Архів для категорії ◊ Рішення сесій ◊

• 02nd, Вівторок, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня  2015 року                                                                  № 21- ІІ-VІІ

смт Гребінки

Про  затвердження ставок земельного податку

за земельні ділянки

Керуючись статтею 143 Конституції  України, відповідно до  пункту 10.2 статті 10, статей 284,285 Податкового кодексу України зі змінами  та доповненнями, пункту 24 статті  26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) :

1.1.Ставка податку  за 1 гектар сільськогосподарських угідь  встановлюється у відсотках від її нормативної грошової оцінки в у таких розмірах:

– для ріллі – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (залишити на рівні минулих років);

1.2.Ставка податку  за земельні ділянки (в межах населеного пункту), зайняті житловим фондом  фізичних осіб  встановлюється в розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки ( залишити на рівні минулих років);

1.3. ставку податку у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності);

1.4. ставка податку за інші  земельні ділянки на території селищної ради встановлюється в розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

1.5. ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюються в розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

2. Встановити  пільги щодо сплати земельного податку  для фізичних та юридичних осіб:

2.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281,282  Податкового кодексу України, а також:

– інваліди першої і другої групи;

– фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

– пенсіонери (за віком);

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– фізичні особи, визнані  законом особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;

– за земельні  ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм;

– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більше як 0,15 гектара;

– звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи   власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок  та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

– заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки,  пам’ятки природи ;

–  дослідні господарства науково-дослідних установ ;

– органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Державна служба надзвичайних ситуацій, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

– релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

–  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

– Васильківська районна державна лікарня ветеринарної медицини.

3.  Не підлягають оподаткуванню земельні   ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

4. Затвердити Положення про встановлення плати за землю  на території  селища Гребінки (Додаток № 1).

5. Дане рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

6. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком  до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції  ГУ ДФС у Київській області.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

8.Рішення Гребінківської селищної ради № 387-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року     ” Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 02nd, Вівторок, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2015 року                                                       № 20 -ІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від    земельної ділянки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п. 24 ст. 26 Закону України    ” Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, ст. 266 Податкового кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі, його часток.

3. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

– для квартири незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

– для житлового будинку незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

– для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний  базовий податковий період.

4. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

4.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду:

4.1.1. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання ( житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості).Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.1.2. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду:

4.2.1. Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, адмінбудівлі з кімнатами для відпочинку – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.2. Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.3. Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, пункти швидкого харчування ,бази та склади підприємств торгівлі, громадського харчування, промислові будівлі та склади – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.4. Будівлі підприємств побутового обслуговування – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного      (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.5. Гаражі – гаражі (наземні та підземні), криті автомобільні стоянки – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.6. Господарські (присадибні ) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,майстерні, погреби, бані, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції – звільнити від оподаткування.

5. Основні поняття, такі як платники податку, об’єкт оподаткування,база оподаткування, пільги зі сплати податку, ставка податку, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкту оподаткування податком, порядок сплати податку, строки сплати податку, визначаються у статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( додаток № 1).

7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

8. Рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

9. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

11. Рішення Гребінківської селищної ради № 386-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року ” Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 02nd, Вівторок, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  16 грудня 2015 року                                                      № 19 -ІІ-VІІ

смт Гребінки

Про встановлення  податків  і зборів на території селища Гребінки

В зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території селища Гребінки такі місцеві податки та збори:

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– плата за землю;

– транспортний податок;

– акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу

підакцизних товарів;

– єдиний податок;

– туристичний збір.

2. Доручити селищному голові  довести до відома мешканців селища,  власників нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб, землевласників та землекористувачів, фізичних та юридичних осіб, земельні ділянки яких розташовані в межах Гребінківської селищної ради, суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території селища Гребінки, платників єдиного податку, про те , що на території Гребінківської селищної ради встановлено вищезгадані податки та збори, через розміщення прийнятих радою рішень на сайті Гребінківської селищної ради.

3. Рішення Гребінківської селищної ради № 385-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року “Про встановлення місцевих податків і зборів на території селища Гребінки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                       Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 11th, Понеділок, Січень 2016

1-d182d180d0b0d0b2d0bdd18f

1-d182d180d0b0d0b2d0bdd18f0001

Категорія: Рішення сесій
• 11th, Понеділок, Січень 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 березня  2015 року                                                                         № 422 – ХХVІІІ-VІ

смт Гребінки

Про затвердження середньорічних норм на холодне водопостачання ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М., відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2,5-74:2013 “Внутрішній водопровід та каналізація”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

сесія селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити наступні середньорічні норми на холодне водопостачання ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (для населення):

1.1. Норма споживання по послугам “Холодне водопостачання”, “Водовідведення”:

– 5,7 куб.м на 1 (одну) особу в місяць без засобів обліку – багатоповерхові будинки;

– 6,3 куб.м на 1 (одну) особу в місяць без засобів обліку – приватний сектор – житлові будинки з присадибними ділянками та всіма видами благоустрою.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, торгівлі, підприємництва та побутового обслуговування населення.

Селищний  голова                                             Н.С.Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 28th, Понеділок, Грудень 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2015 року                                                                       № 33-ІІ-VІІ

смт Гребінки

Про встановлення Правил благоустрою території

по забезпеченню чистоти і порядку в селищі Гребінки

Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити Правила благоустрою території по забезпеченню чистоти і порядку в селищі Гребінки, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідальність юридичних осіб згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про органи, які мають право складати протоколи про адміністративні порушення Правил благоустрою селища Гребінки згідно з додатком № 2.

3. Закріпити ділянки територій селища за підприємствами, організаціями та установами селища згідно з додатком № 3.

4. Затвердити склад постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами згідно додатку №4.

5. Визначити межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій згідно додатку № 5.

6. Дія рішення поширюється на всі установи, підприємства і організації незалежно від форм власності, підпорядкування і методів організації праці виробництва, а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, але не мають статусу юридичної особи, жителів селища.

7. Керівникам підприємств, організацій та установ селища різних форм власності, жителям селища в обов’язковому порядку укласти договори з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” на вивезення твердих побутових відходів.

Селищний голова                                              Н.С.ЗБРАЩЕНКО

Додаток № 1

до рішення селищної ради № 33-ІІ-VІІ

від 16 грудня 2015 року

ПРАВИЛА

благоустрою території по забезпеченню

чистоти і порядку в селищі Гребінки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці правила регулюють права і обов′язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території селища, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селищі.

2. Правила містять загальнообов′язкові на території селища норми, за порушення яких наступає відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.

3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств,організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування (далі по тексту “Відповідальні посадові особи”), фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

4. Контроль за дотриманням цих Правил та координація дій відповідних посадових осіб, пов′язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом Гребінківської селищної ради.

2. ОБОВ′ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ ГРОМАДЯН

5. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов′язані.

5.1. Утримувати належні їм, закріплені ділянки та прилеглі до них території у належному санітарному стані.

При визначенні терміну “прилегла територія”:

– встановити розмір 15 м від об’єктів торгівлі (магазинів, кафе, аптек) для постійного обслуговування і утримання в належному санітарному стані, в тому числі і очищення від снігу;

– для індивідуальних житлових будинків –  від “червоної лінії” забудови до дороги вулиці;

– для не житлових та адміністративних приміщень та територій підприємств, організацій та установ – від “червоної лінії” забудови до дороги вулиці.

5.2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди та території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

5.3. Забезпечувати не менше 2-х разів на рік обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження акткми.

5.4. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд та пам′ятників архітектури.

5.5. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів, дозволів виконкому та відділу архітектури та містобудування та за умови одержання ордера на виконання цих робіт у Васильківській інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

5.6. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою, паркувати автотранспортні та на території селища у встановленому порядку.

5.7. При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.

5.8. Проводити земельні та будівельні роботи, насипання піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкції і матеріалів, суворо дотримуватись вимог проекту організації будівництва і тільки на підставі відповідного дозволу на виконання будівельних робіт та ордеру на проведення земельних робіт. Своєчасно і якісно проводити благоустрій територій після закінчення цих робіт.

5.9. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.

5.10. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття біля житлових будинків, торгових об′єктів, адміністративних будинків та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані.

5.11. Не допускати прокладання теплопроводів, водопроводів та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

5.12. Забезпечувати виконання планових і аварійних робіт тільки за дозволом Васильківської інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю або виконавчого комітету, дотримуючись при цьому всіх вимог та умов, зазначених в дозволі.

5.13. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, рекламоносіїв згідно з паспортом, затвердженим відділом архітектури та містобудування Васильківської РДА.

5.14. Утримувати в належному санітарному стані земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

5.15. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об′єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.16. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзджу частину вулиць.

5.17. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, здійснювати його вивезення по мірі необхідності, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об′єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, газони, тротуари, у водойми.

5.18. При проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки обов′язково використовувати захисну сітку чи плівку.

3. ДІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ

ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ ГРОМАДЯН, ЩО ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ

ЦИМИ ПРАВИЛАМИ

6. Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

6.1. Захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

6.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

6.3. Проводити всі види будівельних, монтажних і ремонтних робіт без дозволу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю та виконавчого комітету на їх виконання.

6.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля деревини, листя, сніг у невідведених для цього місцях та влаштовувати звалища.

6.5. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання, механізми за межами будівельних майданчиків, ліній забудов селища та на прилеглих до будинків територіях.

6.6. Мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених для цього місцях.

6.7. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

6.8. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

6.9. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

6.10. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.

6.11. Вивішувати дорожні знаки без погодження з виконавчим комітетом, Державною автомобільною інспекцією ГУ МВС України у Київській області.

6.12. Встановлювати на дорогах вулиць селища перешкоди для проїзду автотранспортних засобів.

6.13. Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги річки Протока та ставків.

6.14. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах водоймищ селища, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також іздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон селища та паркування на них.

6.15. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньо-квартальних проїздах, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового та приватного вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

6.16. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, використані шини та відходи виробництва тощо.

6.17. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

6.18. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

6.19. Використовувати прилеглу до багатоквартирних житлових будинків територію для городництва.

6.20. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір′я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

6.21. Розпивати пиво і спиртні напої, лузати насіння у громадських місцях.

6.22. Встановлювати антени на покрівлях багатоповерхових житлових будинків  житлового фонду комунальної власності Гребінківської селищної ради та житлових фондів, які перебувають на балансі підприємств та господарств селища в разі, якщо встановлення антен приводить до руйнування цілісності дахів житлових будинків.

6.23. Виливати рідкі нечистоти в центральну каналізаційну мережу та на прилеглу територію.

6.24. Перевертати контейнера та урни для сміття.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою селища, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

– порушенні Правил благоустрою селища Гребінки (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою селища;

– пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту;

– самовільному доступі до шкафних ящиків управління мережі вуличного освітлення;

– порушенні правил функціонування кладовища селища Гребінки.

Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою, передбачений цими Правилами, визначається рішеннями Гребінківської селищної ради і розпорядженнями Гребінківського селищного голови.

Селищний голова                                           Н.С.ЗБАРАЩЕНК


Додаток № 2

до рішення  селищної ради № 33-ІІ-VІІ

від 16 грудня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про органи, які мають право складати протоколи про

адміністративні порушення правил благоустрою селища Гребінки

1. Органи, які уповноважені розглядати питання технічного, санітарного та екологічного стану об′єктів і територій селища, порушення благоустрою та правил виконання робіт, які розробляють і пропонують заходи по усуненню виявлених недоліків:

– члени постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та благоустрою Гребінківської селищної ради;

– працівники виконавчого комітету Гребінківської селищної ради (селищний голова, заступник селищного голови , спеціаліст-землевпорядник);

– штаб по благоустрою селища;

– адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” (директор та головний

інженер);

– посадові особи Васильківського відділу поліції ГК Національної поліції України у Київській області та Гребінківського відділення поліції.

2. Посадові особи органів, які перевіряють при виявленні недоліків на підконтрольному об′єкті чи території, складають Припис на усунення недоліків, або Протокол і вручають його порушникові.

3. Приписи та Протоколи складаються на юридичних та фізичних осіб, які допустили порушення Правил н території селища Гребінки.

5. Порушник, у разі незгоди з Протоколом, має право звернутися з позовом до суду.

Селищний голова                                           Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток № 3

до рішення  селищної ради № 33-ІІ-VІІ

від 16 грудня 2015 року

СПИСОК

закріплених ділянок території селища за

підприємствами, організаціями і установами селища

ПАТ “Саливонківський цукровий завод”

Вулиці Леніна, 1Травня, Ворошилова, Чехова, Фрунзе, Комсомольська, Свердлова.

ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

Вулиці Радянська, 8 Березня, Ленінградська, 1 Травня, Комінтерна, Пушкіна, Корольова, Робітнича, провулки Радянський, 8 Березня, 1 Травня, Ленінградський, пішохідна доріжка по вулиці Леніна, парк біля Братської Могили, територія, прилегла до водо-,  та каналізаційних мереж, житлового фонду підприємства.

ТДВ “Агропрогрес”

Частина вул. Київська, прилегла до території підприємства та житлового фонду, вул. Франка, Жовтнева, провулки Франка, Жовтневий, територія, прилегла до водо-,  та каналізаційних мереж.

ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт”

Вулиця  Індустріальна.

ТОВ “Агронерудремпостач”

Частина вулиць Київська та Індустріальна, прилегла до території підприємства.

Колективне підприємтво  “Гребінківський ККП”

Вулиця К.Маркса, провулок К.Маркса

ДП ДГ “Саливінківське”

Частина вул. Білоцерківська від залізниці до транспортного цеху ВАТ “Саливонківський цукровий завод”, парк навпроти адмінприміщення, вул. Лугова.

СТОВ “Гребінківське”

Частина вул. Київська від будинку № 1 до моста, Ярова, Шевченка, Димитрова, Перемоги, Партизанська, Кірова, Садова.

Гребінківське споживче товариство

Частини вул. Київська, 1 Травня, Радянська, Леніна, прилеглі до території магазинів,  адмінприміщення та магазинів товариства.

ТОВ “Арай Україна ЛТД”

Вулиці Лермонтова, Проектна, Гагаріна.

ФГ “Олександра”

Вулиці Горького, Спартаківська, Котляревського, Мічуріна, Лесі Українки, Вишнева, Молодіжна.

ФОП Гевель А.І.

Вулиці Блюхера, Стаханівська

ФОП Індиченко В.В.

Вулиці Суворова, Набережна, Червоноармійська

ТОВ “МЕБІУС-ГРУП”

Вулиця Індустріальна.

Комунальне підприємство”Гребінківське ЖКГ”

Вулиці Заводська, Південна, Чапаєва, Котовського, , два парки, розташовані в центрі селища та біля цукрового заводу; Меморіал жертвам голодомору 1932-33 років; територія житлового фонду по вулицях Леніна, Білоцерківська, Заводська, Південна, артезіанських свердловин на вулицях Леніна та Білоцерківська.

Селищний голова                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

ДОДАТОК № 4

до рішення селищної ради

від 16 грудня 2015 року

№ 33-ІІ-VІІ

СКЛАД

постійно діючої комісії з питань поводження

з безхазяйними відходами

1. Руденко В.М. – голова комісії, заступник селищного голови

2. Парфьонов М.С. – заступник голови комісії, директор КП “Гребінківське ЖКГ”

3. Васьковська Л.П. – секретар комісії, землевпорядник виконкому

Члени комісії:

4. Даниленко П.А., директор КП “Гребінківське ККП”

5. Бровченко В.В., депутат Гребінківської селищної ради

6. Бакоцький С.С.., начальник Гребінківського відділення поліції

7. Ліберт А. В., дільничний інспектор поліції

Селищний голова                                   Н.С.ЗБАРАЩЕНКО


Додаток № 1

до рішення селищної ради №

від 16 грудня 2015 року

Визначення меж утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій

№ п/п

Найменування території

Найменування організації, установи, підприємства, на яке покладається утримання відповідної території

Межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян, не менше ніж

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду, ОСББ

Юридичні або фізичні особи, які здійснюють управлення будинком, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або  користування юридичним або фізичним особам

Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглих до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

1

2

3

4

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

Власники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

5 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

7

Території, прилеглі до трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо- експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

1

2

3

4

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

14

Водопровідні та каналізаційні мережі

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

По 5 метрів по обидві сторони місця розташування (траси) мереж

Секретар ради                                О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 28th, Понеділок, Грудень 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2015 року                                                                                    №  36-ІІ-VІІ

смт Гребінки

Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в смт Гребінки

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та на виконання Указу Президента України від 22.03.2001 N 192/2001 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні”, з метою забезпечення санітарного, епідемічного та епізоотичного благополуччя селища, захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила утримання домашніх собак та котів в смт Гребінки згідно додатку № 1.

2. Контроль за виконанням даних Правил покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я,освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення (голова Волошин В.М.).

Селищний голова                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток № 1

до   рішення сесії Гребінківської

селищної ради від 16.12. 2015 року

№ 36-ІІ-VІІ

Правила утримання домашніх тварин в смт Гребінки

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх тварин в смт Гребінки (далі – Правила) встановлюють порядок їх утримання та поводження з ними в умовах міста, визначають права та обов’язки осіб, які утримують домашніх тварин, а також контроль в цій сфері.

1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального виконавчого органу влади в галузі митної справи), а також на юридичних та фізичних осіб, що утримують собак і котів на території смт Гребінки.

1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній особі або фізичній особі, яка досягла 18 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

• гуманного ставлення до тварин;

• участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;

• обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

• обов’язкового виконання власниками тварин вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, цих Правил, а також ветеринарно–санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно–епідеміологічного стану в селищі;

• забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в селищі.

1.6. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та/або кримінальну відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.7. Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно–правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Внесення змін до Правил здійснюється Гребінківською селищною радою у встановленому законодавством порядку.

2. Визначення термінів У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

• гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

• домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

• безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

• особа, яка утримує домашню тварину – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству України;

• відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

• поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І або ІІ групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак–поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву “Собака–поводир сліпого”), передається особі, яка позбавлена зору;

• реєстрація (обов’язкова реєстрація) – система обліку домашніх тварин, яку здійснює Гребінківська дільнича лікарня ветеринарної медицини шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази даних тварин у смт Гребінки.

• загальна електронна база даних домашніх тварин у смт Гребінки – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;

• ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування домашніх тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

• місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу домашніх тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

• майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

• екскременти – відходи життєдіяльності тварини;

• потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

• собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

• спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;

• шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

• адаптованість собаки в умовах селища – перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою;

• притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

• тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;

• карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

• біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

• евтаназія — дія, що за своєю природою чи наміром виконання спричиняє умертвіння тварин гуманними методами, що не викликає у них відчуття тривоги або страху та виключає їх передсмертні страждання;

• жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям.

3. Загальні правила утримання домашніх тварин

3.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

3.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

3.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

3.4. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини.

3.5. Дозволяється утримувати тварин:

3.5.1. у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

3.5.2. у квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил;

3.5.3. на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;

3.5.4. на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;

3.5.6. у “зоокутках”, у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно–епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

3.5.7. на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини;

4. Особливості утримання домашніх тварин

4.1. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана:

4.1.1. зареєструвати тварину на протязі 10-ти днів з дня її придбання та 60 днів з моменту її народження у Гребінківській дільничій лікарні ветеринарної медицини;

4.1.2. дбати про домашню тварину, забезпечити її достатньою кількістю їжі та постійний доступ до води;

4.1.3. надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

4.1.4. забезпечити наявність намордника, повідка, нашийника з номерним індивідуальним знаком (жетоном);

4.1.5. дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина, та норм співжиття. Не допускати забруднення тваринами квартир, місць загального користування в житлових будинках, прибудинкових територій, на вулицях, парках, скверах, тощо;

4.1.6. запобігати безконтрольному виходу тварини поза межі місця її утримання;

4.1.7. запобігати прояву небезпеки тваринами, які утримуються по відношенню до людей, інших тварин або майна;

4.1.8. запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний шлях до зменшення поголів’я тварин.

4.1.9. негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров”ю людині або іншим тваринам, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, що покусали людей чи тварин для огляду і карантинування, а покусаних тварин — для огляду і лікування;

4.1.10. своєчасно доставляти тварину в заклад ветеринарної медицини для огляду, та імунізації проти сказу;

4.1.11. відшкодувати шкоду, заподіяну твариною особі або майну фізичної особи, а також шкоду, заподіяну майну юридичної особи.

4.2. Якщо особа, яка утримує домашню тварину є юридичною особою, то в обов’язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

4.3. При використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені відповідні попереджувальні таблички.

4.4. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини особа, яка її утримує зобов’язана передати тварину іншій особі або здати в притулок для тварин.

4.5. Особи, які утримують тварин в багатоквартирних будинках повинні забезпечити тишу – попереджувати лай собак у період з 22.00 до 08.00 години.

4.6. Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати дозвіл на таку діяльність, відповідну професійну підготовку та реєстраційне свідоцтво встановленого зразка.

5. Заборони щодо утримання тварин

5.1. Особам, які утримують домашніх тварин забороняється:

5.1.1. утримувати собак та котів у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо);

5.1.2. утримувати собак незареєстрованими належним чином;

5.1.3. займатися розведенням тварин з уродженими вадами, виявленими генетичними змінами, зі спадково закріпленою агресивністю;

5.1.4. жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;

5.1.5. проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;

5.1.6. використовувати собак та котів для отримання з них м’яса і шкурок;

5.1.7. вигулювати тварин в невідведених для цього місцях;

5.1.8. навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

5.1.9. купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах;

5.1.10. залишати тварин бездоглядними;

5.1.11. вигулювати потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

5.2. При дресируванні тварин не допускається:

5.2.1. нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо;

5.2.2. перевищувати фізіологічне навантаження;

5.2.3. примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх.

6. Реєстрація та ідентифікація домашніх тварин

6.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

6.1.1. єдиного обліку цих тварин в в селищі, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

6.1.2. контролю за чисельністю безпритульних тварин;

6.1.3. здійснення контролю за дотриманням ветеринарно–санітарних вимог;

6.1.4. забезпечення епізоотичного благополуччя;

6.1.5. вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин в смт Гребінки;

6.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків, передбачених цими Правилами.

6.3. Обов’язкову реєстрацію здійснює Гребінківська дільнича лікарня ветеринарної медицини.

6.4. Ідентифікація домашніх тварин проводиться лікарем ветеринарної медицини;

6.5. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що утримуються фізичними або юридичним особам і перебувають на території смт Гребінки.

6.6. Особа, яка утримує тварину зобов”язана зареєструвати тварину протягом 10 діб з моменту її придбання та 60 діб з моменту її народження.

6.7. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами смт Гребінки, але перебувають на території міста з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

6.8. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

6.9. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини.

6.10. Реєстрація та перереєстрація домашніх тварин відбувається при пред’явленні особою, яка їх утримує квитанції (платіжного доручення) про внесення плати. Крім того, особи, які утримують собак, породи яких зазначені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 № 944 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам”, повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація не проводиться. Для проведення реєстрації особою, яка утримує тварину, також, надається її паспорт та ветеринарний документ встановленого зразку на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень. Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини додатково надається попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни ідентифікаційного коду, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті. Кошти за послуги, пов’язані з реєстрацією чи перереєстрацією домашніх тварин, сплачуються власником відповідно до встановлених тарифів, що встановлюються виконавчим комітетом міської ради. Від внесення плати за реєстрацію та перереєстрацію собак звільняються інваліди по зору, для яких собака слугує поводирем.

6.11. Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

6.12. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо особи, яка утримує тварину (ПІБ, дата народження, місце проживання, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних тварин у смт Гребінки. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

6.13. Гребінківська дільнича лікарня ветеринарної медицини зобов’язана у 15–денний термін з моменту реєстрації або перереєстрації видати особі, яка утримує тварину реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, ознайомити особу з “Правилами утримання домашніх тварин в м смт Гребінки”, а також ознайомити власника тварини з ветеринарно–санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

7. Особливості утримання собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні

7.1. Породи собак, які визнані, як потенційно небезпечними наводяться в Додатку до цих Правил.

7.2. Утримання собак, породи яких визнані, як потенційно небезпечні є джерелом підвищеної небезпеки.

7.3. Придбання порід собак, які визнано потенційно небезпечними дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати собак, визнаних потенційно небезпечними, повинні обов`язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.

7.4. Особа, яка утримує собаку, порода якої визнана як потенційно небезпечна, зобов’язана:

7.4.1. обов’язково пройти процедуру реєстрації та ідентифікації тварини;

7.4.2. щорічно підтверджувати адаптованість тварини в умовах населеного пункту. Якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не змогла пройти тестування за відповідними програмами у встановлений термін, її власник повинен ізолювати таку тварину або передати для охорони об’єктів будівництва, приватних будинків тощо;

7.4.3.дотримуватися вимог до вигулу таких порід собак, встановленими цими Правилами.

8. Використання тварин у видовищних заходах

8.1. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається при наявності дозволу на таку діяльність, що видається управлінням ветеринарної медицини в Васильківському районі.

8.2. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

9. Вимоги до вигулу домашніх тварин

9.1. Особи, які утримують домашніх тварин або супроводжувальні особи мають право знаходитись з тваринами поза межами їх постійного утримання (супроводжувати її).

9.2. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств, тощо, лише, на повідку з прикріпленим до ошийника номерним індивідуальним знаком (жетоном), а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

9.3. Особа, яка супроводжує тварину, має бути не молодше 14-ти річного віку (при вигулі собак потенційно небезпечних та які визнані небезпечними – не молодше 18-річного віку) та фізично спроможною керувати твариною.

9.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана:

9.4.1. забезпечити безпеку супроводжуваної тварини, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною, дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;

9.4.2. здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які зазначені відповідними знаками або надписами (окрім собак, які визнані як небезпечні);

9.4.3. прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

9.4.4. навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

9.5. При вигулі домашніх тварин забороняється:

9.5.1. супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

9.5.2. приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків;

9.5.3. залишати тварин бездоглядними.

10. Вимоги до транспортування тварин

10.1. Транспортування тварин у транспорті загального користування дозволяється:

10.1.1. при відсутності знаку заборони при вході;

10.1.2. на задній площадці транспортного засобу;

10.1.3. наявності номерного індивідуального знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини;

10.1.4. собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах що забезпечують надійну ізоляцію тварини та безпечні для її здоров’я умови;

10.1.5. за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування, а також гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

10.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм.

10.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

11.Вчинення правочинів, предметом яких є домашні тварини

11.1. Вчинення правочинів, предметом яких є тварини, регулюється цивільним законодавством України.

11.2. Придбання тварини для утримання її в житловому приміщенні здійснюється майбутнім власником цієї тварини після одержання згоди всіх повнолітніх громадян, що проживають разом з нею у даному приміщенні.

11.3. Продавець зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я, проведення профілактичних заходів, характер й інші властивості, а також про умови її утримання.

11.4. Дарування тварин дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

11.5. Дозволяється відчуження собак віком не менше двох місяців, котів – трьох місяців.

11.6. Забороняється:

11.6.1. торгівля тваринами в громадських місцях, не відведених спеціально для цих цілей, без реєстраційного посвідчення, та ветеринарних документів з відміткою про імунізацію проти сказу, термін дії, якої ще не закінчився;

11.6.2. відчуження (продаж, дарування, міна й ін.) тварин особам, які не досягли 16 років за відсутності письмової згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють;

11.6.3. відчуження (продаж, дарування, міна й ін.) собак потенційно небезпечних порід особам, які не досягли 18 років; особам, визнаним судом у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними.

11.7. Дозволяється продаж домашніх тварин:

11.7.1. на території особи, яка утримує тварину;

11.7.2. в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином;

11.7.3. в притулках (міні–притулках);

11.7.4. під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

11.7.5. на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

11.8. У місцях продажу тварин повинні бути створені умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювані матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

11.9. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

12.Профілактичні та протиепізоотичні заходи

12.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з трьохмісячного віку, в обов’язковому порядку мають щорічно проходити вакцинацію проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

12.2. Всі особи, які утримують тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

12.3. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

12.4. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

12.5. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа, повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

12.6. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ, власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

12.7. Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також таких, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

13. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

13.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються безпритульними і підлягають вилову.

13.2. Вилов безпритульних тварин проводиться з метою:

• повернення їх власникам;

• регулювання їх чисельності відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

13.3. Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров’я.

13.4. У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

13.5. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

13.6. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

13.7. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров’я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.

13.8. Вилов та тимчасова ізоляція собак, котів та інших домашніх тварин здійснюється службою вилову безпритульних тварин;

13.9. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

13.10. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку – після 22-ї години) (крім випадків прояву агресії у собак).

13.11. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані (крім випадків прояву агресії).

13.12. Працівник служби вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.

13.13. У випадках, коли неможливо встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.

13.14. У разі потреби, при вилові безпритульних тварин працівник служби вилову безпритульних тварин зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу.

13.15. Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби вилову безпритульних тварин.

14. Функціонування притулків безпритульних тварин

14.1. Притулки (міні-притулки) для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

14.2. Умови утримання тварин в притулку та вимоги до приміщень у притулку мають відповідати ветеринарно-санітарним вимогам до утримання тварин у притулках, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

14.3. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

14.4. Притулки для тварин функціонують відповідно до Положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

15. Регулювання чисельності безпритульних тварин

15.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин здійснюється методами біостерилізації або біологічно обгрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування — методами евтаназії.

15.2. Умертвіння тварин допускається:

15.2.1. для одержання господарсько корисної продукції;

15.2.2. для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

15.2.3. за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

15.2.4. при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;

15.2.5. за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

15.2.6. за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

15.3. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

15.3.1. умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

15.3.2. приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

15.3.3. забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;

15.3.4. переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

15.3.5. умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

16. Поховання або утилізація трупів собак та котів

16.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

16.2. Забороняється кремація або поховання трупів тварин без наявності свідоцтва про смерть тварини.

16.3. На підставі отриманого документа власник тварини повинен у 10–денний термін письмово проінформувати Гребінківську дільничу лікарню ветеринарної медицини про факт та причину смерті тварини для внесення змін до загальної електронної бази даних у смт Гребінки.

16.4. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

16.5. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

16.6. За згодою власника та за його рахунок можлива переробка або утилізація померлих домашніх тварин з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства. Переробка та утилізація померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

17.Контроль та повноваження органів, підприємств та організацій у сфері утримання домашніх собак та котів.

17.1. Гребінківське відділення поліції, Васильківський відділ поліції ГУ Національної поліції Київської області:

17.1.1. здійснюють нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно– правових актів у цій сфері;

17.1.2. здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах.

17.1.3. складають в межах своїх повноважень протоколи про порушення вимог даних Правил та чинного законодавства у сфері благоустрою.

17.2. Гребінківська дільнича лікарня ветеринарної медицини:

17.2.1. здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно–санітарних вимог;

17.2.2. забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів;

17.2.3. формує та надає за запитом оновлені списки власників тварин;

17.2.4. проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення;

17.2.5. забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно– епідеміологічного нагляду;

17.2.6. проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в смт Гребінки та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій;

17.2.7. складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно–епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

17.3.Виконком селищної ради:

17.3.1. здійснює контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану;

17.3.2. здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

17.3.3. координує діяльність житлово–експлуатаційних підприємств ( у тому числі ОСББ, тощо, незалежно від форм власності та підпорядкування) щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно–правових актів у цїй сфері;

17.4.2. визначає підприємства, організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак.

17.5. Житлово–експлуатаційні організації (підприємства) незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі ОСББ, тощо:

17.5.1. утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій;

17.5.2. складають в межах своїх повноважень адміністративні протоколи про порушення вимог цих Правил з подальшою передачею адміністративних матеріалів до адмінкомісії;

17.5.3. тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

17.5.4. забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин. Безкоштовно надають службові приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин фахівцям ветеринарної медицини.

18.Участь та контроль громадських організацій (об’єднань) в забезпеченні дотримання вимог цих правил

18.1. Громадські організації (об’єднання), статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, за згодою:

18.1.1.сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

18.1.2. беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов”язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;

18.1.3. беруть участь у проведенні рейдів–перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;

18.1.4. сприяють організації та проведенню інформаційно–просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

18.1.5. беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого поводження;

18.1.6. ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами.

19.Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють правила

− Закон України “Про благоустрій населених пунктів”

− Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

− Закон України “Про місцеве самоврядування України”

− Закон України “Про тваринний світ”

− Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

− Закон України “Про ветеринарну медицину”

− Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

− Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”

− Положення про Притулок для тварин, затверджене наказом Державного комітету ветеринарної медицини №439 від 15.10.2010р.

− Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках, затверджені наказом Державного комітету ветеринарної медицини №438 від 15.10.2010р.

− Методичні рекомендації щодо проведення евтаназії тварин, затверджені наказом Державного комітету ветеринарної медицини №365 від 07.09.2010р.

− Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 28.09.2010р. №425.

Додаток

до Правил утримання домашніх

тварин в смт Гребінки

Перелік порід потенційно небезпечних собак:

1. Акіта–іну.

2. Американський бульдог.

3. Американський стафордширський тер’єр.

4. Англійський мастиф.

5. Аргентинський дог.

6. Бельгійська вівчарка.

7. Бернський зенненхунд.

8. Бордоський дог.

9. Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11. Бультер’єр.

12. Доберман.

13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер’єр.

22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер’єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер’єр.

30. Ягтер’єр німецький.

31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

Секретар ради                                О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 28th, Понеділок, Грудень 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2015 року                                                                        № 35IIVII

смт Гребінки

Про затвердження Правил функціонування

кладовища селища Гребінки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М., відповідно до п. 44 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацу 6 статті 23 Закону України “Про поховання і похоронну справу”,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити Правила функціонування кладовища селища Гребінки згідно з додатком № 1, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Затвердити наступний режим роботи селищного кладовища: з 8.00 до 21.00.

3. Надавати дозвіл на поховання померлих громадян, які зареєстровані в інших населених пунктах для захоронення на території селищного кладовища за умови внесення благодійного внеску в розмірі 1000 грн., за резерв місця для іногородніх – 2000 грн.

4. При резерві місця для жителів селища встановити благодійний внесок в розмірі 100 грн., але не більше, як за 2 місця.

5. Благодійні внески використовувати на благоустрій та утримання селищного кладовища.

6. Благодійні внески вносити на позабюджетний рахунок Гребінківської селищної ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва та транспорту (голова Парфьонов М.С.).

Селищний голова                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток № 1

до рішення сесії

Гребінківської селищної ради

від 16.11.2015 року № 35ІІ-VІІ

ПРАВИЛА

функціонування кладовища селища Гребінки

1. Поховання   померлих   чи   їх   праху   після  кремації здійснюється лише на підставі Свідоцтва про смерть. В особливих випадках як виключення дозволяється поховання за письмовим дозволом відповідальних осіб виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання,  знайдених трупів,  а також невпізнаних трупів у випадку  відсутності  родичів  або осіб та організацій,  що можуть взяти  на  себе  організацію  поховань,  здійснюється  з  вимогами Положення  про  порядок  виявлення,  обліку  і  поховання померлих одиноких громадян України, яке затверджується Держжитлокомунгоспом України.

При похованні трупів невпізнаних громадян складається акт,  в якому  зазначається стать невідомого,  час виявлення трупа,  час і місце поховання,  вказується номер ділянки,  ряду і могили,  номер свідоцтва про смерть та причина смерті. Аналогічний запис робиться в книзі реєстрації поховань на кладовищі.

Акт підписується  представником  органів  внутрішніх  справ і адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”.  Перший  екземпляр вручається   представнику органів  внутрішніх  справ  для  прилучення  до  карної справи або справи про з’ясування особи невідомого,  а другий  зберігається  в облікових документах кладовища (ритуальної служби).

На місці  поховання  невідомого  громадянина   встановлюється металева  табличка (залізобетонний наголовник,  плита та ін.),  на якій зазначається номер  ділянки,  ряду  і  могили,  реєстраційний номер трупа і дата поховання.

3. За зверненням  Виконавця  волевиявлення  чи  особи,  яка взяла  на  себе  зобов’язання  поховати  померлого,  на  території кладовища для жителів селища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. Поховання іногородніх здійснюється тільки за письмовим дозволом селищного голови або відповідальних осіб виконавчого комітету на платній основі згідно рішення Гребінківської селищної ради.

На бажання  Виконавця  волевиявлення  чи особи,  яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого жителя селища, іногороднього, дозволяється залишити не більше двох резервних місць на платній основі за письмовим дозволом селищного голови або відповідальних осіб виконавчого комітету. В окремих непередбачених випадках при похованні громадян рішення приймаєтья відповідальними працівниками селищної ради.

4. Забороняється здійснювати    поховання     інших     померлих (підпоховання), встановлення намогильної споруди без згоди користувача   місця   поховання   (користувача   місця   родинного
поховання).

5. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

6. Довжина  могили для дорослого встановлена в розмірі 2,2 метра,  ширина – 1 метр, відстань між могилами – 0,4 метра, глибина – не менше1,5м від поверхні землі до кришки труни . Інші розміри повинні відповідати  Схемі поховань на селищному кладовищі. У  разі  поховання  померлих  дітей  розміри  могили  можуть  бути відповідно зменшені.

7. Кожне  поховання  та   перепоховання   реєструється   в спеціальній  Книзі  реєстрації  поховань  та перепоховань померлих громадян(далі Книга реєстрації).Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками,у цілому по кладовищу. Усі графи Книги реєстрації обов’язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного  в Книзі реєстрації допускається тільки за дозволом селищного голови.  Книга реєстрації має бути прошнурованою,  пронумерованою  та  скріпленою печаткою. Книга  реєстрації  зберігається  на  кладовищі постійно,а в разі ліквідації кладовища – передається на зберігання до архіву виконавчого комітету.

Виконавцем ведення Книги реєстрації в селищі є працівник кладовища, посада якого входить до штатного розпису КП “Гребінківське ЖКГ”.
8. Перепоховання   останків   померлих   допускається    у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання  останків померлого користувач місця поховання подає такі документи:

заяву користувача з обґрунтуванням причин перепоховання;

висновок Головного лікаря Державного закладу ”Васильківська районна санітарно-епідеміологічна станція“ про можливість ексгумації;

лікарське свідоцтво про смерть;

дозвіл виконавчого органу відповідної селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

За результатами  розгляду   поданих   документів   виноситься рішення   про  перепоховання  останків  померлого  на  інше  місце поховання чи,  у разі відсутності підстав,  видається  користувачу
обґрунтована письмова відмова.

Адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється,  як правило, у зимовий період, через  три роки після поховання. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника,  участь якого при проведенні перепоховання  забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання  урни  з  прахом,  а  також ексгумація   трупа,   яка   здійснюється  згідно  із  статтею  192 Кримінально-процесуального кодексу України.

Після ексгумації   могила  повинна  бути  засипана,  поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання  останків  із  могили  робиться  запис  у  Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книгиреєстрації.

9. На   могилах  (місцях  родинного  поховання),  у  межах наданої  земельної  ділянки,  можуть  установлюватися   намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення   намогильної   споруди   користувач   місця поховання  подає  до  КП “Гребінківське ЖКГ”  або  виконавчого  органу оригінал свідоцтва про смерть похованого.

Після виконання  робіт  з  облаштування   могили   користувач зобов’язаний  забезпечити  прибирання  території  біля  могили  та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні  споруди  реєструються КП “Гребінківське ЖКГ” в Книзі обліку намогильних споруд. Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний. Записи до Книги обліку проводяться по роках. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

Усі намогильні споруди,  що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям, а також даним Правилам.

10. На селищному кладовищі забороняється:

– встановлення огорож;

– порушувати розміри місць поховань, встановлених п. 5 даних Правил та Схемою поховань на селищному кладовищі;

– користуватися автомобільним транспортом, мотоциклами, велосипедами; катання на санках, коньках і лижах;

– самовільне встановлення намогильних споруд;

– порушувати тишу і спокій;

– проводити обрізування, посадку та перепосадку дерев, кущів без погодження а адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”;

– вигул та випас тварин;

– розпалювати багаття, брати грунт різати дерн, довго зберігати будівельні та інші матеріали (крім спеціально відведених для цього місць;

– перебувати на території після закриття кладовища.

11. Наруга над могилою, а також викрадення предметів, які знаходяться в могилі  або  на  ній,  карається  законом.  Винні  в скоєнні  зазначених  злочинів  підлягають  затриманню  і  передачі представникам органів внутрішніх справ  для  притягнення до карної відповідальності.

12. Особи, винні в порушенні п. 10 даних Правил, притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

13. Адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ”   має право:

а) прибрати лави,  столи,  дерева, кущі та квіти, встановлені (висаджені) в проходах між могилами;

б) вимагати від відвідувачів кладовища виконання встановлених цих правил та рішень органу місцевого самоврядування.

14. У  випадку  незадовільного  утримання  могили тривалий час,  по  закінченні   річного   строку   з   моменту   письмового повідомлення   її   власника,   комісією   в  складі  представника виконкому селищної ради, КП “Гребінківське ЖКГ” та санепідемстанції   складається   акт,   після  затвердження  якого власник притягується до адміністративної відповідальності згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

15. Адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” зобов’язана знайомити  його  відвідувачів і власників могил з їх правами  та  обов’язками   і   вимогами   цих   Правил   щодо установлення  намогильних споруд,    утримання та благоустрою місць поховання.Категорія: Рішення сесій
• 28th, Понеділок, Грудень 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  16 грудня  2015 року                                                                         № 34IIVIІ

Про затвердження Правил

дотримання тиші у громадських

місцях на території смт Гребінки

З метою забезпечення законних прав та інтересів громадян щодо додержання тиші у громадських місцях на території селища, керуючись Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, ст.ст.26, 30, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила дотримання тиші у громадських місцях на території смт Гребінки (додаток № 1).

2. Встановити, що контроль за виконанням Правил дотримання тиші у громадських місцях на території смт Гребінки покласти на Гребінківське відділення поліції.

3. Виконкому селищної ради оприлюднити це рішення шляхом розміщення на сайті Гребінківської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Красовську О.І.

Селищний голова                                                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО


Додаток № 1

до рішення селищної  ради

від 16 грудня 2015р № 34IIVIІ

ПРАВИЛА

дотримання тиші у громадських місцях

на території смт Гребінки

1. Загальні положення

1.1. Правила дотримання тиші у громадських місцях на території смт Гребінки (надалі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, з метою забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо акустичного комфорту у громадських місцях на території смт Гребінки.

1.2. Правила є обов’язкові до виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичними особами – підприємцями, а також громадянами.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території селища норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно зі статтями 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Терміни та визначення

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

захищені об’єкти – житлові будинки і прибудинкові території; лікувальні заклади; будинки-інтернати, заклади освіти та культури; готелі і гуртожитки, розташовані у межах селища; заклади ресторанного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу; інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території мікрорайонів і груп житлових будинків;

інші місця громадського користування – всі місця, які доступні чи відкриті для населення постійно або час від часу, у тому числі підземні переходи;

піротехнічний виріб – пристрій, який призначено для створювання необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу, у тому числі салюти, феєрверки;

піротехнічні вироби спеціального призначення – вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) та/або забезпечення відповідних умов технічного призначення;

піротехнічні вироби побутового споживчого призначення – вироби, які призначені для розваг (проведення салютів, феєрверків), вільно продаються населенню та поводження з якими не потребує спеціальних знань і навичок, а використання здійснюється з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або наноситься на його споживчому пакуванні, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу.

уповноважений орган виконком Гребінківської селищної ради;

організатор – юридична чи фізична особа, яка організовує та проводить салюти, феєрверки, інші заходи з використання піротехнічних виробів у встановленому законом порядку та отримала дозвільні документи на використання побутових піротехнічних виробів;

денний час – часовий проміжок від 08.00 год. до 22.00 год. за київським часом;

нічний час – часовий проміжок від 22.00 год. до 08.00 год. за київським часом.

3. Вимоги та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжується утворенням шуму

3.1. Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадяни зобов’язані:

1) не допускати на захищених об’єктах та інших місцях громадського користування перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами (40 дБ у денний час, та 30 дБ у нічний);

2) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення шуму та щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 дБ у денний та 30 дБ у нічний час, встановлювати штучні і природні акустичні екрани, звукозахисні споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення шумоізоляції тощо.

3.2. Забороняється здійснювати дії, що порушують громадський порядок та санітарні норми рівня допустимого шуму, такі як:

3.2.1. Гучні крики, свист, співи, гра на музичних інструментах, користування звуковідтворювальною апаратурою на захищених об’єктах у нічний час.

3.2.2. Використання телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, інших звуковідтворювальних пристроїв, а також пристроїв для підсилення звуку, у тому числі встановлених на транспортних засобах, об’єктах дрібнороздрібної торгівлі (кіосках, павільйонах, лотках), на відкритих літніх майданчиках закладів ресторанного господарства, окремо розміщених літніх кафе, танцювальних майданчиках, що призводить до порушення тиші в нічний час.

3.2.3. Встановлення на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратури і включення її на значну потужність протягом доби.

3.2.4. Подача автомобільних сигналів на прибудинкових територіях та внутрішньоквартальних проїзних дорогах житлових будинків впродовж доби, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

3.2.5. Стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях та внутрішньоквартальних проїзних дорогах житлових будинків впродовж доби, за винятком спеціально обладнаних аварійних машин та спецавтотранспорту підприємств, що обслуговують житлові будинки та їх інженерне обладнання.

3.2.6. Прослуховування радіо та музичних фонограм при відкритих дверях та спущених вікнах автомобілів на прибудинкових територіях, стоянках та під час руху, як у нічний так і у денний час, що призводить до порушення санітарних норм рівня шуму. При цьому радіо та фонограма не повинна прослуховуватись поза радіусом 5 метрів від автомобіля.

3.2.7. Проведення будівельних, ремонтних та будь-яких інших робіт, що супроводжуються шумом з 21.00 год. до 08.00 год., а у святкові та неробочі дні – цілодобово. При цьому:

1) власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про час початку та закінчення зазначених робіт;

2) за згодою мешканців всіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати встановлений санітарними нормами рівень цілодобово.

3.2.8. Вчинення інших дій, що призводять до порушення тишини та спокою у нічний час.

3.3. Передбачені цими Правилами вимоги щодо дотримання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

3.3.1. Здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, при створенні відповідних умов для  запобігання проникнення шуму у прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

3.3.2. Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

3.3.3. Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

3.3.4. Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони.

3.3.5. Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

3.3.6. Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму у прилеглі приміщення, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

3.3.7. Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, інших свят відповідно до рішення виконкому селищної ради, проведення спортивних змагань.

3.3.8. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних виробів у заборонений час за погодженням з уповноваженим органом місцевого самоврядування.

4. Порядок проведення феєрверків (салютів) та інших заходів з використанням піротехнічних виробів на території селища

4.1. Проведення заходів піротехнічними виробами спеціального призначення.

4.1.1. Проведення феєрверків (салютів) піротехнічними виробами спеціального призначення (надалі – професійні салюти) може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статутом яких передбачений такий вид діяльності.

4.1.2. Проведення професійних салютів може здійснюватися на території смт Гребінки з 8.00 год. до 22.00 год. у місцях, де проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

4.1.3. До місць, заборонених для проведення професійних салютів відносяться:

1) місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних об’єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для старих громадян, жилих будинків;

2) мости, шляхопроводи, транспортні магістралі,  тощо;

3) території об’єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам’ятники історії і культури, цвинтарі.

4.1.4. Підприємство, установа чи організація, яка проводить професійний феєрверк повинна:

1) отримати дозвіл на право проведення феєрверків (салютів), виданий Держнаглядохоронпраці або його територіальним органом;

2) отримати дозвіл для проведення феєрверків (салютів) на території селища.

4.1.5. Для одержання дозволу на проведення феєрверків (салютів) підприємство, установа, організація, яка проводить професійний салют, зобов’язана подати письмове звернення у термін не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення публічного заходу.

4.1.6. У письмовому зверненні вказуються:

1) дані про організатора професійного салюту – назва, місце реєстрації, юридична адреса, прізвище, ім’я, по батькові керівників та їх контактні телефони;

2) назва і мета заходу;

3) дата, місце, час та тривалість проведення професійного салюту;

4) якщо організатор професійного салюту не є його безпосереднім виконавцем – дані про організацію-виконавця професійного салюту та копію договору з виконавцем професійного салюту на його проведення;

5) дата подання, підписи організаторів або їх уповноважених осіб.

4.1.7. Письмове звернення повинно містити зобов’язання підприємства, установи, організації, яка проводить професійний салют, про дотримання заходів безпеки під час проведення професійного салюту.

4.1.8. До звернення додається копія свідоцтва про реєстрацію організації; копія дозволу, виданого Держнаглядохоронпраці, на виконання спеціальних видів робіт; копія Статуту організатора професійного салюту; копії документів, що підтверджують атестацію виконавців на право проведення небезпечних видів робіт; наказ організатора професійного салюту, у якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при проведенні небезпечних робіт, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверка та викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель з нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під’їзних доріг та інше (підписується керівником організації).

4.1.9. Уповноважений орган узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними органами державної виконавчої влади, оформляє дозвіл у термін 5 робочих днів з часу звернення.

Після отримання підписаного дозволу уповноважений орган надає його організатору професійного салюту, контролює підготовку та проведення професійного салюту, виконання заходів безпеки, завчасно інформує письмово про дату та місце проведення професійного салюту  в Васильківське районне управління ГУ МНС в Київській області та Васильківський  відділ поліції  ГУ Національної поліції у  Київській області.

4.1.10. Особі може бути відмовлено у прийомі письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпунктів 4.1.5 – 4.1.8 цих Правил, про що заявнику повідомляється письмово з належним обгрунтуванням.

4.1.11. Рішення про відмову у дозволі на проведення професійного салюту може бути прийняте за такими обставинами:

1) прийняте рішення про заборону громадського заходу, відповідно до чинного законодавства;

2) заплановане організаторами проведення професійного салюту не враховує вимоги підпунктів 4.1.2. – 4.1.4 цих Правил.

4.1.12. Підприємства, установи і організації, які проводять монтаж і демонстрацію професійних салютів, можуть використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.

Роботи з підготовки до запуску професійних салютів повинні виконувати атестовані на право проведення професійних салютів піротехніки при безпосередньому керівництві особою, атестованою на право керівництва демонстраціями професійних салютів (від підприємства, установи, організації, яка виконує професійні салюти).

4.1.13. Підприємство, установа, організація, яка організовує святковий захід, зобов’язана забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів.

Підприємство, установа і організація, що виконує професійні салюти, несе відповідальність за безпечне проведення професійних салютів згідно з чинним законодавством.

4.1.14. Після закінчення професійного салюту пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів спеціалістами організації – виконавця професійного салюту.

Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється організацією – виконавцем професійних салютів у встановленому порядку.

4.2. Проведення заходів піротехнічними виробами побутового призначення.

4.2.1. Проведення фізичними особами заходів з використанням піротехнічних виробів здійснюється з дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2003 року1649“Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”.

4.2.2. Проведення заходів з використанням піротехнічних виробів на захищених об’єктах у нічний час забороняється, крім випадків, коли проведення відповідних заходів погоджено з уповноваженим органом у порядку, визначеному цими Правилами.

4.2.3. Для отримання погодження особа, яка має намір проводити салюти, феєрверки, інші заходи з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищених об’єктах у нічний час, зобов’язана за п’ять днів до запланованої дати проведення відповідних заходів подати письмове звернення до уповноваженого органу.

4.2.4. У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звертається; захід, який вона планує провести з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів; технічні характеристики вибухових речовин і піротехнічних засобів, які використовуватимуться під час проведення заходу; об’єкт, на якому планується проведення відповідного заходу; проміжок часу, у який заплановано його проведення.

4.2.5. Уповноважений орган протягом двох днів з часу отримання звернення надає згоду на проведення вказаного у зверненні заходу або мотивовану відмову.

Уповноважений орган погоджує проведення вказаного у зверненні заходу лише за умови відсутності небезпеки нанесення шкоди життю і здоров’ю людей та їх майну.

4.2.6. У разі, якщо проведення заходу з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищеному об’єкті у нічний час призвело до нанесення шкоди життю і здоров’ю людей (або) та їх майну, особа, яка проводила відповідний захід, притягається до адміністративної відповідальності за ст.ст. 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Секретар селищної ради                                            О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 24th, Вівторок, Листопад 2015

d181d0bad0b0d0bdd0b8d180d0bed0b2d0b0d182d18c28

Категорія: Рішення сесій