Архів для категорії ◊ Адміністрація селища ◊

• 08th, Вівторок, Квітень 2014


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 березня 2014 року                                                    № 11

смт Гребінки

Про заходи щодо економії та

використання бюджетних

коштів

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконком селищної ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади протягом 2014 року по Гребінківській селищній раді (додаток № 1).

Селищний голова                                                 Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток № 1

до рішення виконкому

від 17.03.2014 року № 11

Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади протягом 2014 року по Гребінківській селищній раді .

1.Припинення проведення ремонтів за рахунок бюджетних коштів. Косметичні ремонти приміщень проводити власними силами ( ДНЗ «Казочка», ДНЗ «Дзвіночок», бібліотеки).

2.Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (ДНЗ «Казочка», ДНЗ «Дзвіночок»).

3.Припинення заповнення вакантних посад ( директор Будинку культури – 1 одиниця, спеціаліст І категорії ( державна служба) – 1 одиниця).

4.Розроблення заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату енергоносіїв ( ДНЗ «Казочка», ДНЗ «Дзвіночок», КП «Гребінківське ЖКГ»).

5.В зв’язку із значним підвищенням температури повітря закінчити опалювальний сезон у приміщенні:

– Будинку культури з 15.03.2014 року

– бібліотеки для дорослих з 01.04.2014 року.

Категорія: Рішення сесій
• 20th, Четвер, Березень 2014

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2014 року                                                                                № 12

смт Гребінки

Про затвердження проекту “Програми охорони навколишнього середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки”

Заслухавши інформацію селищного голови Збаращенко Н.С. про подання Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області від 28.02.2014 року № 1715 вих. 14 про усунення порушень вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншого законодавства та відповідно до п. 2   ст. 33  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки”  та Заходів щодо виконання  Програми згідно додатку № 1.

2. Оприлюднити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” на сайті Гребінківської селищної ради.

3. Рекомендувати постійній комісії Гребінківської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Силенко В.М.) розглянути проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” і внести зауваження та пропозиції.

4. Після спливу місячного терміну з дня опублікування на сайті винести для затвердження на чергову сесію Гребінківської селищної ради  “Програму охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” з врахуванням зауважень і  пропозицій громадськості та постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                                                 С.Збаращенко

Додаток № 1

до рішення виконкому № 12

від 17.03.2014 року

ПРОГРАМА (Проект)

охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки

1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена виконкомом Гребінківської селищної ради відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991року; Постанови КМУ “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”  від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами: Постанова КМУ від 21.10.2009року) та враховуючи “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” від 04.12.2006 року № 367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на території,  підвідомчій селищній раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

2.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Гребінківської селищної ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Гребінківської селищної ради характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси селищної ради і здоров’я людей.

Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях,  поблизу річки Протока та водоймищ, в зоні житлової забудови – і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є організація робіт по вивозу відходів з приватного сектору та локалізація стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території селищної ради потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження в селищі представлені центральним парком – 2,0 га, бульваром по вулиці Леніна з  величних тінистих дерев, які посаджені ще в минулому столітті – 3,0 га, сквером в  районі ПАТ “Саливонківський цукровий завод” – 3,5 га, сквером в районі залізниці і вулиці Білоцерківська – 2,5 га.

Насадження обмеженого користування представлені озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків, стадіону і т.п.

Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями селищної програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

3. Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

4. Покращення якості питної води.

5. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

6. Охорона і раціональне використання земель.

7. Озеленення, благоустрій селища, збереження природно-заповідного фонду.

8. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

9. Екологічна освіта і виховання.

4. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селища та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

– збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення  Гребінківської селищної  ради;

– покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

– покращення стану зелених насаджень на території Гребінківської селищної ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території селищної ради.

5. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів місцевого фонду охорони навколишнього середовища ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. Фонд охорони навколишнього середовища утворюється у відповідності з Положенням про фонд охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради (додаток № 2 до Програми).

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях селищної ради.

6.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної  ради передбачена шляхом виконання заходів,  наведених в додатку 1 до Програми.

Додаток № 1

до Програми охорони навколишнього

природного середовища Гребінківської

селищної ради на 2014-2020 роки

ЗАХОДИ (ПРОЕКТ)

Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки

п/п

Зміст заходів

Термін вико-нання

Джерело фінансу-вання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради

1.1.

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного

стану річки Протока та водоймищ на території селищної ради

2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств та фізичних осіб

Виконком, ПАТ “Саливонківсь-

кий цукровий завод”, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.

1.2. Санітарна очистка прибережних смуг річки Протока та водоймищ селища 2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств та фізичних осіб

Виконком, ПАТ “Саливонківсь-

кий цукровий завод”, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.

1.3

Облаштування зон санітарної охорони водозаборів, в тому числі:

– Виготовлення проекту зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, ПАТ “Гребін-

ківський ма-

шинобудівний

завод”, ТДВ “Агропрогрес”, ДП ДГ “Сали-вінківське”

1

2

3

4

5

2

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.1

Ліквідація наслідків буреломів

-“- -“- Виконком
2.2.

Озеленення вулиць на території селищної ради, розширення паркових зон

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.1

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

-“- Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.4

Утримання газонів та узбіччя центральних доріг селища, парків та скверів на території ради:

1. придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів;

2. фінансування робіт

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
3.

Розвиток земельних відносин та охорона земель

-“- Місцевий бюджет Виконком
3.1

Проведення заходів щодо недопущення підтоплення земель

2014 -2020 роки Місцевий бюджет, кошти фізичних осіб Виконком, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.
3.2

Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ

-“- Місцевий

бюджет

Виконком
3.3

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

2014 -2020 роки Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, ПАТ “Гребін-

ківський ма-

шинобудівний

завод”, ТДВ “Агропрогрес”, ДП ДГ “Сали-вінківське”

1

2

3

4

5

3.4

Зниження забруднення атмосферного повітря до рівнів гранично допустимих концентрацій  на території селищної ради

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком
4

Санітарна очистка селища

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, КП

“Гребінківсь-

кий ККП”

4.1.

Розроблення Схеми санітарної очистки селища

2014 -2015 роки Місцевий бюджет Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, КП

“Гребінківсь-

кий ККП”

Заступник селищного голови                                                       В.М.Руденко

Додаток № 2

до Програми охорони навколишнього

природного середовища Гребінківської

селищної ради на 2014-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради

1.Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною селищного бюджету Гребінківської селищної ради.

2. Фонд  створено  з  метою   фінансування   природоохоронних заходів  та  заходів,  пов’язаних  з  раціональним використанням і збереженням  природних  ресурсів  (далі   –   природоохоронні   та ресурсозберігаючі заходи).

3. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надійшли від сплати   екологічного   податку  та   інших  джерел,  визначених законодавством.

4. Розподіл коштів Фонду здійснюється виконкомом селищної ради. Головний Розпорядник коштів Фонду – сесія селищної ради

5. Координацію роботи визначених розпорядників здійснює постійна комісія Гребінківської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Силенко В.М.).

6. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт в межах екологічної Програми, яка затверджується сесією селищної ради, відповідно до  “Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

7. Витрати фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду про­ва­ди­ть­ся в межах надходження коштів до нього у вс­та­но­в­ле­н­о­му законо­да­в­с­т­вом порядку.

8. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

9. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до Фонду здійснюють органи державної податкової служби.

10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здій­с­нює­ головний розпорядник коштів.

Головний розпорядник коштів:

– одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.

11. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не під­ля­га­ють, пере­хо­дять на наступний рік і використовуються на цілі, пе­редбачені цим По­ло­женням.

12. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальною громадою.

Заступник селищного голови                                                        В.М.Руденко

Категорія: Рішення сесій
• 19th, Середа, Березень 2014


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 березня 2014  року                                                                               № 9

смт Гребінки

Про проведення двомісячника

по благоустрою, озелененню

та санітарній очистці селища

З метою поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення селища, територій підприємств, організацій та установ, житлових фондів та прилеглих до них територій, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04 березня  2014 року № 51 ”Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів“, розпорядження в.о. голови Васильківської районної державної адміністрації від 07.03.2014 року № 80  ”Про проведення у Васильківському районі Київської області двомісячника благоустрою населених пунктів“, відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2009 року № 1320-р ”Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки“, п.7 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Провести в селищі з 20 березня по 20 травня 2014 року двомісячник по благоустрою, озелененню та поліпшенню санітарного стану селища.

2. Просити жителів селища привести садибні та прилеглі до них території  до належного санітарного стану і скористатися можливістю безкоштовного вивезення сміття на селищне сміттєзвалище.

3. З метою координації робіт по проведенню двомісячника по благоустрою утворити селищний штаб згідно додатку № 1.

4. Виконкому селищної ради (селищний голова Збаращенко Н.С.) спільно з керівниками підприємств, організацій та установ селища:

– забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: озеленення, благоустрою селища, очищення водних джерел тощо;

– організувати проведення робіт по побілці дерев по вулиці Леніна;

– організувати в рамках Всеукраїнської акції з благоустрою “Чисте довкілля” проведення дня благоустрою території селища 12 квітня 2014 року;

– організувати проведення акції ”Посади своє дерево“;

– залучати до проведення заходів двомісячника громадськість та учнівську молодь.

5. Адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ” (директор Парфьонов М.С.):

– до 20 квітня привести в належний санітарний стан території житлового фонду, території селищного меморіалу загиблим в роки війни односельчанам, старого та нового кладовищ, Меморіалу жертвам голодомору 1932-33 років;

– до 1 квітня 2014 року провести роботу по заключенню договорів з мешканцями приватного сектору селища;

– розробити Схему санітарної очистки селища.

6. Рекомендувати адміністрації КП “Гребінківське ККП” (директор Даниленко П.А.):

– привести територію сміттєзвалища до належного санітарного стану;

до 20 квітня привести в належний санітарний стан територію житлового фонду (житлові будинки №№ 17, 19 по вулиці Леніна);

– забезпечити безкоштовний прийом сміття від населення на селищному сміттєзвалищі під час проведення двомісячника по благоустрою.

7. Просити адміністрацію ПАТ ”Саливонківський цукровий завод“ (в.о. виконавчого директора Рябчун П.М.):

–  надати навантажувач типу “Мерло” для організації механізованої погрузки сміття з територій селищного меморіалу загиблим в роки війни односельчанам, старого та нового кладовищ, Меморіалу жертвам голодомору 1932-33 років;

– виділити 10 (десять) тон вапна для організації побілки дерев по вулиці Леніна та інших потреб;

8. Рекомендувати орендарям водоймищ, розташованих на території селища, зокрема СПД Вакуленку Ю.О., ТОВ “Укррибпродукція” (директор Дєньга В.А.), , ТОВ “Тихий Дніпро” (генеральний директор Нагорний В.О.), ФОП Грюкановій О.О. привести в належний санітарний стан території, прилеглі до водоймищ.

9. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ селища до 20 квітня благоустроїти та впорядкувати території виробництв, житлових фондів та прилеглих територій, зокрема:

9.1. Адміністрації ПАТ “Саливонківський цукровий завод” ( в.о.виконавчого директора Рябчун П.М. ):

– територію кагатних полів та прилеглу до вулиць Ворошилова, Заводська, Південна, Білоцерківська, Фрунзе;

– територію в зоні відведення під’їздної залізниці, особливо в районі вулиць Білоцерківська, Південна, Заводська та біля діючого кладовища;

– територію, прилеглу до гуртожитків по вулиці Південна;

– під’їзд до жомової ями по вулиці Фрунзе.

9.2. Адміністрації ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (голова правління Майструк Ю.Б.):

– територію парку та братської могили по вулиці Білоцерківська та частину вулиць Білоцерківська, Ворошилова, прилеглих до території заводу;

– територію незавершеного будівництва хімводоочистки та 4-х квартирного житлового будинку по вулиці Проектна;

– територію, прилеглу до артсвердловини по вулиці Київська і мережі водогону по вулиці 1 Травня та Леніна;

– території житлового фонду та прилеглі до них території.

9.3. Адміністрації  ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт” (голова правління Зосим Л.М.):

– привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна.

9.4. Адміністрації ТДВ “Агропрогрес” (голова правління Гайсинський Е.Й.):

– житловий фонд та прилеглі до нього території вулиць Київська та Франка, Індустріальна;

9.5. Адміністрації СТОВ “Гребінківське” (директор Калашніков В.А.):

– територію І відділку, прилеглу до вулиць Київська та Партизанська;

– територію ІІ відділку, прилеглу до автомобільної дороги Гребінки-Устимівка;

– території дитячих садків по вулицях Карла Маркса, Партизанська та прилеглі до них території.

9.6. Адміністрації ДП ДГ “Саливінківське” (директор Фурман В.А.):

– парк по вулиці Білоцерківська та частину вулиці Білоцерківська, прилеглу до господарства, територію відділку “Черниші”, житлового фонду по вулиці Лугова та прилеглі до них території;

– організувати проведення робіт по ліквідації стихійно утворених сміттєзвалищ на території відділку “Черниші”;

– знести споруду колишнього корівника по вулиці Білоцерківська.

9.7. Адміністрації ШРП-3 Васильківської ДЕД (виконроб Усенко В.В.):

– привести в належний санітарний і робочий стан ливневу каналізацію з обох сторін автомагістралі Київ-Одеса ;

– привести в належний санітарний стан підземні і надземні переходи, автобусні зупинки, забезпечити їх своєчасне прибирання;

– привести розчистку дерев в зелених зонах відводу частини автомобільної дороги Київ-Одеса, яка проходить через селище;

9.8. Адміністраціям Гребінківського споживчого товариства (голова правління Прухніцький Р.А.), Гребінківського торгівельно-закупівельного товариства (директор Прухніцька М.Ю.):

– території Споживчого та торгівельно-закупівельного товариств та прилеглих до них територій з вулиць Пушкінська, Радянська та 1 Травня;

– території, прилеглі до магазинів та барів на території селища.

9.9. Адміністрації Гребінківського об′єднання громадського харчування (директор Волошин В.М.):

– частину вулиці Київська, прилеглу до кафе “Молодіжне”.

9.10. Рекомендувати адміністраціям Гребінківської об’єднаної дільниці Васильківської філії Центру телекомунікаційних послуг № 14 ПАТ “Укртелеком” (начальник Григоренко В.А.), Гребінківського відділення поштового зв′язку (начальник Токарська Л.В.), СПД Цюрупа В.І., СПД Даниленко Т.А., ПРАД ВНТ “Укрзооветпостач” (директор Миронюк Р.П.) привести в належний санітарний стан територію незавершеного будівництва вузла зв′язку і прилеглу до нього територію та  територію, прилеглу до магазинів та ветаптеки по вулиці Київська, влаштувати квітники між територіями магазинів і частини автомагістралі Київ-Одеса.

9.11. Рекомендувати адміністрації Гребінківської районної лікарні (головний лікар Хоменко С.П. привести до належного санітарного стану території лікарні, поліклініки, колишньої молочної кухні та прилеглі до них території.

9.12. Адміністрації ТОВ “Ресурс-сервіс” (директор Корнієнко В.П.):

– частину вулиць Ворошилова та Київська, прилеглих до території ринку;

– територію, виділену під будівництво ринкового комплексу.

9.13. Рекомендувати СПД Сіденко В.І. привести в належний санітарний стан ливневу каналізацію на з′їзді з вулиці К.Маркса на вулицю Л.Українки.

9.14. Рекомендувати СПД Вяткіній О.М. привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до з′їзду з вулиці Київська на вулицю Димитрова навпроти території кафе “Надія”.

9.15. Рекомендувати Гребінківській дільниці Васильківської філії ПАТ “Київоблгаз” (майстер Марчук С.П.) привести в належний санітарний стан територію дільниці та прилеглу до неї територію.

9.16. Рекомендувати ФГ “Олександра” (директор Поліченко Т.М.)   до 20 квітня привести в належний санітарний стан територію орендованої земельної ділянки, прилеглої до вулиць Індустріальна, Франка та діючого кладовища.

9.17. Рекомендувати СПД Шкапенко В.П., СПД Кулида В.В., КП “Джерело” (директор Вдовенко Т.М.), ТОВ “Гребінкипласт”(директор Вдовенко В.В.), ПАТ “Гребінки-Агрохім” (директор Марченко М.І.) привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна.

9.18. Рекомендувати СПД Курдіну О.М. привести в належний  стан прилеглу до магазину “Міні-маркет” та незакінченого будівництва торгівельного центру по вулиці Київська.

9.19. Рекомендувати адміністрації Васильківського районного підрозділу ПАТ “Київобленерго” (директор Куксенок В.А.) привести до належного санітарного стану території підстанції, житлового фонду по вулиці Київська та прилеглі до них території.

9.20. Рекомендувати адміністрації Васильківського СТ (голова правління Гурковська Л.С.) привести до належного санітарного стану територію автопарку по вулиці 1 Травня, 47 та прилеглу до неї території і постійно утримувати її в належному санітарному стані.

9.21. Рекомендувати адміністраціям АБЗ “Гребінки” (начальник Осьмук Ю.В.), ПП “Нафтотермінал” (начальник начальник сектору Соколовський Г.К.), ТОВ “Ресурс-Ойл” (начальник Калюжна М.Ю.), ТОВ “Мить” (директор Стецій А.Ю.):

– привести в належний санітарний стан територію, прилеглу до вулиці Індустріальна;

– провести поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна.

9.22. Рекомендувати адміністраціям ТОВ “Агронерудремпостач”(директор Ходаківський О.П.), ТОВ “Аллен Плюс” (директор Годяєв С.А.),  привести до належного санітарного стану території, прилеглі до вулиць Індустріальна та Київська.

9.23. Рекомендувати адміністраціям Васильківського районного ЦДЮТ (директор Шевченко Л.В.), Гребінківського відділу соціального захисту населення УПСЗН Васильківської РДА (начальник Руденко К.М.), управління Пенсійного фонду в м. Василькові та Васильківському районі (начальник Проскурня Г.І.), бібліотеки для дорослих (завідувач Шевель Л.Ф.), бібліотеки для дітей (Меньших Т.А.) привести до належного санітарного стану території, прилеглі до адміністративних приміщень, вулиці Леніна та фруктового садка.

9.24. Рекомендувати власнику адміністративної будівлі з кімнатами для відпочинку по вул.1Травня, 43 ФОП Кривцову В.Д.:

– утримувати адмінбудівлю та прилеглу до неї територію зі сторони вулиць 1 Травня та Пушкінська в належному санітарному стані;

– по межі адміністративної будівлі зі сторони вулиць 1 Травня та Пушкінська у відповідності з межами земельної ділянки встановити бордюри.

9.25. Рекомендувати адміністрації МПП “Беркут” (директор Мошук М.В.) привести до належного санітарного стану території, прилеглі до будівлі побуткомбінату  по вулиці Леніна, 116.

10. Рекомендувати адміністраціям Гребінківських гімназії  ( директор Осьмак Л.Б.) та ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Ковальчук В.М.):

– провести роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді, батьків по питанню підтримки в належному санітарному стані довкілля, недопущення випадків засмічення території селища;

– залучити учнівську молодь до проведення робіт по приведенню в належний санітарний стан центральної частини селища, Меморіалів загиблим односельчанам та жертв голодомору, парків, стадіону, посадці квітів та дерев.

11. Рекомендувати релігійній громаді Української Православної церкви (Покровської) (архімандрит Ігнатій) організувати проведення робіт прихожанами церкви в приведенні до належного санітарного стану територій старого та нового кладовищ.

12.  Гребінківському СВМ (начальник Копилов В.Ю.) здійснювати постійний контроль за утриманням в належній чистоті дворів, прибудинкових територій, вулиць, площ, парків, меморіальних комплексів, Правил благоустрою селища, на порушників складати адміністративні протоколи для притягнення до відповідальності.

13. Про хід проведення двомісячника по благоустрою постійно інформувати жителів селища через місцеве радіомовлення.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                              Н.С.Збаращенко

ДОДАТОК № 1

до рішення виконкому від

17.03.2012 року № 17

СКЛАД

селищного штабу з проведення двомісячника по благоустрою

Руденко                                           – заступник селищного голови,

Василь Миколайович                              керівник штабу

Парфьонов                                               – директор КП ”Гребінківське ЖКГ“,

Михайло Сергійович                               заступник керівника штабу

Васьковська                                    – спеціаліст-землевпорядник виконкому,

Лариса Петрівна                                      секретар штабу

Члени штабу:

Копилов                                          – начальник Гребінківського СВМ

Вадим Юрійович

Даниленко                                       – директор КП “Гребінківський ККП”

Петро Антонович

Ляшок                                             – депутат селищної ради

Ірина Анатоліївна

Ліберт                                             – дільничий інспектор Гребінківського

Анатолій Григорович                                       СВМ

• 05th, Середа, Березень 2014


Гребінківська селищна рада

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 березня 2014 року № 308 -ХХІІ-УІ

смт Гребінки

Про дострокове припинення повноважень депутатів Гребінківської селищної ради.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи особисті заяви депутатів Захарової Л.В., Кузьменко С.А., Кузьменко Л.М., Пльондер О.А. про дострокове припинення ними депутатських повноважень, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Достроково припинити повноваження депутатів Гребінківської селищної ради УІ скликання:

1.1.Захарової Людмили Василівни, виборчий округ № 3,за її заявою;

1.2. Кузьменко Світлани Анастасіївни, виборчий округ № 9, за її заявою;

1.3. Кузьменко Людмили Михайлівни, виборчий округ № 17, за її заявою;

1.4.Пльондер Олени Артемівни, виборчий округ № 8, за її заявою.

Селищний голова                            Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 05th, Середа, Березень 2014


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 березня  2014 року                                                   № 310-ХХІІ-УІ

смт Гребінки

Про дострокове припинення

повноважень селищного голови

Керуючись  ст.79  «Дострокове припинення повноважень селищного голови» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів селищної ради та присутніх жителів селища, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

Не підтримати пропозицію Гребінківського селищного голови Збаращенко Наталії Сергіївни про дострокове припинення своїх повноважень та рекомендувати їй здійснювати повноваження Гребінківського селищного голови згідно чинного законодавства до закінчення повноважень селищної ради VІ скликання.

Селищний голова                                         Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 05th, Середа, Березень 2014

Гребінківська селищна рада

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 березня 2014 року № 309-ХХІІ-УІ

смт Гребінки

Звіт селищного голови

про діяльність виконавчих органів

Гребінківської селищної ради

Заслухавши Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів Гребінківської селищної ради  про пророблену роботу,  відповідно п.9 ст.26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів Гребінківської селищної ради про пророблену роботу прийняти до відома.

Селищний голова                                       Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Звіт виконавчих органів

Гребінківської селищно ради

за період з 01.01.2013 року

по 01.12.2013 року

Шановні депутати, запрошені, жителі селища!

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради, його структура та чисельність (17 осіб) згідно ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” були затверджені рішенням ІІ сесії Гребінківської селищної ради VІ скликання від 22 листопада 2010 року № 9 – ІІ – VІ. Рішенням ІІІ сесії Гребінківської селищної ради VІ скликання від 11 січня 2011 року № 36 – ІІІ – VІ було внесено зміни до складу виконавчого комітету і станом на 01.12.2013 року чисельність виконавчого комітету складає 18 осіб.

Структура виконавчих органів ради, загальна чисельність апарату ради та її виконавчого комітету також затверджена рішенням ІІІ сесії  Гребінківської селищної ради від 11.01.2011 року № 25 – III VІ   і складає 96,7 одиниці, в тому числі:

– державне управління – 13,5 (селищний голова, заступник селищного голови, секретар виконкому, землевпорядник, головний бухгалтер,  спеціаліст І категорії (спеціаліст по нарахуванню субсидій), 2 інспектори з обліку та бронювання військовозобов’язаних, секретар-друкарка, касир, сторож,  прибиральниця по 0,5 ставки, кочегар,водій);

– дошкільний навчальний заклад “Казочка” – 37,2 осіб

– дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” – 35,5 осіб;

– культура – 5 осіб;

– бібліотеки – 5,5 осіб.

Робота виконавчого комітету проводилась на підставі Плану роботи, затвердженого рішенням ХVІ сесії Гребінківської селищної ради від 29.01.2013 року № 223 – ХVІ – VІ. В звітному періоді проведено 11 засідань виконкому, на яких заслухано  69 питань. Основні питання, які виносились на засіданні виконкому:

– Про дотримання Правил благоустрою підприємств торгівлі та обслуговування населення селища;

Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території селищної ради;

– Про стан і заходи щодо поліпшення протипожежного захисту житлових будинків, розташованих на території Гребінківської селищної ради відповідно до ЗУ “Про пожежну безпеку”;

–  Про План дій по підготовці до пропуску весняної повені, льодоходу, дощових паводків,снігопадів та інших надзвичайних ситуацій у 2013 році;

– Про затвердження об’єктів та видів суспільно-корисних робіт, які можуть залучатися засуджені та правопорушники для виконання безоплатних робіт на території Гребінківської селищної ради;

– Про проведення двомісячника по благоустрою в селищі;

– Про хід проведення двомісячника по благоустрою в селищі;

– Про Програму соціально-економічного розвитку селища на 2013 рік;

– Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей шкільних та дошкільних навчальних закладів;

– Про Заходи щодо підготовки житла і об’єктів соцкультпобуту селища до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років;

– Про запобігання загибелі людей на водних об’єктах селища;

– Про роботу дискотек на території селища;

– Про відзначення 22-ої річниці Проголошення Незалежності України;

– Про готовність навчально-освітніх закладів до 2013-2014 навчального року;

– Про підготовку до відзначення Дня селища;

– Про організацію обслуговування населення підприємством телефонного зв’язку;

– Про забезпечення виборчих прав громадян;

– Про хід виконання Заходів щодо підготовки житла і об’єктів соцкультпобуту селища до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років ;

– Про організацію обслуговування населення підприємством поштового зв’язку;

– Звіт керівників про роботу закладів комунальної власності (бібліотек);

– Про готовність виборчих дільниць до проведення виборів народних депутатів України;

– Про утворення організаційного комітету до проведення Дня пам’яті жертв голодомору.

Селищним головою за період з 01.01.2013 року по 01.12.2013 року видано 84 розпорядження.

На протязі звітного періоду постійно працювали постійні комісії виконкому селищної ради, утворені рішенням виконавчого комітету від 21.11.2011 року № 101 –комісія з питань захисту прав дитини (голова Желяк М.О), з житлових питань (голова Красовська О.І.), комісія по боротьбі з пиятвом та алкоголізмом (голова Руденко В.М.), адміністративна комісія (голова Руденко В.М.), громадська рада культурно-спортивного комплексу (голова Руденко В.М.).

Бюджет

Бюджет Гребінківської селищної ради за III – кв 2013р. ( надалі – бюджет ) затверджений рішенням сесії від 25.12.2012р. за  № 186 – XVVI по доходах в сумі  5270000,00   грн. у т.ч :

Загальний фонд – 4111800,00 грн. та спеціальний фонд 1158200,00грн.

Доходи загального фонду селищного бюджету за III – кв. 2013 року виконані у сумі 2243227,00 грн. і становить 100.02 % до затверджених річних призначень та 0,69 % затверджених показників на 12 місяців. Доходи спеціального фонду  виконано в сумі 660663.44 грн. і становить 302.8 % до затверджених річних призначень та 36 % затверджених показників  на 12 місяців.

Найбільшим джерелом  формування закріплених доходів селищного бюджету є податок з доходів найманих працівників , на долю якого припадає 39 % загальної суми зазначених доходів. Надходження цього податку за звітний період  склав 1241737,00 грн. Доходна частина селищного бюджету виконана  по платі за землю – 88 %, по Державному миту 73%

Виконання доходної частини селищного бюджету  у 2013 р. характеризується  показниками, наведеними в таблиці  № 1.

№ п/п

Найменування доходів згідно  бюджетною

Класифікацією

Затверджено на

12 місяців

Фактичне надходж.

за станом  на 01.10.13р

Виконання

%

1.

Податок на доходи фізичних осіб

1563500

1240066

0,79

2.

Податок на прибуток підприємств

2000

1671

0,83

3.

4.

Разом по 1 кошику

1565500

1241737

0,79

5.

Плата за землю

1443000

868404

0.60

6.

Місцеві податки і збори

50000

36806

0,74

7.

Інші податки і збори

17000

28406

167.0

8.

Адміністративні збори

130000

67873

0,52

9. .

Інші надходження

10.

Разом по П кошику

1640000

1001489

0,61

Всього доходів загального фонду

3207500

2243226

0,70

Спеціальний фонд

1

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу170703 (12030100.12030200.)

46308

30848

0,66

2

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (180415000)

15000

3835

0,26

3

Батьківська плата за відвідування д/садка( 25010100)

200000

142987

0,71

4

Єдиний податок(18050300 18050400)

1026781

627357

0,61

5

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300)

50000

39674

0,79

6

Екологічний податок (19010100)

30000

10492

0,35

7

Благодійні внески ,гранти та дарунки110103)

14000

13700

0,98

8

Благоустрій міст, сіл

4600

9

Субвенція на дороги

243200

163438

0,67

10

Благоустрій міст

45000

20200

0,45

11

Органи місцевого самоврядування

49000

24073

0,49

10

Всього доходів спеціального фонду

1719289

1081204

0,63

11

Разом загальний і спеціальний фонди

4926789

3324430

-1602359

0,67%

Видатки селищного бюджету склали за III кв.  2013 р. 3506733,45 грн., в тому числі видатки загального фонду – 3035874,06 що складає до затверджених призначень 62 % за 12 місяців , спеціального фонду – 470859,39 грн. Виконання видаткової частини селищного бюджету характеризується даними , наведеними в таблиці № 2.

№ п/п

Найменування показника

Затверджено на

звітний період

Фактичне виконання

Виконання

%

1.

Державне управління

863302

536817

0,62

2.

Освіта

3228839

2146580

0,66

3.

Культура (будинки культури та селищні хори )

270625

164539

0,61

4.

Бібліотеки

276756

146933

0,54

6.

Соціальний захист населення

10000

2000

0.20

7.

Субвенція на виконання власних повноважень

100000

100000

0,50

8.

Комбінати комунальних підприємств

6000,00

0

0

9.

Благоустрій

230710

140995

0,61

10.

Дотація

904300

661744

0,73

11.

Інші субвенції

Всього видатків загального фонду

5890532

3899608

0,66

Спеціальний фонд

1.

Державне управління

50000

32059

0,64

2.

Освіта ( д/садок )

200000

146873

0,73

3.

Ремонт доріг

289508

225325

0,78

4

Будинки культури

5.

Капітальні вкладення 150101

1026718

258175

0,25

5.

НПС

30000

0

0

6

Заходи пов’язані з якості поліпшення води

7

Органи місцевого самоврядування

49000

24073

0,49

8

Мистецькі заходи

14000

11664

0,83

9

Благодійні внески ,гранти та дарунки

25553

0

0

10

Благоустрій

45000

20200

0,45

11

Інші видатки на соціальний захист населення

12

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

13

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

14

Кошти , що передаються із загального  Фонду до спец. фонду

15

Всього видатки спеціального фонду

1729779

718369

0,41

Державне управління. За 3 кв 2013 р. на утримання органів управління затвердженні асигнування в сумі 661387,00 грн. , фактичні видатки становлять 536817,00 грн. або 0,81%. Із загальної суми поточних видатків на зарплату та нарахування використано 423836,00грн. фінансування , розрахунки за енергоносії направлено 41463,00грн.  загальної суми фінансування. Штатна чисельність працівників апарату селищної ради та виконавчого комітету складає  13,5 одиниць. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 31726,00.грн при плані 68224,00.грн (0,46%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, папір, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки та ін. Кредиторська заборгованість на 01..2013 в сумі 2380,00грн (непроплачено УДК в кінці грудня).  Заборгованість на 01.10.2013р. 44053,65грн.( в зв’язку з непроплатами по УДКСУ)

Спеціальний фонд

Державне управління. За 3 кв. 2013 року на утримання органів управління затвердженні асигнування в сумі 99000,00 грн. , фактичні видатки становлять 56132,00 грн. або 57%. Із загальної суми поточних видатків По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, паливо мастильні матеріали  (КЕКВ 2210) витрачено 16946,00грн при плані 19300,00 грн (88%). Поточний ремонт приміщення виконкому та прилеглої території на суму 30024,00 при запланованих 30700,00 (100%) . Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 в сумі 23910,00грн (не проплачено УДК в кінці грудня).

Освіта. На  селищному бюджету знаходиться два дитячих садочки „Казочка” штатна чисельність працівників 37,2 одиниці ,6 груп 132 дітей та „ Дзвіночок” штатна чисельність працівників 35,5одиниць, 6 груп, 132 дітей .На утримання  дитячих садочків за 3 кв. 2013 року затвердженні асигнування в сумі 2830572,00 використано коштів в сумі 2109491,82грн., що становить 74% бюджетних призначень звітного періоду. Із загальної суми поточних асигнувань на виплату заробітної плати й нарахувань працівникам установ освіти згідно чинного законодавства з урахуванням постанови КМУ від30.09.009№1073 від 05.10.2009№1130 направлено 1979758,00грн. або 0,74% від загальної суми бюджетних призначень звітного періоду , розрахунки за енергоносії  355888,00грн. або 76 %.  Економія виникла через теплі погодні умови в кінці року, придбання продуктів харчування виходячи з натуральних норм відповідно до постанови КМУ від22.11.2004р.№1591 „Про затвердження норм харчування в навчальних і оздоровчих установах” у сумі 135626,00 що становить 0,70%, харчування дітей ясельної групи 5,50 грн. харчування дітей середніх і старших груп 6,00 грн. на придбання медикаментів 3790,00 , що становить 0,63%,  інші видатки  179054,00, що становить 76% від загальної суми асигнувань на дитсадок.

Спеціальний фонд

Освіта. Видатки на продукти харчування за рахунок плати за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями ( батьківська плата) складають 200000,00 до планових 200000,00 (100%), харчування в навчальних і оздоровчих установах” у сумі 119032,00 до планових 200000,00 що становить 0,59%, із загальної суми поточних видатків.

Культура. На  селищному бюджету знаходиться 1 будинок культури,  штатна чисельність працівників 5 одиниць. За 3 кв. 2013 року на фінансування установ культури використано 152858,00грн., що становить  79 % бюджетних призначень. Із загальної  суми поточних видатків на з/плату  використано 133251,00 грн., що становить 0,85 % загального фінансування , на розрахунки за енергоносії 19410,00 грн. Економія виникла через теплі погодні умови в кінці року.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 року відсутня.

Кредиторська заборгованість на 01.10.13р складає 11681,00.( в зв’язку з непроплатами по УДКСУ)

Бібліотеки. На селищному бюджету знаходиться 4 бібліотеки  штатна чисельність працівників  5 ,5одиниць.  За 3 кв. 2013 р. на фінансування установ бібліотек використано 146933,00 грн., що становить 0,71 % бюджетних призначень. Із загальної  суми поточних видатків на з/плату  використано 146743,00грн., становить 0,82 % загального користування .

Заборгованість станом на 01.01.2013 року відсутня.

Заборгованість станом на 01.10.13р відсутня.

Благоустрій міст, сіл, селищ

На благоустрій селища за 3 кв. 2013 рік витрачено по загальному фонду 140995,00 грн. або 62% (план 227590,00.грн). Кошти витрачені на заробітну плату працівників, які займалися благоустроєм, оплату за вивіз сміття, вуличне освітлення, закупівлю вуличних ліхтарів, піску, білила, краски для благоустрою. По спеціальному фонду витрачено 11700,00.грн.), придбання предметів та обладнання довгострокового користування, та інше –  бензопилок, мотокос, лавочок, сміттєвих баків, водяних насосів та ін., 11215,00 грн. –прибирання автобусних зупинок – кредиторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.13р складає 18341,22 грн.( в зв’язку з непроплатами по УДКСУ).

На протязі звітного періоду проводив свою роботу комітет з тендерних торгів Гребінківської селищної ради. Проведено процедури закупівлі природного газу та електричної енергії на 2013 рік. Всього в звітному періоді проведено 6 засідань комітету.

Благоустрій, будівництво та реконструкція

Робота по благоустрою селища проводилась згідно Плану благоустрою, затвердженого рішенням сесії селищної ради від 23.05.2013 року № 237-XVIIVI. В зимовий період зусиллями виконавчого комітету та за сприяння підприємств та організацій різних форм власності проводилась робота по розчистці доріг вулиць селища від снігу. Згідно з рішенням виконкому від 27 березня цього року № 17 з 1 квітня по 1 червня в  селищі було організовано і проведено двомісячник по благоустрою, озелененню та поліпшенню  стану селища. Двомісячник в основному пройшов за активної участі підприємств, організацій та установ селища, громадськості та жителів селища. За сприяння керівників підприємств та організацій селища оперативно ліквідовано наслідки різкого випадання снігу, забезпечено розчистку власних та прилеглих територій від снігу в березні цього року. Особливо необхідно відмітити адміністрації СТОВ “Гребінківське” (директор Калашніков В.А.), ДП ДГ ”Саливінківське“ (директор Майко І.П.), ПАТ ”Саливонківський цукровий завод“ (в.о. виконавчого директора Рябчун П.М.), ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (голова правління Майструк Ю.Б.), ТОВ “Агронерудремпостач” (директор Ходаківський О.П.), а також фізичних осіб, які мають в приватній власності трактори, за сприяння яких проведено ці роботи. Адміністрацією ПАТ ”Саливонківський цукровий завод“ (в.о. виконавчого директора Рябчун П.М.) надано допомогу у виділенні як благодійний внесок у благоустрій селища 10 тон вапна. За участі учнів освітніх закладів приведено в належний санітарний стан території селищних парків, стадіону, Меморіалів загиблим в роки Великої Вітчизняної війни односельчанам та голодомору 1932-33 років.  Проведено комплекс робіт на старому та новому кладовищах, які приведено до належного стану. Це роботи по видаленню сухих дерев та вирубці дикоростучих насаджень на старому кладовищі, де працювали працівники Гребінківської районної лікарні (головний лікар Хоменко С.П.), Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Ковальчук В.М.), Гребінківської гімназії (директор Осьмак Л.Б.), ДНЗ ”Казочка“ (завідувач Давидова Н.М.), ДНЗ “Дзвіночок” (завідувач Фокіна Т.М.). та вивезенню сміття з території діючого кладовища, техніку для чого надали адміністрації ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (голова правління Майструк Ю.Б.), ТДВ ”Агропрогрес“ (голова правління Гайсінський Е.Й.),  ТОВ “Агронерудремпостач” (директор Ходаківський О.П.). Адміністрація Гребінківської гімназії (директор Осьмак Л.Б.) надала допомогу у копанні земельної ділянки під клумбами на центральному майдані селища, де працівниками виконавчого комітету посаджено квітники. За дольовою участю підприємств селища проведено побілку дерев по вулиці Леніна. За кошти адміністрації асфальтобетонного заводу, який знаходиться на території селища, проведено ямковий ремонт дороги по вулиці Індустріальна. За кошти виконкому  обладнано декоративну клумбу “Арабескі” на суму 10000 грн. біля споруди в’їзного знаку зі сторони міста Києва. Також за кошти виконкому придбано квіти сульфінії для висадки на клумбах на суму 30000 грн.

Введено в дію наступний об’єкт соціального і комунального призначення: “Реконструкція ліній вуличного освітлення (вул. Білоцерківська та вул. Південна в смт Гребінки Васильківського району Київської області” на суму 59344 грн. Проведено роботи по поточному ремонту вуличного освітлення на суму 2734 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) та декларацію на початок будівельних робіт та виконано роботи на  по об’єктуах: ”Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Леніна в смт Гребінки Васильківського району Київської області” суму 226074 грн. і ”Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Леніна в смт Гребінки Васильківського району Київської області” (загальна вартість будівельно-монтажних робіт 525112 грн., роботи виконано частково через настання холодів).

За рахунок коштів ПАТ ”Київобленерго“ проведено роботи по об’єктах: “Реконструкція ПЛ-0,4 Кв із заміною голого проводу на ізольований провід Л2 ТП 324 смт Гребінки”, ”Реконструкція ПЛ-0,4 Кв із заміною голого проводу на ізольований провід Л2, Л3 ТП-450 смт Гребінки“. За зверненням виконкому Васильківським РП ПАТ ”Київобленерго“ виконано технічне обслуговування ТП-603, від якої здійснюється електропостачання абонентів по вулицях Димитрова, Перемоги та прилеглих до них вулиць.

По результатам роботи у 2012 році виконавчим комітетом селищної ради було подано матеріали до комісій з конкурсного відбору на щорічні обласний конкурс ”Місто (селище) найкращого благоустрою” та всеукраїнський конкурс ”Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку“. Рішенням комісії з конкурсного відбору міста (селища) Київської області найкращого благоустрою та другого етапу всеукраїнського конкурсу ”Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку“ від 5 березня 2013 року наше селище визнано переможцем по V категорії. 23 жовтня цього року Уряд України прийняв розпорядження “Про підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу ”Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку“ за 2012 рік, згідно якого наше селище здобуло ІІ місце за п’ятою категорією населених пунктів (селища).

Загалом перелік виконаних по благоустрою селища у 2013 році робіт має такий вигляд:

Перелік виконаних

робіт

Одиниця

виміру

Кількість

Вартість,

грн

Примітка

Реконструкція  доріг вулиць

Реконструкція пішохідної доріжки по вулиці Леніна

кв.м

2895,7

525112

Виконком

Капітальні  ремонти доріг вулиць

Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Леніна

кв.м

941,3

226074

Указні кошти

Капітальний ремонт дороги по вулиці Набережна

50000

Кошти населення

Поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна

15000

АБЗ Гребінки

Виконком

Реконструкція вуличного освітлення вулиць Південна, Заводська

59344,00

Поточний ремонт мережі вуличного освітлення

2734,00

Виготовлення  вивісок вуличних

4719,60

Поточний ремонт приміщення виконкому

33114,00

Поточний ремонт приміщення ДНЗ “Дзвіночок”

49975,00

Придбання коси роторної

11700,00

Придбання крота для чистки каналізаційних мереж

8500,00

Створення клумби “Арабескі”

10000,00

Придбання квітів сульфінії для висадки на клумбах

3000,00

Гідродинамічне очищення ливневої каналізації на центральному майдані селища

5898,00

Кошти спонсорів

Придбання сміттєвоза на базі автомобіля ГАЗ-3309

599000

Придбання вбрання для новорічної ялинки з освітленням

13000

НДККФ

Фірма КОНКОРД-ГЕЙ

Прочистка центральної каналізаційної мережі по вулиці Леніна

18000

ПАТ Гребінківський машинобудівний завод

Придбання саджанців

3000

Виділення машин і механізмів для благоустрою кладовищ

2000

Підприємства і господарства селища

Всього робіт на суму:

1575170,60

Житлово-комунальне господарство

На протязі звітного періоду виконавчий комітет селищної ради приділяв велику увагу забезпеченню нормального функціонування комунального підприємства “Гребінківське ЖКГ”. Рішенням сесії селищної ради від 23 травня 2013 року № 238-XVIIIVI затверджено Програму фінансової підтримки житлово-комунального господарства КП “Гребінківське ЖКГ” виконкому Гребінківської селищної ради на 2013-2015 роки. Підприємством проведено роботи по приведенню тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих норм, а також розроблено тарифи на ритуальні послуги в зв’язку з передачею в господарське відання КП “Гребінківське ЖКГ” селищного кладовища. Відповідні матеріали подано для публікації в газеті “Життя і слово”, але на цьому процес прийняття нового розміру тарифів призупинився. Нас було запрошено на засідання Робочої групи щодо проведення перевірки економічної обгрунтованості затверджених тарифів на житлово-комунальні послуги у населених пунктах Київської області і рекомендовано утриматись від підвищення тарифів. В цьому році підприємством проводиться робота по продовженню строку дії Дозволу на спеціальне водокористування.

КП “Гребінківське ЖКГ” виконано наступні роботи на протязі 11 місяців 2013 року:

– поточний ремонт трубопроводів по вулиці Леніна на суму 2500 грн.;

– ремонт каналізаційної системи по вулиці Південна на суму1300 грн.;

– ізоляція трубопроводів мережі холодного водопостачання по вулицях Леніна, Білоцерківська, Південна на суму 6000 грн.;

– частковий ремонт покрівлі, фасадів, димоходів житлових будинків згідно дефектних актів (№№ 65, 67, 69, 73, 77 по вулиці Леніна, №№ 16, 20, 22, 26 по вулиці Південна);

– ремонт насосів СЦВ 6-10-140 на суму 6900 грн.;

– ремонт трубопроводів мережі холодного водопостачання по вулицях Леніна, Південна, Білоцерківська;

– проведення профілактичних робіт на діючих артезіанських свердловинах питної води (хлорування резервуарів та мереж водопостачання, промивка після хлорування) на суму 4400 грн.;

– очистка та поточний ремонт каналізаційних колодязів на суму 1000 грн.;

– ремонт мережі водопостачання ДНЗ “Казочка” на суму 8000 грн.;

– ремонт відмостки будинку № 15 по вулиці Білоцерківська на суму 2000 грн.

Нарешті зрушилось з місця вирішення питання прийому-передачі в комунальну власність селищної ради житлового фонду ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”. Внесено зміни до складу Комісії по вирішенню питань прийому-передачі, частково проведено обстеження житлового фонду з метою прийняття остаточного рішення про прийняття його до комунальної власності селищної ради. На жаль, подальше обстеження було тимчасово припинено в зв’язку з  тим, що адміністрацією підприємства без будь-яких на то причин відключено освітлення підвалів та маршових сходів в багатоквартирних житлових будинках.

Багато уваги було приділено виконкомом такому важливому питанню, як підготовці житла і об’єктів соцкультпобуту селища до роботи в осінньо-зимовому періоді 2013/2014 років. Рішенням виконкому від 26.06.2013 року затверджено Заходи по підготовці об’єктів житла, соцкульпобуту селища до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014  років.

Враховуючи, що комунальне господарство виконавчого комітету вивозить сміття орендованим автомобілем, прийнято звернення до Київської обласної ради, Департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу про надання допомоги у придбанні універсальної спецмашини – сміттєвоза. В даний час Департаментом закінчено проведення тендерних процедур на придбання спецмашини, визначено переможця торгів. Надіємось, що до Нового року спецавтомобіль буде придбано.

З метою укріплення матеріальної бази комунального господарства придбано роторну косу на суму 17000 грн., кріт для чистки каналізаційних мереж на суму8500 грн.

Утримання об′єктів комунальної власності та об′єктів соцкультпобуту.

В комунальній власності Гребінківської селищної ради станом на 01.12.2013 року перебувають 8 об′єктів комунальної власності, зокрема:

– приміщення Гребінківської селищної ради по вулиці Леніна,2;

– приміщення Гребінківського селищного відділення міліції по вулиці Київська, 91/2 ;

– приміщення Будинку культури по вулиці Карла Маркса, 158;

– приміщення ДНЗ “Казочка” по вулиці Леніна, 23а;

– приміщення Центру дитячої та юнацької творчості по вулиці Леніна,80;

– приміщення ДНЗ “Дзвіночок” по вулиці Південна,9;

– очисні споруди по вулиці Індустріальна, 6.

Частина об′єктів комунальної власності перебуває в оренді.

Також в комунальній власності селищної ради перебувають: житловий фонд (41 багатоквартирний житловий будинок, 500 квартир загальною площею 20708 кв.м), водопровідні мережі протяжністю 4872,6 п.м.; каналізаційні мережі протяжністю 4310 п.м.; артезіанські свердловини – 2 шт.; фекальні станції – 3 шт.; 0,824 км повітряних ліній 10 кВ; 1,4 км кабельних ліній 10 кВ; 2,44 км повітряних ліній 0,4 кВ, три ТП; дві модульні котельні МК-160 і МК-70.

На протязі 11 місяців виконавчим комітетом проводилась робота по забезпеченню нормального функціонування закладів і об’єктів соціальної сфери, які перебувають в комунальній власності селищної ради. Виконано роботи по поточному ремонту приміщення виконкому на суму 33114 грн. За кошти виконкому проведено роботи по вимірюванню опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування приміщень комунальної власності селищної ради на суму 1080 грн., придбано та встановлено пожежні щити, вогнегасники, наглядну агітацію на суму 1520 грн. Проведено функціональне навчання у сфері цивільного захисту селищного голови та секретаря. Виконано роботи по поточному ремонту  приміщення ДНЗ “Дзвіночок” на суму 49975 грн., поточному ремонту підлоги та мережі опалення  ДНЗ “Казочка”. Проведено роботи по підготовці котелень до нового опалювального сезону на загальну суму 11412,65 грн., зокрема:

– повірці лічильника газу роторного GMSG16.40.1,0.Y2.H4, коректора об’єму газу КПРЛ 2.01Р, манометрів в кількості 4 (чотири) шт. модульної котельні МК-160, яка опалює приміщення ДНЗ “Казочка” по вул. Леніна, 23а;

– видачі актів перевірки кратності повітрообміну в приміщеннях наступних котелень: Гребінківської селищної ради по вулиці Леніна, 2; ДНЗ ”Казочка“ по вулиці Леніна, 23а; Будинку культури по вулиці К.Маркса,158;

– видачі акти спрацювання сигналізаторів загазованості та електромагнітних клапанів котелень приміщень: Гребінківської селищної ради по вулиці Леніна, 2; ДНЗ ”Казочка“ по вулиці Леніна, 23а; Будинку культури по вулиці К.Маркса,158;

– встановлення фільтра ДУ-40 в модульній котельні МК-160 (ДНЗ “Казочка”).

Проведено переатестацію операторів котелень та відповідальних за газове господарство приміщень комунальної власності селищної ради. Дякуючи прийнятим мірам, своєчасно (з 1 жовтня) розпочато опалювальний сезон 2013-2014 років в об’єктах комунальної власності селищної ради.

Піднято клопотання перед ПАТ ”АЕС ”Київобленерго“ про передачу енергетичних об’єктів комунальної власності селищної ради на баланс ПАТ ”АЕС ”Київобленерго“, необхідні документи подано для вивчення до Васильківського районного підрозділу.

За допомоги адміністрації ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, який в цьому році відзначив 140-річчя з дати заснування, вирішено питання електропостачання житлового будинку № 15 по вулиці Заводська.

З метою впорядкування адресного господарства та підготовки до Всеукраїнського перепису населення, який відбудеться у 2013 році виготовлено і встановлено показчики з назвами вулиць селища на загальну суму 4719,60 грн.

Освіта

З хорошими успіхами закінчили 2012/2013 навчальний рік наші навчальні заклади – Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.. та Гребінківська районна гімназія. Золоті медалі отримали чотири випускники Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. – Линник Юлія, Рожков Григорій, Чередник Тетяна, Шендерівська Юлія та три випускники гімназії – Кучер Лілія, Корнієнко Владислава та Лисак Володимир.

Адміністраціями освітніх закладів селища за сприяння підприємств різних форм власності проведена значна робота по підготовці до 2013-2014 навчального року. Адміністрацією Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. з метою створення комфортних умов для перебування в закладі проведено наступні заходи:

– проведено ремонтні роботи у всіх приміщеннях школи: класних кімнатах, актовій залі, коридорах, майстерні, спортивному залі, маленькій школі, підготовлено погріб для зберігання овочів, виконано роботи по ремонту фасаду приміщення школи;

– у котельні школи проведено повірку лічильника, коректора, ремонт кранів;

– виконано роботи по ремонту вентиляційних колодязів у підвальному приміщенні школи;

– за рахунок батьків та спонсорів закуплено меблі в класні кімнати № 6, 36, придбано класну дошку в кімнату № 10;

– замінено двері в гаражі;

– пофарбовано центральні ворота і ворота господарчого заїзду;

– проведено ремонт криниці;

– відремонтовано ганок центрального входу;

– проведено ремонтні роботи класних кімнат, спалень, коридорів у початковій школі “Горобинка”;

– відремонтовано та пофарбовано фасад та відремонтовано входи в підвал початкової школи “Горобинка”;

– зроблено частковий ремонт фундаменту початкової школи “Горобинка”.

Школа працює за 5-денним робочим тижнем. У 28 класах навчається 661 учень. У перших класах – 76 дітей, які навчаються у приміщенні дитячого будинку ”Горобинка“, де організоване гаряче харчування, денний сон.

Учні 2-11-х класів навчаються у приміщенні Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., де обладнані для навчання 29 класних кімнат і кабінетів. У маленькій школі обладнано два кабінети образотворчого мистецтва. З учнями працюватимуть 48 основних педагогічних працівників та 7 сумісників. Також у школі працюють 26 чоловік обслуговуючого персоналу.

В семи класах Гребінківської районної гімназії в новому навчальному році   навчаються 109  учнів: 5 клас – 16 учнів, 6 клас – 17 учнів, 7 клас – 10 учнів, 8 клас – 19 учнів, 9 клас – 20 учнів, 10 клас – 15 учнів, 11 клас – 12 учнів. Педагогічними кадрами гімназія забезпечена на 100%. В процесі підготовки до нового навчального року було виконано ряд наступних робіт:

– проведено поточні ремонти у 10-и класних кімнатах;

– замінено два дверних блоки;

– проведено косметичний ремонт котельні;

– в належному стані утримується територія гімназії.

Бібліотечний фонд гімназії поповнився підручниками для учнів 11-го класу. Учні гімназії на 95% забезпечені шкільними підручниками. Проведено періодичну підписку фахових видань на суму 2300 гривень. Гімназія готова до початку нового навчального року.

Колективом Васильківського районного ЦДЮТ  в процесі підготовки позашкільного навчального закладу до нового навчального року виконано наступні роботи:

– поточний ремонт кабінетів (побілка, фарбування підлоги);

– зовнішній поточний ремонт приміщень ЦДЮТ (побілка стін, фарбування вікон, частковий ремонт даху);

– профілактичний ремонт системи опалювання, котельні;

– утеплення вікон, дверей.

Ремонт приміщень ЦДЮТ здійснювався за рахунок залучених коштів (батьківський фонд, спонсорські внески) на суму 1200 гривен. Бюджетні кошти на ремонт не виділялись.

В новому навчальному році в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті трудового навчання та професійної орієнтації учнів ”Гребінківський“ в 15 групах  навчаються 220 учнів 10-11 класів із 11 загальноосвітніх закладів Васильківського району. Навчання проводиться по двох професіях – водій транспортних засобів (190 учнів) і оператор комп’ютерного набору (30 учнів). В рамках підготовки до навчального року зроблено поточний ремонт приміщень комбінату.

Гребінківська міська бібліотека для дорослих

Основні показники роботи:

читачів                  – 955

відвідувань           – 4775

книговидача         – 16150

книжковий фонд  – 8220

За звітний період працівниками бібліотеки організовано і проведено такі масові заходи:

історична година до Дня Соборності і Свободи України “Не рвіть Україну на частини”;

літературно-художня година до Дня закоханих  “Кохання моє неприховане”;

рестроспективно-архіологічна година до 130-річчя відкриття Трипільської культури «”Ми тут жили, ще до часів потопу”;

інформаційна година до проголошення Декларації про Незалежність України “Події, що змінили Україну”;

година спілкування до дня фізкультури та спорту “Здоровий спосіб життя”;

година роздуму до Міжнародного дня  людей похилого віку “Старість не захищає від любові, але любов захищає від старості”.

До ювілейних та літературних дат організовано 11 книжкових виставок ,

таким письменникам, як Н.Рибак, В.Стус, С.Гулак-Артемовський, М.Коцюбинський, С.Плачинди, К.Ушинському, Ф.Кафка, В.Канівець та інші.

У          читальному залі бібліотеки організовані постійно-діючі книжкові виставки, такі:

– «”Українців має об’єднати Україна – почуття людської і національної гідності”;

– До дня Конституції підготовлена експрес-викладка “Захист прав людини – найголовніша ідея країни”.  Також постійно діє правовий куточок “Права людини – основа держави”;

– До Дня незалежності підготовлена тематична викладка ” Я пишаюсь тим, що я Українець”;

– До Дня Чорнобильської трагедії тематична викладка “Чорнобиль біль мого народу”;

Багато років при бібліотеці працює Історичний клуб “Визначні постаті України”;

За цей період відбулося два засідання клубу присвячені:

150-річчю від дня народження В.Вернадського “Природознавець і геніальний вчений”;

140-річчю від дня народження Петра Скоропадського “Останній гетьман-державник України”.

Користується популярністю у відвідувачів бібліотеки краєзнавчий куточок “Звичаї українського народу”.

При куточку діє тематична книжкова виставка “Дай Боже, нам любити Україну” і тематичні папки:

“Українські вишиванки”;

“Грайливе рукоділля”;

“Це цікаво знати”, які постійно поповнюються цікавими матеріалами із журналів і газет, та інших джерел інформації.

До 200-річчя від Дня  народження  Т.Г.Шевченка проводиться організаційно-підготовча робота по проведенню циклів заходів до ювілею.

Земельні питання

На протязі звітного періоду надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 30  фізичним особам у власність належних їм ділянок. Затверджено 3 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд наступним громадянам:

– Войнович Ларисі Валеріївні площею 0,2083 га;

– Міхєєвій Ніні Миколаївні площею 0,185 га;

– Школьній Вірі Федорівні площею 0, 1811 га.

Затверджено проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Плахотнюку Миколі Герасимовичу із земель, призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку по вулиці Димитрова, 25 площею 0,3003 га.

Гребінківська районна лікарня

Гребінківська районна лікарня обслуговує населення 16 населених пунктів, всього приблизно 23 тис.осіб. В 2013 році штатний розклад залишився не змінним, скорочення штату працівників не було. Працював стаціонар і поліклініка (так само як і в попередні роки).

Була проведена велика робота по виготовленню ліцензій:

на діяльність з обігу наркотичних засобів;

на діяльність рентгенкабінетів.

Заробітна плата виплачувалась своєчасно, двічі на місяць у вигляді авансу та власне заробітної плати.Працівникам виплачувались всі надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до законодавства. Фінансова діяльність лікарні в поточному році була перевірена обласним відділенням Державної фінансової інспекції – порушень не виявлено.

Реформування охорони здоровя

Відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу” який набрав чинності з 01.01.2013р:

а) Відділення швидкої медичної допомоги Гребінківської райлікарні з двома машинами цілодобового чергування відійшли до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Фастівської станції екстреної медичної допомоги). З балансу лікарні передано 2 машини швидкої допомоги типу УАЗ.

Ніхто із співробітників скорочений не був, продовжують чергувати дві машини цілодобово.

б) Створено пункт невідкладної медичної допомоги з цілодобовим чергуванням фельдшера або медсестри і 1 машиною невідкладної допомоги, яка також чергує цілодобово.

Пункт невідкладної допомоги з 1.11.2013року є підрозділом Васильківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, з балансу лікарні також передано 2 машини. Тобто для обслуговування населення тепер цілодобово чергують 3 машини швидкої допомоги, які мають різні завдання.

Бюджетні кошти на розвиток поновлення матеріально-технічної бази лікарні в 2013 році передбачені не були і не виділялись, тому нічого із обладнання придбано не було.

Як і в попередні роки, в 2013 році проводились поточні ремонти. Зокрема поточні ремонти були проведені:

приміщення клініко-діагностичної лабораторії із заміною покриття підлоги – (покладена плитка);

ремонт парадного входу поліклініки;

фарбування огорожі навколо поліклініки;

ремонт деяких кабінетів поліклініки;

поточний ремонт 4-х палат терапевтичного відділення з заміною лінолеуму в 2-х палатах;

ремонт адміністративного корпусу – фарбуванння ззовні з ремонтом фундаменту споруди.

Проведена заготовка картоплі від населення всіх 16 населених пунктів, всієї овочевої групи продуктів для харчування хворих.

Шість котелень підготовлено до опалювального сезону – проведена повірка газових лічильників, манометрів, коректорів.

Для забезпечення безперебійної роботи лікарні, враховуючи вкрай обмежене фінансування, благодійну допомогу в поточному році надали:

1. СТОВ “Гребінківське”:

травокіс – 2500 грн.

крупи     – 2370 грн.

2. ПНД та КК фірма “Конкорд-Гей” виділила 2000 грн. на придбання хліба  для харчування хворих.

3. ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” –  виділені кошти в сумі 1827 грн. на придбання лінолеуму.

4. ДП ДГ “Саливонківське” – виділені кошти в сумі 1400 грн. для придбання фарби для проведення поточних ремонтів.

Залишаються не вирішеними такі питання:

потребують негайної заміни вікна в стаціонарному корпусі та в поліклініці;

потребує поновлення м’який та твердий інвентар (матраци, постільна білизна, ліжка, тумбочки та ін.);

необхідно придбати стабілізатор напруги для роботи в рентгенкабінеті (14-16 тис.грн);

негайного ремонту потребує система водовідведення;

необхідно встановити огорожу навколо лікарні, для запобігання подальшого скидання сміття і відходів на територію лікарні жителями селища.

Культура, фізична культура та спорт

Координує цю роботу Рада КСК. На території селища працюють 4 народних художніх колективи: народний хор “Обрій”, народний фольклорний ансамбль “Діброва”, народний фольклорний ансамбль “Горлиця”, керівники яких фінансуються з селищного бюджету, народний аматорський колектив-оркестр народних інструментів Гребінківської школи естетичного виховання. Останній в цьому році став володарем Кубка в номінації ансамблю V Всеукраїнського конкурсу баяністів ”Кубок Надросся“. Підтвердженням високої виконавчої майстерності колективу стала участь в VII Міжнародному конкурсі народної музики “Самородки-2013”, по підсумках якого він став лауреатом ІІ премії. Приємною подією року стало присвоєння Костенку Борису Миколайовичу (народний хоровий колектив “Обрій”) відповідно до Указу Президента України № 284/2013 звання “Заслужений працівник культури України”.

За 11 місяців 2013 року проведено наступні масові заходи:

01.01

Новорічна дискотека

27.04.

Традиційний турнір з міні-футболу серед ЗОШ пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А.

08.05.

Легкоатлетична естафета до 68-

річчя Перемоги в ВВВ серед ЗОШ

Васильківського району

09.05.

Відзначення 68-ої річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні

31.05.

День захисту дітей

29.06.

Молодіжна дискотека до Дня молоді

05.07.

Відзначення 120-річчя Гребінківського споживчого товариства

06.07.

Свято Івана Купала

20.07.

Особиста першість Васильківського району з шахів і російських шашок

24.08.

Відзначення Дня Незалежності України

28.09.

Відзначення Дня селища

09.11.

Традиційний матч ветеранів футболу смт Гребінки – м. Васильків

22.11.

Мітинг-реквієм пам’яті  жителів селища – жертв голодомору в зв’язку з 80-ми роковинами голодомору 1932-1933 р.р.

29.11.

Відзначення 70-річчя визволення селища від німецько-фашистських загарбників та 22-річчя з дня заснування народного аматорського хорового колективу “Обрій”

Традиційно велика увага приділяється спорту, особливо серед молоді. Наші команди постійно з успіхом приймають участь у районних змаганнях. На протязі 11 місяців маємо такі досягнення:

Січень:

районні(зональні ) змагання з баскетболу серед дівчат – 2 місце Гребінківська ЗОШ;

Фінальні районні змагання з баскетболу серед дівчат – 5 місце.

Лютий:

зональні районні змагання з волейболу серед юнаків – 1 місце (серед 6 команд);

Фінальні районні змагання з волейболу серед юнаків – 3 місце.

Березень:

Районні змагання з волейболу серед жінок – 1 місце;

Районні змагання з волейболу серед чоловіків – 3 місце;

Районні зональні змагання по волейболу серед дівчат – 2 місце;

Районні фінальні змагання з волейболу серед дівчат – 4 місце;

Першість Васильківської дитячої районної спортивної школи серед учнів 1999 – 2000 р.н. (юнаки) – 3 місце.

Квітень:

зональні районні змагання з міні-футболу, присвячені пам’яті І.А.Вереньова – 1 місце (серед 7 команд);

фінальні районні змагання з міні – футболу, присвячені пам’яті І.А.Вереньова – 4 місце.

Травень:

районна легкоатлетична естафета присвячена Дню Перемоги – 2 місце.

Червень:

районні змагання з настільного тенісу серед дорослих (особиста першість): Москалюк Наталія (смт Гребінки)  серед жінок – 1 місце;

Чеканов Олександр – серед чоловіків – 2 місце.

Вересень:

районна легкоатлетична спартакіада – 2 місце (серед 30 команд)

Зокрема:

ü Строкач Костянтин (10 А) – 1 місце з бігу на 100 м;

ü Обруч Олександра (9 А) – 3 місце зі стрибків у довжину з розбігу;  3 місце – естафетний біг 4 × 100 м.

Жовтень:

першість Васильківського району з футболу серед ЗОШ  – 1 місце.

Листопад:

спортивні зональні змагання школярів Київщини в канікулярний час: 2 місце (серед 5 команд) з баскетболу (юнаки 1999 – 2000 р.н.)

зональні районні змагання з баскетболу серед юнаків – 1 місце;

фінальні районні змагання з баскетболу серед юнаків – 1 місце.

першість Васильківського району з настільного тенісу серед дорослих – 3 загальнокомандне місце (серед 9 команд).

В чемпіонаті Васильківського району з футболу в першій лізі селище представляла   команда ФК “Гребінки”. Незважаючи на проблеми з фінансуванням, команда на протязі року перебувала в числі лідерів, і тільки три поразки на старті від команд, які на фініші зайняли місця з 8-го по 12-е, не дали можливість стати чемпіонами. Команда продемонструвала яскраву атакуючу гру, перебуваючи навіть в меншості, волю до перемоги. Головним досягненням команди є той факт, що повболювати за команду завжди приходило багато глядачів, любителів футболу, а після фінального свистка в останньому матчі чемпіонату, в якому команда в меншості повністю переграла команду “Аякс” з села Ксаверівка, яка претендувала на здобуття срібних медалей чемпіонату, болільники проводжали команду оплесками стоячи. В результаті команда зайняла ІІ місце в чемпіонаті, а більша половина гравців визнана кращими в районі по своїх лініях. Прикро, що основними спонсорами команди виявилися підприємства, які працюють за межами селища. Особлива подяка нашому постійному спонсору Зайцю Юрію Олександровичу, директору ТОВ “БАЛАНС АГРО ЦЕНТР” Скрипці Олександру Сергійовичу, який вніс найбільший вклад, а також Школенку Борису Петровичу, голові наглядової ради. З місцевих підприємців відгукнувся тільки ФОП Микитін Михайло, з підприємств – директор ДП ДГ “Саливінківське” Майко І.П., який надавав автобус на кілька виїзних матчів. В цьому році нарешті продовжено серію традиційних зустрічей між командами селища та міста Василькова (ветерани) з футболу, матч між якими в Гребінках допоміг провести наш земляк Бур’яненко Ігор В’ячеславович. Також команда ветеранів футболу селища взяла участь у проведенні розиграшу Кубка пам’яті Жердецького Євгенія, який відбувся в місті Васильків. Продовжуючи тему спонсорів, необхідно також відмітити підприємця Гаврилюка Григорія Степановича, дякуючи якому забезпечена участь команди селища з волейболу в районних змаганнях. По результатах проведеної виконавчим комітетом роботи Васильківською районною адміністрацією Гребінківська селищна рада визнана переможцем районного огляду-конкурсу, який був проведений у 2013 році, за кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 2012 рік.

Соціальний захист населення

є предметом особливої уваги виконкому.       За розпорядженням селищного голови та за участю організацій і підприємств селища організовано підвезення людей на кладовище під час проведення Проводів, а також забезпечено дотримання громадського порядку.

В рамках відзначення  68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні підприємствами, організаціями та установами селища надавалась матеріальна допомога у виді коштів та продуктових наборів учасникам та інвалідам війни селища.

Багато уваги в звітному періоді приділялося сім’ям, які знаходяться з складних життєвих обставинах. На території селища роботу з цією категорією населення проводить фахівець із соціальної роботи при Гребінківській селищній раді Васильківського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ганусяк А.В.. Всього на обліку перебуває 11 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під супроводом протягом року перебувало 19 сімей, яким було надано гуманітарну  допомогу у вигляді одягу та взуття, канцтоварів, молодим мамам надано “пакунки молока”, а також харчові пайки. По необхідності потребуючим налагоджувались соціальні зв’язки для вирішення матеріальних та побутових питань.

Оборонна робота

На протязі звітного періоду виконавчий комітет селищної ради проводив роботу відповідно до своїх повноважень, , зокрема сприяв організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних)  та спеціальних військових зборів, а також інші заходи, визначені ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. За звітний період проведено приписку до призовної дільниці 28 призовникам, направлено на призовну комісію в січні – 111 чоловік, осінню – 126 чоловік. Призвано в Збройні Сили України 6 призовників.

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Робота по забезпеченню законності та правопорядку на території селища проводилась відповідно Програми реалізації повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території селища Гребінки на період 2011-2015 років, затвердженої рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 28.07.2011 року № 70 – VII VI. На території селища проводить свою роботу Гребінківське СВМ. На жаль, оперативна обстановка по дотриманню правопорядку, спокою громадян останнім часом викладає занепокоєння. збільшився ріст злочинності, особливо крадіжок особистого майна громадян. Громадську думку сколихнув випадок смерті учня 11-го класу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кудрявцева Юрія, якого знайшли мертвим на річці Протока вранці в неділю, 27 січня 2013 року. 29 січня відбулася сесія селищної ради, на порядок денний якої додатково було внесено питання ”Про забезпечення дотримання правопорядку в селищі“. Селищна рада звернулася до  Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області, Головного Управління МВС України в Київській області з приводу об’єктивного розслідування факту смерті неповнолітнього, а також по питанню укомплектування Гребінківського СВМ кадрами, проведення профілактичних відпрацювань, посилення боротьби з крадіжками і наркоманією. Відомості про вказану подію слідчим СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області були внесені до ЄРДР за № 12013100140000291. Згідно з висновком судово-медичного експерта Васильківського районного відділення Київського обласного бюро СМЕ № 053 від 26.02.2013 року причиною смерті неповнолітнього стало загальне переохолодження організму. Потерпілі у кримінальному впровадженні: мати та брат з висновками експертизи не погодились та подали слідчому та до Васильківської міжрайонної прокуратури численні скарги та клопотання. В селищі був проведений несанкціонований мітинг. Селище відвідали майже всі ведучі телеканали, і справа набула всеукраїнського розголосу. 19 березня 2013 року чергова сесія селищної ради заслухала питання “Про розгляд пропозиції 10 депутатів Гребінківської селищної ради від 15.03.2013 року № 27 з рекомендованим порядком денним “Про вирішення питання щодо висловлення недовіри керівництву Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області через неналежне проведення досудового слідства по факту смерті Кудрявцева Юрія”. Рішенням сесії № 234 – XVIIVI було відмічено, що питання висловлення недовіри не відноситься до компетенції селищної ради, і рекомендовано начальнику Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області Куцю В.В. після проведення ексгумації трупа та закінчення досудового розслідування події надати інформацію про результати розслідування на сесійному засіданні селищної ради. Постановою Васильківської міжрайонної прокуратури від 20.03.2013 року було встановлено рішення про ексгумацію трупа Кудрявцева Юрія. Ексгумація була проведена 22 квітня цього року, але остаточних результатів немає до цього часу. Враховуючи велику кількість крадіжок особистого майна громадян, досягнуто домовленості з ТОВ “Статус-захист”, яке надає охоронні послуги з фізичної та пультової охорони на території селища.

На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23 квітня 2010 року № 372 “Про заходи щодо запобігання людей на водних об’єктах Київської області у 2010 році”, розпорядження голови Васильківської районної державної від 25 травня 2010 року № 1054 “Про заходи щодо запобігання людей на водних об’єктах Васильківського району у 2010 році” виконавчий комітет прийняв рішення від 16 червня 2010 року № 46 “Про заходи щодо запобігання людей на водних об’єктах селища”.

Виконавчим комітетом проводиться облік громадян на одержання житлової площі.  Станом на 01.11.2013 року на квартирному обліку перебуває 37 осіб, з них 16 – особи, які користуються правом першочергового отримання житла, 4 – особи, які користуються правом позачергового отримання житла, 17 – особи, взяті на квартоблік на загальних підставах.

Адміністративною комісією (голова Руденко В.М.) проведено 16 засідань, на яких розглянуто 34 матеріали, по результатам розгляду яких на громадян накладено адміністративні стягнення в виді попередження (1 справа) та штрафу на загальну суму 7230 грн., з них сума сплаченого штрафу складає 6513 грн.  Три справи перенаправлено за місцем реєстрації громадян. Три постанови направлено для примусового виконання до Відділу державної виконавчої служби Васильківського МРУЮ. Найбільш “популярними” виявились правопорушення у сфері благоустрою (ст. 152 КУпАП), за порушення якої до адміністративної відповідальності в виді штрафу на загальну суму 4290 гривень притягнуто 22 громадянина.

Комісія з питань захисту прав дитини (голова Желяк М.О) проведено 8 засідань, на яких розглянуто 14 сімей.

На виконання вимог Закону України “Про звернення громадян” у виконкомі встановлено дні прийому громадян селищним головою, заступником селищного голови, секретарем виконкому у вівторок, середу та четвер кожного дня тижня, крім того, по вихідних перші три суботи щомісяця.

За 11  місяців розглянуто 161 заяви та скарги громадян, видано 2294 довідки. Відбулися наступні демографічні зміни:

– народилось 54 дітей;

– померло 123 громадяни;

– взяли шлюб 11 подружніх пар.

З метою інформації населення працює місцеве радіомовлення.


Категорія: Рішення сесій
• 29th, Середа, Січень 2014

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 28 січня 2014 року                                                               №298-ХХІ-VІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Керуючись ст..ст.143, 144 Конституції України, ст.26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні, ст..265 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до доходної частини бюджету селища, сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади селища Гребінки, на виконання листа Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області від 10.09.2013 року № 129/9/10-07-17-02-27,  селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.Встановити ставки податку для фізичних осіб за 1 кв.м. житлової площі об’єкта житлової нерухомості у розмірах:

– для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року;

– для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

– для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна площа яких не перевищує 740 кв.м. становить один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

– для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку,сумарна площа яких перевищує 740 кв.м.становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

3.Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

– для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року;

– для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток 1

до рішення селищної ради

№ 298-ХХVI від 28.01.2014 р.

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Визначення понять

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до міського бюджету.

Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку для фізичних осіб за 1 кв.м. житлової площі об’єкта житлової нерухомості у розмірах:

6.1.1. для квартир, житлова площа яких не перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.1.2. для квартир, житлова площа яких перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.3. для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна площа яких не перевищує 740 кв.м. становить один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.4. для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку,сумарна площа яких перевищує 740 кв.м.становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.5. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

6.1.6. для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року;

6.1.7. для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.  Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення – рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.4. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

8.5. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набирає чинності це Положення, та надалі щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.7. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію (розрахунок) за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.8. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.9. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику, впродовж трьох місяців, після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а)  фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12.  Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

Секретар ради                                                                       О.І.КРАСОВСЬКА


Категорія: Рішення сесій
• 27th, Понеділок, Січень 2014

d0b3d0b5d0bdd0bfd0bbd0b0d0bd-d0b3d180d0b5d0b1d196d0bdd0bad0b8

• 28th, Субота, Грудень 2013

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

Річний план закупівель на очікувану вартість  2014 рік

Гребінківська селищна рада Васильківського району Київської області
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 04359152

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет – них коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

(ДК016:2010)         код 35.11.1 Енергія  електрична

2273

Селищний бюджет

492999,20 грн. (Чотириста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 20 коп.)

Закупівля у одного учасника

Грудень 2013р.

Руденко Василь Миколайович

Зайцева Олена Миколаївна

(ДК016:2010)         код 35.21.1 Газ природний

2274

Селищний бюджет

199749,52 грн. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч сімсот сорок дев’ять гривень 52 коп.)

Закупівля у одного учасника

Грудень 2013р.

Руденко Василь Миколайович

Зайцева Олена Миколаївна

Всього

692748,72 грн. (шістсот дев’яносто дві тисячі сімсот сорок вісім грн. 72 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів

від 10.01.2014 року протокол № 1

Голова комітету з конкурсних торгів                Руденко В.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів           Головата Ю.В.

• 18th, Середа, Грудень 2013

ПРОЕКТ

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2013 року                                                               №269-ХХ-УІ

смт Гребінки

Про встановлення  ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, ст.24 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України від 04.11.2011 року № 4014-УІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», враховуючи пропозиції Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції та постійної комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити з 1 січня 2014 року  ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців в залежності від виду господарської діяльності згідно з додатками № 1 та № 2 до цього рішення.

2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року.

3.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку покладається на Васильківську об’єднану державну податкову інспекцію.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                         Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій