максимальних результатів при мінімальних витратах товариство побу­дувало лабораторію аналізу фунтів, послу­гами якої може скористатись кожен бажаючий.

Характерними рисами підприємства є творчий підхід та професіоналізм у вирі­шенні питань виробництва і реалізації про­дукції, порядність у партнерських відноси­нах, плідність ділових стосунків, праце­любність.

Поля та техніка заводуЗа рішенням Київського міського управ­ління підприємство посіло 4 місце в но­мінації “Кращий роботодавець 2002 року”.

Велику увагу цукровари сьогодні при­діляють автоматизації і комп’ютеризації ви­робничих і технологічних процесів, рекон­струкції систем і цехів, поліпшенню земель­них угідь для вирощування сировини.

Турбується ВАТ і про добробут праців­ників та їх родин (на балансі підприємства знаходиться житловий фонд, майже 500 квартир, дитячий садок на 140 місць, підсобне господарство з вирощування ВРХ та свиней, їдальня, медпункт і клуб, надається допомога в навчанні дітей працівників).

Не цурається товариство спонсорської та благодійної діяльності (допомога інвалі­дам, учасникам війни, малозабезпеченим громадянам, дитячим закладам, закладам освіти та охорони здоров’я). Піклується підприємство і про кадри: тільки в 2002 р. ним було придбано 5 квартир для запро­шених на завод молодих спеціалістів.

У 2003 р. Саливонківський цукровий завод відсвяткував ювілей – 130 років роботи. На початку діяльності підприємства його добова потужність переробки цукро­сировини становила 180 т на добу.

Працівники підприємства:

Клюкін Микола НиконовичКлюкін Микола Никонович – Голова правління

Заслужений працівник сільського господарства України

Нагороджений Колегією Мінагрополіти-ки України Знаком пошани, медаллю “За військову доблесть”. Відзначений числен­ними подяками та почесними грамотами.

Народився 22 жовтня 1950 року в м. Тихорецьк Краснодарського краю.

Трудову діяльність розпочав відразу після закінчення середньої школи у 1967 р. на Тихорецькому машинобудівному заводі “Красний молот”.

У 1971 р. закінчив Зенітно-артилерій­ське командне Червонопрапорне училище ім. Орджонікідзе в м. Оренбурзі. Отримав­ши звання лейтенанта, проходив військову службу на офіцерських посадах до 1976 р.

З 1977 р. по 1988 р. працював на Саливонківському цукровому заводі, де про­йшов трудовий шлях від фрезерувальника до заступника директора.

Заочно здобув вищу освіту у Київському технологічному інституті харчової промис­ловості, за фахом – інженер-економіст.

У 1988-1990 рр. очолював колектив Старинського цукрового заводу у Бориспільському районі, а з 1997 р. – Саливонківський цукровий завод.

Саме керівництво М.Н. Клюкіна – люди­ни надзвичайно працьовитої, творчої і відповідальної за доручену справу – вряту­вало цукровий завод від повного банкрут­ства. Підприємство мало 43 млн. грн. боргу, заборгованість із заробітної плати, невідремонтоване виробниче обладнання, а го­ловне – у колективу була відсутня віра в можливість змінити становище на краще. Об’єктивно проаналізувавши й оцінивши ситуацію, керівник самовіддано розпочав боротьбу за врятування підприємства, по­вернення його до когорти кращих цукро­варів України. Великий досвід організа­торської та керівної роботи, глибоке ро­зуміння сучасних економічних законів дали змогу знайти оптимальне розв’язання найскладнішої проблеми – забезпечення підприємства цукросировиною.

Під керівництвом Миколи Никоновича завод самостійно почав вирощувати цук­рові буряки на орендованих площах понад 2  тис. га. Важкими були перші кроки, але сьогодні колектив цукрового заводу має певний досвід та неабиякі результати: уро­жайність цукрових буряків у 2002 р. склала 468 ц/га, виробництво цукру з власної си­ровини становить понад 10 тис. т, обсяг ви­робництва цукру в цілому зріс до 32 тис. т якісної продукції в рік. За цими цифрами стоїть високий рівень професіоналізму та компетентності трудового колективу на чолі з  головою правління М.Н. Клюкіним.

.

Галацан Лідія АндріївнаГалацан Лідія Андріївна – Головний технолог

Народилася 7 січня 1961 року в м. Жашків, Черкаської області.

У 1973 році закінчила КТІХП за спеціальністю “Технологія цукристих речовин”.

Після закінчення інституту була напрвлена на Саливонківський цукровий завод. Працювала інженером-хіміком з якості, інженером-технологом.

З 1994р. – головний технолог заводу.

Лідія Андріївна – ініціативний та досвідчений спеціаліст, умілий організатор, бере активну участь у громадському житті підприємства.

.

Мартинюк Володимир ДмитровичМартинюк Володимир Дмитрович – Головний механік

Народився 12 листопада 1954 року в смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області в сім’ї робітників. Після служби в лавах Радянської армії вступив до інституту. Під час навчання був членом комсомольского бюро курсу, старостою групи.

У 1980 році закінчив механічний факультет КТІХП.

Після закінчення інституту був направлений на Вінницьку кондитерську фабрику майстром. З 1981 р. працював інженером конструктором Яготинського цукрового заводу. У тому ж році переведений на Саливонківський цукровий завод начальником зміни, а згодом обіймав посади змінного інженера, майстра, головного механіка. Автор по патенту на винахід.

.

Ліпець Юрій СигизмундовичЛіпець Юрій Сигизмундович – Заступник головного інженера

Народився 20 березня 1954 року в с. Саливонки Васильківського району Київської області.

У 1976 році закінчив КТІХП за спеціальністю “Технологія цукристих речовин”.

Після закінчення інституту прийшов працювати на завод. Обіймав посади начальника зміни, голови профкому підприємства, а з 1987 р. – заступник головного інженера заводу.

Юрій Сигизмундович – працьовитий, принциповий, досвідчений спеціаліст, активний учасник громадського життя підприємства.

Брав участь у розробці проектів на будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення об’єктів обслуговуючої галузі. За його проектами споруджено об’єкти на території заводу.

Обговорити на форумі