Архів для категорії ◊ Адміністрація селища ◊

• 18th, Середа, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 жовтня 2014 року 67

смт Гребінки

Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

Відповідно статті 28, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,

виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ

1.Затвердити порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови  Руденка В.М.

Заступник селищного  голови                                    В.М.РУДЕНКО

Додаток

до рішення виконкому від

28 жовтня 2014 року № 67

ПОРЯДОК

встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

1.Загальні положення

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (далі-порядок) розроблений на підставі законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово-комунальні послуги”, Указу Президента України від 28 грудня                2007 року № 1324/2007 “Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, інших нормативно-правових актів.

Порядок розроблений з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.Направлення пропозицій про встановлення тарифів

2.1.У разі необхідності встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги (послуги централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення; послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; послуги з вивезення побутових відходів), виконавцем цих послуг подаються до виконавчого комітету селищної ради такі документи:

– офіційний лист з відповідними обґрунтуваннями;

– загальний розмір тарифу (з податком на додану вартість);

– пояснювальна записка, що обґрунтовує розрахунок тарифу (із зазначенням розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, розрахунку накладних витрат, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, пально-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо;

– калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– штатний розпис та розмір  середньої заробітної плати за попередній рік (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаватимуться у кожному конкретному будинку, та їх вартість;

– кошториси на поточний ремонт житлових будинків (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– періодичність та строки надання послуг (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– висновки щодо економічного обґрунтування планових витрат (у разі необхідності);

– копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (у разі необхідності);

– копії договорів з іншими суб’єктами господарювання, витрати за якими включені у складові тарифу, вартість і фактичні обсяги робіт, які виконані у попередньому році, що впливають на формування тарифу (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– пропозиції громадськості, які отримані під час доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності.

На колективне письмове звернення об’єднань громадян або споживачів, після терміну закінчення прийому зауважень та пропозицій, виконавчий комітет селищної ради спільно із надавачем житлово-комунальних послуг – розробником тарифів, організовують громадські слухання, на яких до споживачів доводиться необхідна інформація щодо розрахунку тарифів.

2.2.Інформація має бути змістовною та достовірною.

2.3.Зазначені у пункті 2.1. документи подаються виконавцем послуг у одному примірнику , мають бути засвідченні підписом та скріплені печаткою.

2.4.Датою подання документів є дата їх реєстрації у виконавчому комітеті селищної ради.

2.5.При здійсненні перевірки розрахунків тарифу виконавчий комітет селищної ради, у разі необхідності, має право запросити у виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що порушує питання щодо встановлення (погодження) або зміни чи коригування тарифу на відповідну послугу, додаткову інформацію, необхідну для здійснення перевірки розрахунків тарифу.

2.6.Виконавчий комітет селищної ради відмовляє у розгляді документів і обґрунтовує таку відмову у письмовій формі у випадку, якщо матеріали не відповідають встановленому цим порядком переліку.

Рішення про відмову приймається протягом 5-ти робочих днів з дати отримання документів.

3.Доведення до відома споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів

3.1.Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до виконавчого комітету селищної ради суб’єкт господарювання інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”.

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет, веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

3.2.Інформація щодо встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Строк, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження пропозиції, встановлюються суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим ніж за 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.3.Зауваження і пропозиції, які отримані виконавчим комітетом селищної ради, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

3.4.Суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його виконавчому комітету селищної ради листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання письмово сповіщає про це виконавчий комітет селищної ради.

3.5.Розробник письмово повідомляє виконавчий комітет селищної ради про результати доведення інформації про зміну тарифу до споживачів (з врахованими чи неврахованими пропозиціями).

3.6.Виконавчий комітет селищної ради готує проект рішення та виносить на розгляд сесії Гребінківської селищної ради.

4. Розгляд розрахунків витрат
для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

4.1.Виконавчий комітет селищної ради упродовж 30-ти днів з дати отримання офіційного листа разом із переліком необхідних документів проводить аналіз поданих матеріалів, перевіряє розрахунки тарифів на житлово-комунальні послуги та готує відповідний проект рішення селищної ради, який подає на затвердження сесії Гребінківської селищної ради.

4.2. Прийняте рішення селищної ради про встановлення (погодження, коригування) тарифів на житлово-комунальні послуги набирає чинності через 15 днів з дня оприлюднення у міськрайонній газеті “Життя і слово”.

Секретар виконкому                                О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 13th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  12 листопада 2014 року                                                             № 352-ХХVVI

смт Гребінки

Про забезпечення Гребінківським СВМ дотримання правопорядку в селищі

Заслухавши інформацію начальника Гребінківського СВМ Копилова В.Ю., селищного голови Збаращенко Н.С., депутатів селищної ради, селищна рада відмічає, що стан дотримання правопорядку на території селища за останній час погіршився.

Аналіз оперативної обстановки на території обслуговування селищним відділенням міліції показує, що за 2014 рік порівняно з минулим роком відмічається збільшення злочинів загальної злочинності на 9,3%, по тяжким злочинам на 9,3%, тяжким злочинам на 0,7%, особливо тяжким на 0,2%. За 2014 рік відділенням зареєстровано 2000 інформацій про злочини та пригоди, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2013 року. Збільшення відбулося по таким видам злочинів, як грабежі, хуліганства, крадіжки особистого майна, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, крадіжки з дач, незаконне заволодіння автотранспортом. Дільничими інспекторами міліції розкрито 41 злочин загальнокримінальної спрямованості, виявлено 10 посівів маку та конопель. Під час проведення оперативних заходів  виявлено 15 фактів незаконного обігу наркотиків, з них зберігання наркотичних речовин – 7, вирощування наркотичних рослин – 8. Працівниками відділення складено 341 адміністративний протокол. На неналежному рівні проводиться робота з особами, які вчиняють насильство в сім’ї, зловживають спиртними напоями, що в свою чергу тягне за собою вчинення нових сварок, бійок, в яких учасники отримують не тільки легкі, а й середньої тяжкості тілесні ушкодження, а в деяких випадках тяжкі і такі, що спричинили смерть. За 2014 рік надійшло 163 заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім’ї, із яких по 117 були спричинені тілесні ушкодження та складено 87 адміністративних протоколи. Незважаючи на проведення профілактичних заходів, на неналежному рівні залишається робота по попередженню крадіжок особистого майна, особливо із квартир, приватних будинків, шахрайств і хуліганства.

Штатна чисельність Гребінківського СВМ складає 22 працівника, з них в наявності є 8. Некомплект становить 6 працівників, з них 5 дільничих інспекторів міліції та 1 оперуповноважений. За останні роки впав престиж роботи в правоохоронних органах, погіршуються умови роботи працівників міліції – низький розмір заробітної плати, погане забезпечення транспортом, паливно-мастильними матеріалами, житлом.

Виходячи з вищевказаного, керуючись п. 40 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Гребінківського СВМ Копилова В.Ю. про діяльність Гребінківського СВМ щодо забезпечення дотримання правопорядку на території селища прийняти до відома.

2. Рекомендувати Гребінківському СВМ (начальник Копилов В.Ю.) провести роботу щодо поліпшення службової діяльності селищного відділення міліції, покращення стану правопорядку, посилення захисту громадян від неправоправних посягань.

3. Рекомендувати Гребінківському СВМ (начальник Копилов В.Ю.) посилити роботу за:

– поліпшенням розкриття та розслідування злочинів, пошукової та агентурної роботи;

– проведенням профілактичної роботи по попередженню крадіжок державного та особистого майна, хуліганства;

– незаконним обігом наркотиків;

– додержанням вимог щодо поводження з відходами, зокрема утримання в належній чистоті вулиць селища, прибудинкових територій і дворів;

4. Рекомендувати Гребінківському СВМ (начальник Копилов В.Ю.):

– здійснювати спільні заходи з адміністраціями підприємcтв, організацій та установ селища, громадськістю з метою профілактики правопорушень, особливо серед молоді;

– спільно з виконавчим комітетом селищної ради, депутатським корпусом провести роз’яснювальну роботу серед населення, особливо осіб похилого віку, щодо неприпустимості надання будь-яких послуг або подарунків особам, які представляються працівниками соціальної сфери, а також входження в довіру осіб циганської національності;

– проводити профорієтаційну роботу серед молоді щодо залучення до служби в правоохоронних органах.

5. Просити Васильківський МВ ГУ МВС України в Київській області (начальник Колбатов А.К.) надати допомогу Гребінківському СВМ у заповненні вакантних посад, забезпеченні відділення транспортом та паливно-мастильними матеріалами.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення (голова Кузьменко О.В.).

Селищний голова                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 11th, Середа, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  30 січня  2015 року                                                                          № 399 – ХХVII VI

смт Гребінки

Про затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги

згідно наданих розрахунків КП “Гребінківське ЖКГ”

Заслухавши інформацію селищного голови Збаращенко Н.С.,  директора КП ”Гребінківське ЖКГ“ Парфьонова М.С.,  Гребінківська селищна рада відмічає наступне.

Рішенням виконавчого комітету Гребінківської селищної ради від 28 жовтня 2014 року № 67 затверджено Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

12 листопада 2014 року до виконавчого комітету звернулася адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” (вхідний номер листа 375) з проханням затвердити тарифи на житлово-комунальні послуги, а також затвердити: плани ремонтів багатоквартирних житлових будинків; структуру, періодичність, строки та основні умови надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій; середньорічних норм на житлово-комунальні послуги; річні плани надання житлово-комунальних послуг з водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів на 2015 рік.

На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося в листопаді 2014 року, по вказаних питаннях були прийняті відповідні рішення, зокрема рішення від 27 листопада 2014 року № 68 “Про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської селищної ради “Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надає КП “Гребінківське ЖКГ”.

Розробником  проекту регуляторного акту – адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” дане рішення було оприлюднено шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

З метою отримання пропозицій від фізичних та юридичних осіб інформацію про нові розміри тарифів та аналіз регуляторного впливу також було розміщено на сайті Гребінківської селищної ради.

Виконавчим комітетом було проведено перевірку розрахунків тарифів на житлово-комунальні послуги, для чого отримувалась консультації у провідних спеціалістів комунального підприємства міста Василькова.

На засіданні ХХVI сесії Гребінківської селищної ради VI скликання, яке відбулося 29 грудня 2014 року, інформація про нові розміри тарифів на житлово-комунальні послуги була доведена до відома депутатського корпусу ради та присутніх на сесії селищної ради. Депутатам селищної ради було рекомендовано організувати спільну роботу з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” по інформуванню жителів житлового фонду комунальної власності територіальної громади селища, розташованого по вулицях Леніна, Білоцерківська, Південна та Заводська і провести спільне засідання представників депутатського корпусу ради та адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ” 06 січня 2015 року.

Селищним головою спільно з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” було організовано і проведено громадські обговорення нових розмірів тарифів з жителями житлового фонду по вулицях Леніна, Білоцерківська та Південна.

Після проведення громадського обговорення відбулася зустріч в приміщенні виконкому з представниками жителів житлового фонду, селищним головою та адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”.

На підставі отриманих зауважень і пропозицій від населення, комунальне підприємство здійснило перерахунок тарифів на житлово-комунальні послуги.

Адміністрація  КП “Гребінківське ЖКГ” звернулася з листом до Гребінківської селищної ради (вх. № 25 від 22.01.2015 року) з проханням затвердити тарифи на житлово-комунальні послуги. Виконавчим комітетом селищної ради підготовлено відповідний проект рішення селищної ради, який було заслухано та схвалено на засіданні постійних комісій селищної ради, яке відбулося 29 січня 2015 року.

Виходячи з вищевказаного, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 року № 269 “Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету Міністрів України”, Закону України ”Про житлово-комунальні послуги“ від 24.06.2004 року № 1875- IV, рішення виконавчого комітету від 28.10.2014 року № 67 “Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги”, з метою досягнення в регуляторній діяльності інтересів населення – споживачів житлово-комунальних послуг та КП ”Гребінківське ЖКГ“, керуючись  ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити наступні тарифи на житлово-комунальні послуги згідно наданих розрахунків КП ”Гребінківське ЖКГ“ :

1.1. Тариф на послугу “Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”  (за 1 квадратний метр загальної житлової площі в місяць) залежно від адреси багатоквартирного житлового будинку (з ПДВ):

– Леніна, 65 – 2,68 грн./ м кв.;

– Леніна,67 – 2,69 грн./ м кв.;

– Леніна,69 – 2,67 грн./ м кв.;

– Леніна, 71 – 2,14 грн./ м кв.;

– Леніна, 73 – 2,67 грн./ м кв.;

– Леніна, 75 – 2,09 грн./ м кв.;

– Леніна, 77 – 2,07 грн./ м кв.;

– Білоцерківська, 15а – 2,69 грн./ м кв.;

– Білоцерківська, 15 – 2,69 грн./ м кв.;

– Білоцерківська, 13а – 2,09 грн./ м кв.;

– Південна, 16 – 2,17 грн./ м кв.;

– Південна, 18 – 2,16 грн./ м кв.;

– Південна, 20 – 2,17 грн./ м кв.;

– Південна, 22 – 2,17 грн./ м кв.;

– Південна, 24 – 2,16 грн./ м кв.;

– Південна, 26 – 2,17 грн./ м кв.

1.2. Тариф на послугу “Централізоване холодне водопостачання”:

І група споживачів (населення):

– при відсутності лічильника – 35,68 грн. на місяць на 1 особу (з ПДВ);

– при наявності лічильника – 6,26 грн. за 1 кубічний метр (з ПДВ);

ІІ група споживачів (бюджетні установи) – 6,43 грн. за 1 кубічний метр (з ПДВ);

ІІІ група споживачів (інші організації) – 7,27 грн. 1 кубічний метр (з ПДВ).

Норма споживання питної води на 1 особу в місяць – 5,7 м куб. – багатоквартирні житлові будинки.

Норма споживання питної води на 1 особу в місяць – 6,3 м куб. – житлові будинки з присадибною ділянкою, з наявністю усіх видів благоустрою.

1.3. Тариф на послугу  “Централізоване водовідведення”:

І група споживачів (населення):

– при відсутності лічильника – 22,46 грн. на місяць на 1 особу (з ПДВ);

– при наявності лічильника – 3,94 грн. за 1 кубічний метр (з ПДВ);

ІІ група споживачів (бюджетні установи) – 4,04 грн. за 1 кубічний метр (з ПДВ);

ІІІ група споживачів (інші організації) – 4,57 грн. за 1 кубічний метр (з ПДВ).

1.4. Тариф на послугу  “Вивезення твердих побутових відходів”:

– на 1 мешканця багатоповерхових житлових будинків – 11,87 грн. (з ПДВ);

– вартість вивезення 1 мішка від жителів приватного сектору – 10,30 грн. (з ПДВ).

Норма утворення твердих побутових відходів для населення складає 1,3 м куб в рік на 1 особу (багатоповерхові житлові будинки).

1.5. Тариф на послугу  “Вивезення твердих побутових відходів”:

І група споживачів (населення) – 109,56 грн. за 1 кубічний метр сміття (з ПДВ);

ІІ група споживачів (бюджетні установи) – 112,50 за 1 кубічний метр(з ПДВ) ;

ІІІ група споживачів (інші організації) – 127,18 за кубічний метр (з ПДВ).

2. Зобов’язати розробника проекту даного регуляторного акту – КП ”Гребінківське ЖКГ“ (директор Парфьонов М.С.) оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в міськрайонній газеті “Життя і слово”.

3. Дане рішення набуває чинності через 15 днів з дня офіційного опублікування в міськрайонній газеті “Життя і слово”.

4. Секретарю виконкому Красовській О.І. забезпечити розміщення інформації про дане рішення на сайті Гребінківської селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, торгівлі, підприємництва та побутового обслуговування населення.

Селищний  голова                                             Н.С.Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 30 січня 2015 року                                                                  № 391-ХХVІІ-VІ

смт Гребінки

Про встановлення туристичного збору на території селища Гребінки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п.24 ст. 26 Закону України    “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, ст.268 Податкового кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території селища Гребінки туристичний збір.

2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1% вартості усього періоду проживання в установах готельного типу.

3. Затвердити Положення про туристичний збір (додаток № 1).

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

6. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів..

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 30 січня 2015 року                                                                          № 386 – ХХVІІ – VІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від    земельної ділянки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п. 24 ст. 26 Закону України    ” Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, ст. 266 Податкового кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі, його часток.

3. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

– для квартири незалежно від їх кількості – на 60 кв.метрів;

– для житлового будинку незалежно від їх кількості – на 120 кв.метрів;

– для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток) – на 180 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний  базовий податковий період.

4. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

4.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду:

4.1.1. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання ( житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості).Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.1.2. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

4.2. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду:

4.2.1. Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, адмінбудівлі з кімнатами для відпочинку – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.2. Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.3. Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, пункти швидкого харчування ,бази та склади підприємств торгівлі, громадського харчування, промислові будівлі та склади – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.4. Будівлі підприємств побутового обслуговування – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.5. Гаражі – гаражі (наземні та підземні), криті автомобільні стоянки – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.6. Господарські (присадибні ) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,майстерні, погреби, бані, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції – звільнити від оподаткування.

5. Основні поняття ,такі як платники податку, об’єкт оподаткування,база оподаткування, пільги зі сплати податку, ставка податку, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкту оподаткування податком, порядок сплати податку, строки сплати податку, визначаються у статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( додаток № 1).

7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

8. Рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

9. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 30 січня 2015 року                                                                  № 387 – ХХУІІ-VІ

смт Гребінки

Про  затвердження ставок земельного податку

за земельні ділянки

Керуючись статтею 143 Конституції  України, відповідно до  пункту 10.2 статті 10, статей 284,285 Податкового кодексу України зі змінами  та доповненнями, пункту 24 статті  26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) :

1.1.Ставка податку  за 1 гектар сільськогосподарських угідь  встановлюється у відсотках від її нормативної грошової оцінки в у таких розмірах:

– для ріллі – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (залишити на рівні минулих років);

1.2.Ставка податку  за земельні ділянки (в межах населеного пункту), зайняті житловим фондом  фізичних осіб  встановлюється в розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (залишити на рівні минулих років).

1.3. ставку податку у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності);

1.4.ставка податку за інші  земельні ділянки на території селищної ради встановлюється в розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

2. Встановити  пільги щодо сплати земельного податку  для фізичних та юридичних осіб:

2.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281,282  Податкового кодексу України, а також:

– інваліди першої і другої групи;

– фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

– пенсіонери (за віком);

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– фізичні особи, визнані  законом особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;

– за земельні  ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм;

– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більше як 0,15 гектара;

– звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи   власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок  та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

– заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки,  пам’ятки природи, заповідні урочища та ;

– дослідні господарства науково-дослідних установ ;

– органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

–  релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

–  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

3.  Не підлягають оподаткуванню земельні   ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

4. Затвердити Положення про встановлення плати за землю  на території  селища Гребінки (Додаток № 1).

5. Дане рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

6. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком  до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції  ГУ ДФС у Київській області.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 30 січня 2015 року                                                                  № 388 ХХVІІ VІ

смт Гребінки

Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити транспортний податок на території селища Гребінки.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.

3. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а базовий податковий період дорівнює календарному року.

4.Затвердити Положення про транспортний податок на території селища Гребінки ( додаток № 1).

5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

6. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

7. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                            Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  30 січня 2015 року                                                 385 ХХVІІ – VІ

смт Гребінки

Про встановлення місцевих податків  і зборів на території селища Гребінки

В зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території селища Гребінки такі місцеві податки та збори:

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– плата за землю;

– транспортний податок;

– акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів;

– єдиний податок;

– туристичний збір.

2. Доручити селищному голові  довести до відома мешканців селища,  власників нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб, землевласників та землекористувачів, фізичних та юридичних осіб, земельні ділянки яких розташовані в межах Гребінківської селищної ради, суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території селища Гребінки, платників єдиного податку, про те , що на території Гребінківської селищної ради встановлено вищезгадані податки та збори, через місцеве радіомовлення та розмістити прийняті радою рішення на сайті Гребінківської селищної ради.

3. Рішення Гребінківської селищної ради № 299-ХХІ-УІ від 28.01.2014 року “Про встановлення місцевих зборів” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                       Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 30 січня 2015 року                                                390 ХХVІІ – VІ

смт Гребінки

Про справляння єдиного податку

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”  від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний рік (згідно з додатком №1 та № 2 до цього Рішення) .

2. Затвердити Положення про справляння єдиного податку на території селища Гребінки ( Додаток № 3).

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

4. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

5. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 06th, П’ятниця, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від    30 січня  2015 року № 389 – ХХVІІ – VІ

смт Гребінки

Про встановлення  акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.ст.212, 213, 215 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити акцизний податок в розмірі 5 відсотків з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів: пива, алкогольних напоїв, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються, як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне.

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

3. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій