Архів для категорії ◊ Адміністрація селища ◊

• 08th, Вівторок, Січень 2013

проект

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2012 року № 194-ХУ-УІ

смт Гребінки

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, ст.24 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України від 04.11.2011 року № 4014-УІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», враховуючи пропозиції Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції та постійної комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 1 січня 2013 року ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців в залежності від виду господарської діяльності згідно з додатками № 1 та № 2 до цього рішення.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2013 року.

3. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку покладається на Васильківську об’єднану державну податкову інспекцію.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                   Н. С. ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 28th, П’ятниця, Грудень 2012

ДОДАТОК № 1

до протоколу № 14 комітету з

конкурсних торгів Гребінківської

селищної ради від 28.12.2012 року

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

НА 2013 РІК

ГРЕБІНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄРДПОУ 04359152

Предмет закупівлі

Код згідно з КЕКВ і КПКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість

предмета закупівлі

1

2

3

4

Газ природний,

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97-11.10.2.

1164

Селищний бюджет

228637,00

Двісті двадцять вісім тисяч шістсот тридцять сімгривень, в тому числі ПДВ

Електрична енергія,

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97-40.10.1.

1163

Селищний бюджет

342946,00

Триста сорок дві тисячі дев’ятсот сорок шість грн.,в тому числі

ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучати до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)

Примітка

5

6

7

8

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012 року

Руденко В.М.

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012 року

Руденко В.М

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.12.2012 року №  14

Голова комітету з конкурсних торгів Руденко В.М. ­­­­­­­­­____________ М.П.

Секретар голови комітету з конкурсних торгів Головата Ю.В. ____________

• 25th, Вівторок, Грудень 2012

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2012 року                                                               № 195 -ХУ-УІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Керуючись ст..ст.143, 144 Конституції України, ст..69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, ст..265 Податкового кодексу України та з метою збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до доходної частини бюджету селища, сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади селища Гребінки, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.Встановити ставки податку за 1 кв.м. житлової площі об’єкта житлової нерухомості у розмірах:

– для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного  (одаткового) року;

– для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного  (одаткового) року.

3.Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком до цього рішення.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту набрання чинності ст..265 Податкового кодексу України.

5.Селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції.

Селищний голова                                                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 25th, Вівторок, Грудень 2012

Додаток 1

до рішення селищної ради

№ 195-ХVVI від 25.12.2012 р.

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Визначення понять

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до міського бюджету.

Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку за1 кв. метржитлової площі об’єкта житлової нерухомості, в таких розмірах:

6.1.1. для квартир, житлова площа яких не перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.1.2. для квартир, житлова площа яких перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.  Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення – рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.4. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

8.5. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набирає чинності це Положення, та надалі щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.7. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію (розрахунок) за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.8. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.9. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику, впродовж трьох місяців, після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а)  фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12.  Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

Секретар  ради О.І.КРАСОВСЬКА

Категорія: Рішення сесій
• 24th, Понеділок, Грудень 2012

ДОДАТОК № 1

до протоколу № 11 комітету з

конкурсних торгів Гребінківської

селищної ради від 18.12.2012 року

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

НА 2013 РІК

ГРЕБІНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄРДПОУ 04359152

Предмет закупівлі

Код згідно з КЕКВ і КПКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість

предмета закупівлі

1

2

3

4

Газ природний,

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97-11.10.2.

1164

Селищний бюджет

238316,73

Двісті тридцять вісім тисяч вісімсот тринадцять гривень, 73 коп., в тому числі ПДВ

Електрична енергія,

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97-40.10.1.

1163

Селищний бюджет

387313,86

Триста вісімдесят сім тисяч триста тринадцятьгривень 86 коп., в тому числі

ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучати до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)

Примітка

5

6

7

8

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012 року

Руденко В.М.

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012 року

Руденко В.М

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.12.2012 року №  11

Голова комітету з конкурсних торгів     Руденко В.М. ­­­­­­­­­   ____________ М.П.

Секретар голови комітету з конкурсних торгів Стрикало М.В ___      _____________

• 11th, Четвер, Жовтень 2012

ГРАФІК РОБОТИ ТА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ВІДДІЛОМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ     ВАСИЛЬКІВСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РОБОЧИЙ ЧАС

Вівторок                   з 9.00 до 20.00

Середа                     з   9.00 до 18.00

Четвер                     з    9.00 до 18.00

П’ятниця                 з    9.00 до 18.00

Субота                     з    9.00 до 16.45

Обідня перерва       з 13.00 до 13.45

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Вівторок                 з    9.00 до 20.00

Середа                    з    9.00 до 18.00

П’ятниця                   з    9.00 до 18.00

Субота   з    9.00 до 16.45 (реєстрація шлюбів)

Кожна перша середа місяцясанітарний день, прийом громадян не проводиться!

Кожен четвер місяця – неприйомний день,

(робота працівників відділу з архівними документами);

Кожну п’ятницю тижня, працівниками відділу надаються безоплатні консультації з питань застосування сімейного та цивільного законодавства, витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

неділя та понеділок – вихідний день.

Державна реєстрація смерті проводиться: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, позачергово!

Тел. 6-20-80

• 07th, Четвер, Червень 2012

Згідно рішення Гребінківської селищної ради № 139-ХІ- VI від 04.04.2012 року, оголошується конкурс на кращий благоустрій житлового сектору смт Гребінок. Участь у конкурсі можуть брати, як і приватні садиби, так і двори багатоповерхових будинків. Заяви на конкурс приймаються до 1 вересня. Запрошуємо всіх жителів селища до участі в конкурсі.

Додаток № 1

до рішення сесії Гребінківської селищної  ради

від 04.04.2012 року   № 149-XIVI

П о л о ж е н н я

про проведення огляду-конкурсу ”Кращий благоустрій житлового сектору“

/затверджене рішенням селищної ради від 04.04.2012 року №149-XIVI /

1. Загальні умови

1.1. Огляд-конкурс ”Кращий благоустрій житлового сектору” проводиться відповідно до Закону України ”Про благоустрій населених пунктів“ від 06.09.2005 року № 2807 – ІV, Указу Президента України від 19.10.1999 року № 1351 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”, Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749 ”Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні“.

1.2. Огляд-конкурс ”Кращий благоустрій житлового сектору” проводиться щорічно з 1 квітня по 1 серпня з метою стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення благоустрою територій приватного сектору, забезпечення чистоти і порядку в селищі Гребінки, залучення мешканців до збереження чистоти та належного стану дворів, підвищення рівня оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги. Нагородження переможців відбувається на селищних урочистостях з нагоди святкування Дня селища.

1.3. Завдання огляду-конкурсу “Кращий благоустрій житлового сектору“ полягає у:

– підтримці ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях реалізації завдань культурного і соціального розвитку селища, благоустрою прибудинкових територій та залученню мешканців до збереження чистоти та належного стану дворів;

– виявленні кращих комплексних благоустроїв дворів, узагальненню і подальшому поширенню даного досвіду при облаштуванні дворів приватного сектору.

2. Організація проведення огляду-конкурсу

“Кращий благоустрій житлового сектору”

2.1. Конкурсна комісія з проведення огляду-конкурсу «Кращий благоустрій житлового сектору» забезпечує висвітлення цілей та задач огляду-конкурсу в засобах масової інформації – передачах місцевого радіомовлення, розміщення матеріалів на електронному сайті селища, міськрайонній газеті “Життя і слово”.

2.2. Бажаючі взяти участь в огляді-конкурсі “Кращий благоустрій житлового сектору“ подають заяви, погоджені квартальним комітетом, в конкурсну комісію до 1 серпня.                                                                                                                                       Бажаючі взяти участь в огляді-конкурсі «Кращий двір» серед багатоповерхових будинків мають право подати заяви через старших по будинках, у конкурсну комісію до 1 вересня.

Конкурсна комісія Гребінківської селищної ради залишає за собою право самостійного огляду приватних садиб та багатоповерхових будинків і їх прибудинкових територій учасників огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору за погодженням мешканців відповідних будинків.

2.3. Виконавчий комітет селищної ради, КП ”Гребінківське ЖКГ“ надають практичну допомогу учасникам конкурсу в організації робіт, забезпечують залучення громадськості, підприємств і установ різних форм власності до активної участі в роботах по благоустрою територій у приватному секторі.

2.4. Комісія підводить підсумки огляду-конкурсу “Кращий благоустрій житлового сектору”  щорічно до 10 серпня і визначає десять переможців  ”Кращий благоустрій житлового сектору“  номінації конкурсу ”Кращий благоустрій приватної садиби“ і три в  номінації “Кращий двір” серед багатоповерхових будинків.

Результати конкурсу заносяться в протокол, який затверджується головою конкурсної комісії.

3. Умови проведення огляду-конкурсу

“Кращий благоустрій приватної садиби”

3.1. Підведення підсумків огляду-конкурсу ”Кращий благоустрій приватної садиби“ здійснюється за такими критеріями:

– охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби (до 10 балів);

– оригінальність оформлення  садиби (до 10 балів);

– наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на будинку (до 10 балів);

– наявність оригінальних зелених насаджень, квітників (клумби,  видалення сухостою, кронування дерев) (до 10 балів);

– освітлення дворової території (до 10 балів);

– утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді (до 10 балів);

– утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) в належному санітарному стані (прибирання сміття, викошування бур’янів) (до 10 балів);

– наявність договору із спеціалізованим підприємством на вивезення твердих побутових відходів(до10балів);

– стан малих архітектурних форм, (лавки, урни для сміття тощо), мостіння тротуарів, внутрішньодворових проїздів, покриття дитячих і господарських площадок (до 5 балів);

– наявність зон тихого відпочинку (бесідки, перголи, лави і т.д.) та їх благоустрій (до 5 балів);

– недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій території (до 5 балів);

– рівень оплати мешканцями двору житлово-комунальних послуг (10 балів);

– співпраця з квартальним (вуличним)  комітетом  (до 5 балів).

– перелік робіт, виконаних на прилеглій до садиби території, за участю мешканців будинку (до 10 балів).

Максимально можлива кількість набраних балів – 120.

3.2 Номінація  “Кращий двір” серед багатоповерхових будинків здійснюється за такими критеріями:

наявність будинкового комітету або старшого будинку, їх активна участь в роботі з населенням по благоустрою і озелененню прибудинкових територій, підтриманню чистоти і порядку в під’їздах, будинках, ремонту і збереженню  спортивних, дитячих майданчиків, систематичне проведення зборів жителів і виконання їх рішень (до 10 балів);

утримання місць загального користування, балконів,  лоджій, підвалів, горищ в чистоті  та порядку,  вжиття  заходів  проти проживання  на  горищах  і  в підвалах  сторонніх осіб (до 10 балів);

охайність вигляду фасадів будинків та наявність номерних знаків і табличок з назвою вулиць на будинках (до 10 балів);

наявність діючого освітлення біля входів у під’їзди, на сходових клітках (до 10 балів);

справність віконних рам, дверних блоків у під’їздах, збереженість сходових перил, поштових скриньок (до 10 балів);

відсутність самовільно розміщених інформацій на дверях під’їздів, стінах будинків, наявність дошки оголошень (до 10 балів);

наявність та утримання місць відпочинку, лавок (до 10 балів);

наявність і стан дворового дитячого та спортивного майданчику (до 10 балів);

наявність і утримання в чистоті  урн для сміття (до 10 балів);

наявність  конструкцій для сушіння  білизни, вибивання килимів (до 10 балів);

озеленення двору, наявність клумб, газонів і інших насаджень та їх утримання (до 10 балів).

Максимально можлива кількість набраних балів – 110.

4. Нагородження переможців огляду-конкурсу

“Кращий благоустрій житлового сектору”

4.1. Переможці огляду-конкурсу ”Кращий благоустрій житлового сектору“ нагороджуються спеціальними табличками та дипломами.

4.2. Перші три переможці в номінації ”Кращий благоустрій приватного сектору“ нагороджуються цінними подарунками, решта – відповідними дипломами.

4.2. Головам вуличних та домових комітетів, які взяли активну участь в агітаційно-масовій роботі та підготовці до участі в огляді-конкурсі ”Кращий благоустрій житлового сектору”, оголошується подяка селищного голови.

5. Джерела фінансування

5.1. Фінансування витрат на проведення огляду-конкурсу ”Кращий благоустрій житлового сектору“ та преміювання переможців огляду-конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних коштів та спонсорів.

Гребінківська селищна РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 04.04.2012 року                                               № 139XIVI

Про проведення огляду-конкурсу

на кращий благоустрій

житлового сектору смт Гребінки

З метою поліпшення благоустрою селища, залучення жителів до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану будівель, прилеглих та дворових територій, активізації діяльності органів територіального громадського самоврядування, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених  пунктів»  від  06.09.2005 року № 2807-ІV, Указу Президента України від 19.10.1999 року № 1351 «Про прискорення реформування житлово-комунального господарства», Указу Президента України від 30.08.2001 року № 749 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», керуючись  ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Запровадити щорічний огляд-конкурс на кращий благоустрій житлового сектору.

2. Затвердити Положення про проведення огляду-конкурсу благоустрою житлового сектору згідно додатку 1.

3. Згідно з Положенням про проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору, організувати з 1 квітня по 1 серпня щорічно, починаючи з 2012 року, проведення огляду-конкурсу у номінаціях:

3.1. “Кращий благоустрій приватної садиби”;

3.2. ”Кращий двір“ серед багатоповерхових будинків.

4. Установити термін подання заяв на конкурс до 1 вересня
відповідного року.

5. Для проведення конкурсу затвердити склад конкурсної комісії згідно додатку 2.

6. Конкурсній комісії підбити підсумки огляду-конкурсу до 10 серпня  і подати на затвердження пропозиції щодо присудження призових місць та подяк за відповідними номінаціями.

7. Секретарю селищної ради Красовській О.І. оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Сіленко В.М.) та заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО


Додаток 1 до Положення

Гребінківському селищному голові

Збаращенко Наталії Сергіїіні

____________________

П.І.Б.

____________________

адреса

____________________

телефон

ЗАЯВА

Прошу Вас зареєструвати мене учасником огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору у номінації ”Кращий благоустрій приватної садиби“.


дата                                                      підпис


Додаток 2 до Положення

Гребінківському селищному голові

Збаращенко Наталії Сергіївні

­­­­­­­

____________________

П.І.Б.

_____________________

адреса

_____________________

телефон

ЗАЯВА

Прошу Вас зареєструвати громаду мешканців будинку № _____ по вул. ______________________ учасником огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору у номінації “Кращий двір”  серед багатоповерхових будинків.

дата                                               підпис

Додаток 2

до рішення селищної ради

від 04.04.2012року № 149-XIVI

С К Л А Д

конкурсної комісії по проведенню огляду-конкурсу

на кращий благоустрій житлового сектору


Голова комісії:

Збаращенко Наталія Сергіївна

селищний голова

Заступник голови комісії:

Руденко Василь Миколайович

заступник селищного голови

(з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради)

Секретар комісії:

Васьковська Лариса Петрівна

землевпорядник виконкому

Члени комісії:

Корнієнко Анатолій Григорович

директор КП ”Гребінківське ЖКГ“

Даниленко Петро Антонович

директор КП “Гребінківський ККП”

Сіленко Володимир Миколайович

голова постійної комісії з питань

агропромислового комплексу,

земельних відносин, екології,

благоустрою та надзвичайних ситуацій

Волошин Віктор Миколайович

голова постійної комісії з питань

комунальної власності, торгівлі,

підприємництва та побутового

обслуговування населення

Грицай Наталія В’ячеславівна

голова постійної комісії з питань

соціально-економічного розвитку,

бюджету та фінансів

Ковальчук Валентина Михайлівна

голова постійної комісії з питань

охорони здоров’я, культури, молоді та

спорту

Секретар ради                                        О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 16th, П’ятниця, Березень 2012

 

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

від  29 лютого 2012  року                               № 7 

смт Гребінки

Про проведення двомісячника

по благоустрою, озелененню

та санітарній очистці селища

 

                Заслухавши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М., виконавчий комітет селищної ради відмічає, що відповідно з розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації Присяжнюка А.Й. від 29.02.2012 року № 82 ”Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів“ В Київській області з 12 березня по 14 травня 2012 року проводиться двомісячник по благоустрою населених пунктів області. Нинішній санітарний стан території селищної ради, досвід минулих років свідчить про те, що в селищі необхідно провести цілий комплекс робіт з тим, щоб його стан відповідав вимогам чинного законодавства. Насамперед це території Меморіалів загиблим в роки ВВвійни односельчанам, голодомору 1932-33 років, території старого та нового кладовищ, парків, житлових фондів, територій підприємств,організацій та установ селища.

                Виходячи з вищевказаного та з метою поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення селища, територій підприємств, організацій та установ, житлових фондів та прилеглих до них територій, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 лютого  2012 року № 82 ”Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів“,  відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2009 року № 1320-р ”Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки“, п.7 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

                виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Провести в селищі з 12 березня по 14 травня 2011 року двомісячник по благострою, озелененню та поліпшенню санітарного стану селища.

2. З метою координації робіт по проведенню двомісячника по благоустрою утворити селищний штаб згідно додатку № 1.

3. Виконкому селищної ради (селищний голова Збаращенко Н.С.) спільно з керівниками підприємств, організацій та установ селища:

– забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: озеленення, благоустрою селища, очищення водних джерел тощо;

утворити комісію по обстеженню стану сміттєзвалища за участю представників виконкому, комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій селищної ради (за згодою), КП “Гребінківське ЖКГ”, КП “Гребінківський ККП”;

– організувати проведення робіт по побілці дерев по вулиці Леніна;

– організувати проведення акції ”Посади дерево“;

– залучати до проведення заходів двомісячника громадськість, учнівську та студентську молодь.

4. Адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ” (директор Корнієнко А.Г.):

– до 7 квітня привести в належний санітарний стан території житлового фонду, території селищного меморіалу загиблим в роки війни односельчанам, старого та нового кладовищ, Меморіалу жертвам голодомору 1932-33 років;

– розробити Схему санітарної очистки селища.

5. Рекомендувати адміністрації КП “Гребінківське ККП” (директор Даниленко П.А.):

– до 7 квітня привести в належний санітарний стан територію житлового фонду (житлові будинки №№ 17, 19 по вулиці Леніна);

– привести в належний санітарний стан сміттєзвалище.

6. Просити адміністрацію ВАТ “Саливонківський цукровий завод” ( виконавчий директор Богомол В.А.) виділити 5 (п’ять) тон вапна для організації побілки дерев по вулиці Леніна та інших потреб.

7. Рекомендувати керівникам підприємств, які мають на балансі житловий фонд, зокрема: ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”, ЗТВ “Агропрогрес”, ДП ДГ ”Саливінківське“, КП “Гребінківське ККП”, а також адміністраціям АЗС, які розташовані на частині автомагістралі Київ-Одеса, яка проходить через селище, розробити і погодити з виконавчим комітетом міроприємства по приведенню в належний санітарний стан власних та закріплених територій.

9. Рекомендувати орендарям водоймищ, розташованих на території селища, зокрема СПД Вакуленку Ю.О., ТОВ “Укррибпродукція” (директор Дєньга В.А.), ФОП Грюкановій О.О. привести в належний санітарний стан території, прилеглі до водоймищ.

9. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ селища до 7 квітня благоустроїти та впорядкувати території виробництв, житлових фондів та прилеглих територій, зокрема:

9.1. Адміністрації ВАТ “Саливонківський цукровий завод” (виконавчий директор Богомол В.А. ):

                – територію кагатних полів та прилеглу до вулиць Ворошилова, Заводська, Південна, Білоцерківська, Фрунзе;

                – територію в зоні відведення під’їздної залізниці, особливо в районі вулиць Білоцерківська, Південна, Заводська та біля діючого кладовища;

                – територію, прилеглу до гуртожитків по вулиці Південна.

                9.2. Адміністрації ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (голова правління Майструк Ю.Б.):

                – територію парку та братської могили по вулиці Білоцерківська та частину вулиць Білоцерківська, Ворошилова, прилеглих до території заводу;

                – територію незавершеного будівництва хімводоочистки та 4-х квартирного житлового будинку по вулиці Проектна;

                – територію, прилеглу до артсвердловини по вулиці Київська і мережі водогону по вулиці 1 Травня та Леніна;

                – території житлового фонду та прилеглі до них території.

                9.3. Адміністрації ВАТ “Гребінки-Хлібопродукт” (голова правління Зосим Л.М.):

                – привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна.

                9.4. Адміністрації ЗТВ “Агропрогрес” (голова правління Гайсінський Е.Й.):

                – житловий фонд та прилеглі до нього території вулиць Київська та Франка;

                9.5. Адміністрації СТОВ “Гребінківське” (директор Калашніков В.А.):

                – територію І відділку, прилеглу до вулиць Київська та Партизанська;

                – територію ІІ відділку, прилеглу до автомобільної дороги Гребінки-Устимівка;

                – території дитячих садків по вулицях Карла Маркса, Партизанська та прилеглі до них території.

                9.6. Адміністрації ДП ДГ “Саливінківське” (директор Майко І.П.):

                – парк по вулиці Білоцерківська та частину вулиці Білоцерківська, прилеглу до господарства, територію відділку “Черниші”, житлового фонду по вулиці Лугова та прилеглі до них території;

                – організувати проведення робіт по ліквідації стихійно утворених сміттєзвалищ на території відділку “Черниші”.

                9.7. Адміністрації ШРП-3 Васильківської ДЕД (виконроб Кубарський В.Г.):

                – привести в належний санітарний і робочий стан ливневу каналізацію з обох сторін автомагістралі Київ-Одеса ;

                – привести в належний санітарний стан підземні і надземні переходи, автобусні зупинки, забезпечити їх своєчасне прибирання;

                – привести розчистку дерев в зелених зонах відводу частини автомобільної дороги Київ-Одеса, яка проходить через селище;

                9.8. Адміністрації Гребінківського споживчого товариства (голова правління Гурковська Л.С.):

                – території Споживчого товариства та прилеглих до них територія з вулиць Пушкінська, Радянська та 1 Травня;

                – території, прилеглі до магазинів та барів на території селища.

                9.9. Адміністрації Гребінківського об′єднання громадського харчування (директор Волошин В.М.):

                – частину вулиці Київська, прилеглу до кафе “Молодіжне”.

                9.10. Рекомендувати адміністраціям Гребінківської об’єднаної дільниці Васильківської філії Центру телекомунікаційних послуг № 14 ПАТ “Укртелеком” (начальник Григоренко В.А.), Гребінківського відділення поштового зв′язку (начальник Токарська Л.В.), ТОВ “Стави” (директор Гвазава Г.Т.), СПД Цюрупа В.І., СПД Даниленко Т.А., СПД Гурковську Л.С., СПД  Коляда Ю.І. привести в належний санітарний стан територію незавершеного будівництва вузла зв′язку і прилеглу до нього територію та  територію, прилеглу до магазинів по вулиці Київська, влаштувати квітники між територіями магазинів і частини автомагістралі Київ-Одеса.

                9.11. Рекомендувати адміністрації Гребінківської районної лікарні (головний лікар Хоменко С.П. привести до належного санітарного стану території лікарні, поліклініки, колишньої молочної кухні та прилеглі до них території.

                9.12. Адміністрації ТОВ “Ресурс-сервіс” (директор Корнієнко В.П.):

                – частину вулиць Ворошилова та Київська, прилеглих до території ринку;

                – територію, виділену під будівництво ринкового комплексу.

                9.13. Рекомендувати СПД Сіденко В.І. привести в належний санітарний стан ливневу каналізацію на з′їзді з вулиці К.Маркса на вулицю Л.Українки.

                9.14. Рекомендувати СПД Вяткіній О.М. привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до з′їзду з вулиці Київська на вулицю Димитрова навпроти території кафе “Надія”.

                9.15. Рекомендувати Гребінківській дільниці Васильківської філії ВАТ “Київоблгаз” (майстер Марчук С.П.) привести в належний санітарний стан територію дільниці та прилеглу до неї територію.

                9.16. Рекомендувати ФГ “Олександра” (директор Поліченко Т.М.)   до 10 квітня привести в належний санітарний стан територію орендованої земельної ділянки, прилеглої до вулиці Індустріальна та діючого кладовища.

                9.17. Рекомендувати СПД Шкапенко В.П., СПД Кулида В.В., КП “Джерело” (директор Удовенко Т.М.) привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна.

                9.18. Рекомендувати СПД Курдіну О.М. привести в належний  стан прилеглу до магазину “Міні-маркет” та незакінченого будівництва торгівельного центру по вулиці Київська.

                9.19. Рекомендувати адміністрації Васильківського РП ЗАТ “АЕС Київобленерго” (директор Куксенок В.А.) привести до належного санітарного стану території підстанції, житлового фонду по вулиці Київська та прилеглі до них території.

                10. Рекомендувати адміністраціям Гребінківських гімназії ( директор Осьмак Л.Б.) та ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Ковальчук В.М.):

                – провести роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді, батьків по питанню підтримки в належному санітарному стані довкілля, недопущення випадків засмічення території селища;

– залучити учнівську молодь до проведення робіт по приведенню в належний санітарний стан центральної частини селища, Меморіалів загиблим односельчанам та жертв голодомору, стадіону, посадці квітів та дерев.

                11. Рекомендувати релігійній громаді Української Православної церкви (Покровської) (архімандрит Ігнатій) організувати проведення робіт прихожанами церкви в приведенні до належного санітарного стану територій старого та нового кладовищ.

                12.  Гребінківському СВМ (начальник Щербина О.Б.) здійснювати постійний контроль за утриманням в належній чистоті дворів, прибудинкових територій, вулиць, площ, парків, меморіальних комплексів, Правил благоустрою селища, на порушників складати адміністративні протоколи для притягнення до відповідальності.

                13. Просити Васильківську РДА (голова Сабадаш В.І.)  підняти клопотання перед Васильківською ДЕД (начальник Швиденко Г.В.) про проведення поточного ремонту доріг місцевих проїздів автомагістралі Київ-Одеса по вулиці Київська в межах селища.

                14. Про хід проведення двомісячника по благоустрою постійно інформувати жителів селища через місцеве радіомовлення.

                15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

 

                                Селищний голова                        Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

 

                     ДОДАТОК № 1

                до рішення виконкому

                  від  29.02.2012 року № 7

 

СКЛАД

селищного штабу з проведення двомісячника по благоустрою

 

                Руденко                                               – заступник селищного голови,

   Василь Миколайович                                     керівник штабу

 

             Корнієнко                           – директор КП ”Гребінківське ЖКГ“,

          Анатолій Григорович                     заступник керівника штабу

 

                Васьковська                     – спеціаліст-землевпорядник виконкому,

        Лариса Петрівна                                                    секретар штабу

 

Члени штабу:

 

      Щербина    Олександр Борисович   – начальник Гребінківського СВМ

                                             

       Даниленко      Петро Антонович  – директор КП “Гребінківський ККП”

                                           

 Ляшок  Ірина Анатоліївна  – депутат селищної ради

                                                                         

 Ліберт   Анатолій Григорович  – дільничий інспектор Гребінківського СВМ

 

 Ототюк  Максим Васильович – дільничий інспектор Гребінківського СВМ

 

Категорія: Рішення сесій
• 15th, Четвер, Березень 2012

Звіт Гребінківського селищного

голови Збаращенко Н.С. за період

            з 11.11.2010 р. по 01.12.2011 р.

 

 

Шановні депутати, запрошені, жителі селища!

 

                Повноваження Гребінківського селищного голови та 30-и депутатів селищної ради були визнані рішенням І сесії селищної ради VI скликання від 11 листопада 2010 року за результатами виборів депутатів селищної ради та селищного голови, які відбулися 31 жовтня 2010 року.  За звітний період вибув один депутат – Іванова Наталія Миколаївна (виборчий округ № 11). Гребінківська селищна рада та її виконавчий комітет здійснювали свою діяльність в звітному періоді на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України,  нормативних документів Васильківської РДА та Васильківської районної ради, інших законодавчих актів. Робота селищної ради проводилась на підставі Плану роботи Гребінківської селищної ради, затвердженого рішенням ІІІ сесії Гребінківської селищної ради від 11.01.2011 року № 34 – III VІ.

                Читати далі…

• 14th, Середа, Березень 2012

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

З 08.00 ДО 17.00 год.

ДЕНЬ ВИДАЧІ ДОВІДОК – СЕРЕДА, ЧЕТВЕР

З 09.00 ДО 15.00 год.

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА З 12.00 ДО 13.00 год.

ВИХІДНІ ДНІ – СУБОТА, НЕДІЛЯ

РОЗПОРЯДОК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

ЗБАРАЩЕНКО Н.С. – СЕРЕДА З 09.00 ДО 12.00 год. та ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ З 09.00 ДО 12.00 год.

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

РУДЕНКО В.М. – ВІВТОРОК З 08.00 ДО 12.00 год. та ДРУГА СУБОТА МІСЯЦЯ З 09.00 ДО 12.00 год.

СЕКРЕТАР ВИКОНКОМУ

КРАСОВСЬКА О.І. – ЧЕТВЕР З 08.00 ДО 12.00 год. та ТРЕТЯ СУБОТА МІСЯЦЯ З 09.00 ДО 12.00 год.